Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Koncernchef och Studieombudsman

ABF Stockholm, Stockholm

Ansök nu

Vill du leda Stockholms främsta mötesplats för kunskap, bildning och kultur, för delaktighet och demokrati?

ABF Stockholm är en kraftskapande folkbildningsfyr som skapar framtidstro, egenmakt och solidaritet sedan 1916. Vi är en idé- och värdeburen organisation som erbjuder ett brett utbud inom bildning, utbildning, kultur och mötesplatser. Vi gör kunskap tillgänglig – för alla. Våra verksamhetsgrenar Folkbildning, Vuxenutbildning samt Yrkeshögskola är olika sätt att bedriva ändamålsstyrd bildningsverksamhet för och med stockholmare.

Koncernen ABF Stockholm omsätter ca 150 miljoner kronor och består av ca 125 månadsanställda samt utöver det ett stort antal projekt-och timanställda och cirkelledare. Dagligen möts våra tusentals deltagare för att tillsammans lära, växa och förändra i våra lokaler på Sveavägen, i Liljeholmen och på många andra platser runt om i hela Stockholm.

I koncernen ABF Stockholm ingår även Elvira Kunskapsutveckling AB, Cirkeln konferens och Servering AB samt AB ABF-huset.

Uppdraget
Som Koncernchef och Studieombudsman på ABF Stockholm har du det övergripande ansvaret för föreningens/koncernens verksamhet och på uppdrag av föreningsstyrelsen leder och samordnar du föreningens/koncernens arbete. Du ska sköta den löpande förvaltningen enligt de anvisningar som finns i styrelsens arbetsordning. Du ansvarar för att de mål som styrelsen ställer upp för verksamheten uppfylls och ansvarar för att genomföra styrelsen beslut.

I ditt uppdrag ingår att vidareutveckla föreningens verksamhetsområden och bolag mot gemensamma mål som nyttjar potentialen i koncernens verksamhetsbredd. Du säkerställer att ABF Stockholm är en attraktiv arbetsgivare för kompetenta chefer och medarbetare, samt att arbetet präglas av ett tillitsfullt och positivt arbetsklimat. I vardagen leder du via ledningsgruppen som i dagsläget består av fem personer. Man har idag ca 125 månadsanställda medarbetare samt en stor mängd projekt-och timanställda, totalt ca 600 personer.

Föreningens verksamhet har minskat i omfattning under de senaste åren vilket beror dels på pandemin dels på andra omvärldsfaktorer. Huvuduppdraget som ny Koncernchef och Studieombudsman är att vända denna trend och utveckla verksamheten i en föränderlig värld med alla de utmaningar men också de stora möjligheter som det innebär och att, som ledare, få med sig organisationen att aktivt våga och vilja arbeta för att fånga dessa möjligheter. Det innebär att sätta nya visioner att arbeta mot, och det innebär framför allt att ni tillsammans, genom verksamhetsutveckling, hittar nya sätt att möta samtiden, och de omvärldsfaktorer som påverkar verksamheterna.

I ditt ansvar ingår alltså att säkerställa att verksamheten utvecklas i takt med förändrade behov och förutsättningar. Det innebär bland annat att se till att verksamheten når sina mål både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Du representerar och företräder ABF Stockholms i olika externa sammanhang, i styrelser och i samarbeten. Du förväntas också initiera och aktivt arbeta för att bygga strategiska partnerskap och/eller affärer för att bredda ABF Stockholms inkomstbas genom olika typer av samarbeten och verksamheter.

Som Studieombudsman för ABF Stockholm har du också en naturlig plats i Förbundets Studioombudsmannagrupp som leds av ABF:s Förbundssekreterare.

Kandidatprofil
Erfarenhet och kompetenser:

 • Du har tidigare lett en större organisation och är en erfaren ledare med förståelse för hur verksamhet och ekonomi samverkar inom såväl ideell sektor som näringsverksamhet i en koncern

 • Du är genuint intresserad av ledarskap och är en trygg ledare som skapar förtroende och utvecklar såväl verksamhet som medarbetare.

 • Du har förmåga att få en större organisation att arbeta mot gemensamma mål

 • Kunskap och erfarenhet om offentlig förvaltning

 • Erfarenhet av ideell sektor

 • Delar arbetarrörelsens och ABF:s värderingar och grundsyn

 • Kompetens i bolagsstyrning

 • Erfarenhet av bildning och kultur

 • Erfarenhet av ledande position i arbetarrörelsen är meriterande.

Egenskaper:

 • Drivande och självgående

 • God struktur, planeringsförmåga samt en portion tålamod

 • God samarbets-och kommunikationsförmåga

 • Trygg i rollen som ledare, van att företräda på ett trovärdigt sätt

 • Förmåga att leda genom tillit, värderingar och målbilder

 • Förmåga att leda organisationer mot resultat

 • Förmåga att uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt

 • Intresse för bildning, kultur och mångfald

Övrigt
Tjänsten är placerad i ABF-huset centralt i Stockholm.

Ansökan och kontakt
I den här rekryteringen samarbetar vi med Brightness Executive Search. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Susanne Ahlström, tfn 070-604 42 97, e-post: susanne.ahlstrom@brightness.se

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2022.

Publicerad 2022-09-16

Ansök nu