lördag25 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Regiondirektör

Region Norrbotten, Luleå

Ansök nu

Norrbotten är Sveriges största län. Det är nästan 100 000 kvadratkilometer stort. 250 000 människor bor i Norrbotten. Det innebär att nästan tre procent av Sveriges befolkning är norrbottningar och bor på en fjärdedel av landets yta.

Region Norrbotten styrs av alla norrbottningar genom allmänna politiska val. Vi arbetar för norrbottningarnas bästa och bedriver hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Vi omsätter cirka 9 miljarder kronor och är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, där de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården. Det finns fem sjukhus inom Region Norrbotten, tre vid kusten och två i Malmfälten där beslut är fattat att bygga ett helt nytt sjukhus i Kiruna. 23 hälsocentraler och 19 tandvårdskliniker drivs av Region Norrbotten och vi har dessutom specialisttandvård, åtta filialer och 11 servicepunkter runt om i länet. Syftet är att förbättra vården och skapa bättre tillgänglighet i glesbefolkade områden.

Jämställdhet är en prioriterad fråga för Region Norrbotten. Regionen arbetar i linje med det övergripande jämställdhetspolitiska målet: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Ditt huvudsakliga uppdrag
Som regiondirektör är du regionens högsta tjänsteperson och rapporterar till regionstyrelsen och dess ordförande. På uppdrag av den politiska ledningen har du det yttersta ansvaret att leda och utveckla verksamheten samt uppnå Regionens strategiska mål:

  • Ett hållbart och livskraftigt län

  • God, nära och samordnad vård

  • Behovsstyrd och hållbar regional utveckling i samverkan

  • Hållbar kompetensförsörjning

  • Långsiktigt hållbar ekonomi

Som regiondirektör får du möjlighet att i en nyckelroll leda och driva utvecklingen framåt tillsammans med kompetenta och engagerade chefer och medarbetare.

Regionens uppdrag är väldigt brett och omfattande där tyngdpunkten är hälso- och sjukvård men det regionala utvecklingsansvaret med strategin som syftar till att Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län blir extra viktigt kommande år då Norrbotten tagit ledartröjan i den gröna och globala omställningen. Här planeras i klimatsmarta lösningar fram till 2040. En spännande tid ligger framför oss i och med den samhällsomvandling som nu sker i Norrbotten. Som största arbetsgivarna i länet är kompetensförsörjningen en nyckelfråga för Region Norrbotten.

Du kommer att leda ledningsgrupper och en organisation i förändring mot de strategiska målen i Regionen. Ditt ledarskap som regiondirektör blir avgörande och du är en kulturbärare som visar vägen i detta förändringsarbete. Regionens förmåga till samverkan och samarbete inom organisationen och med externa aktörer såsom näringsliv, myndigheter, universitet och inte minst länets kommuner blir också avgörande för att regionen ska nå sina ambitiösa mål.

Om dig
Vi söker dig som är en erfaren ledare med erfarenhet av strategiskt ledarskap i en komplex organisation med ett brett och omfattande uppdrag. Du har en ödmjukhet inför uppdraget och har både kraften och erfarenheten av att bygga en organisation som tillsammans gör Region Norrbotten till en attraktiv arbetsgivare.   

Ditt ledarskap är tillitsbaserat med ett delegerat ansvar till dina underställda chefer. Du har genom ditt ledarskap och goda kommunikativa förmåga lätt att skapa förtroende hos din omgivning och du etablerar och utvecklar relationer genom respekt och samarbete. Du har en stark personlig integritet och är bekväm med den mediala bevakningen där många har åsikter om regionens verksamhet och måluppfyllelse. I grunden har du en akademisk utbildning och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av ledarskap inom en politiskt styrd organisation.

Kontakt
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga Executive Search konsulter Lars Bogren, 070-020 55 26 eller Katarina Stehn, 070-355 36 33.

Övrigt
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Publicerad 2023-03-15

Ansök nu