Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Säkerhetschef

Sollentuna kommun, Sollentuna

Ansök nu


Sollentuna kommun
Sollentuna är en växande kommun med siktet inställt på att bli Sveriges mest attraktiva kommun och vi är idag en av de främsta kommunerna i landet avseende skola och näringsliv.

Kommunen har en hög ambition avseende säkerhets -och trygghetsarbetet. Ett av våra tre övergripande mål för kommunen är Trygghet och välfärd genom livet. I målet ingår det att vi inte ska ha några utsatta områden i Sollentuna 2030.

Vi söker nu en kunnig och engagerad Säkerhetschef som får en intressant, utvecklande och utmanande tjänst.

Säkerhetsenhetens grunduppdrag är att samordna och planera för det kommunövergripande trygghets- och säkerhetsarbetet. Enheten består av tre medarbetare och ligger organisatoriskt på kommunledningskontoret under avdelningen för Kommunikation och Säkerhet och du rapporterar direkt till avdelningschefen.

Arbetsbeskrivning
Som säkerhetschef leder du arbetet på säkerhetsenheten. I din roll kommer du att ansvara för det strategiska och taktiska säkerhetsarbetet och kommunens övergripande trygghetsarbete. Du driver arbetet med att utarbeta, uppdatera och implementera styrdokument, kris- och säkerhetsplaner. I rollen ligger att ha ansvar för våra övergripande risk-och sårbarhetsanalyser. Du planerar och samordnar den centrala övnings- och utbildningsplanen. Därtill har du ansvar för att organisera, utbilda och följa upp kommunens säkerhetsskyddsarbete. Som säkerhetschef har du det strategiska ansvaret för kommunens utveckling av det civila försvaret.  

I rollen ingår att du skapar och upprätthåller nationella och regionala kontakter. Du samverkar med andra myndigheter och kommuner samt med andra aktörer inom kommunkoncernen i säkerhet- kris- och trygghetsfrågor. Du ingår i den centrala krisledningen och tillhandahåller stöd till kommunens övriga krisledningsorganisation.

Du ansvarar för att samordna och  följa upp kommunkoncernens övergripande trygghets- och brottsförebyggande arbete och att samordna arbetet mot målet Inga utsatta områden 2030. I ansvaret ingår att tillsammans med kommundirektören och avdelningschefen arbeta för att frågan fortsatt ska finnas högt upp på kommunkoncernens agenda, hos den politiska ledningen, kommunens ledningsgrupp inklusive de kommunala bolagens VD:ar. Att skapa fortsatt engagemang, förståelse och motivation för det strategiska arbete som ligger framför kommunkoncernen för att nå målet.  

Utöver ansvarsområden som nämns ovan ingår även att ha det yttersta ansvaret för att enheten arbetar med nedan:

 • Leda och samordna  enhetens arbete och se till att verksamhetens kvalitet, effektivitet och resultat upprätthålls och utvecklas (ansvar för personal, budget och verksamhet).

 • Huvudansvar för sidoentreprenad Brand och säkerhet i arbetet med att renovera Sollentunas kommunhus.

 • Utifrån enhetens verksamhet ansvara för att ombesörja tjänsteutlåtanden, remisshantering och omvärldsbevakning.

 • Tillhandahålla stöd och utbildning till kommunens verksamheter i person- och skalskyddsfrågor samt det systematiska brandskyddsarbetet.

 • Framtagande av lägesbilder och orsaksanalys kopplat till kommunens övergripande trygghetsarbete.

 • Utbilda, resurssätta och ingå i kommunens funktionen Tjänsteman i Beredskap, TiB.

 • Avtalsansvarig för bland annat bevakningstjänster, brandskyddsutrustning och säkerhetskonsulter.

 • Kommunens tillståndsansökningar avseende ordningsvakter och kameraövervakning av offentliga platser samt styrning av bevakningsresurser utifrån lägesbild och behov.

Vi vill också att du ska verka för kompetensförsörjning på kort och lång sikt och arbeta för att enheten är fortsatt en attraktiv och utvecklande arbetsplats för välutbildade och engagerade kollegor med olika bakgrund och erfarenhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk utbildning inom juridik, statsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer har motsvarande relevans.

Ledarskap i Sollentuna är att nå resultat och få andra med sig i arbetet och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Eftersom tjänsten innebär samarbete med många olika grupperingar behöver du ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du tänker strategiskt, har ett gott och utvecklande ledarskap samt är ekonomiskt medveten.

 • Flerårig dokumenterad chefserfarenhet, gärna i en politiskt styrd organisation 

 • Du har flerårig dokumenterad erfarenhet av att arbetat strategiskt och taktiskt med kriser och/eller allvarliga händelser.

 • Flerårig erfarenhet av arbete med säkerhetsarbete (inom ex kommun, polis, räddningstjänst eller andra organisationer).

 • Erfarenhet av att ha skapat och implementerat styr,-/risk,- och sårbarhetdokument.

 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt pedagogisk förmåga avseende att förklara komplicerade sammanhang enkelt och tydligt

Meriterande

 • Ledarskapsutbildning

 • Utbildning till säkerhetsskyddschef

 • Erfarenhet av trygghets- och brottsförebyggande arbete, exempelvis metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet)

 • Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet.

 • Erfarenhet av att leda och organisera större övningar.

Övrigt
För anställning krävs svenskt medborgarskap och godkänt resultat vid säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Körkort behörighet B är ett krav.

Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss! 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2021-12-12
Referensnummer2021/446

Kontakt
Anna Hamberg
08-579 229 80

Publicerad 2021-11-15

Ansök nu