Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag23.04.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Till alla jobb

Kommundirektör till Mariestads kommun

Mariestads kommun, Mariestad

Ansök nu


Om oss

Att arbeta i Mariestads kommun är att göra skillnad tillsammans med andra och att utvecklas individuellt. Här behövs och uppskattas alla för det de gör både av invånare och av arbetsgivare. Varje anställd i Mariestads kommun är en avgörande del i det viktiga arbetet med att ge service och omsorg till invånarna. Mariestads kommun fokuserar på hälsa, utveckling och delaktighet för sina anställda och ser möjligheterna hos varje person. Tillsammans skapar vi grunden för en god stad och utvecklar samhället till det vi vill att det ska vara.

I Sjöstaden Mariestad arbetar 2 500 kommunanställda från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamhetsområden med några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel på det som vi satsar på.

Mariestads kommun har tillsammans med Töreboda kommun och Gullspångs kommun ett unikt samarbete. Våra kommuner är kända som bra samarbetspartner av andra kommuner och av andra organisationer.

Då nuvarande kommundirektör går vidare till ett regionövergripande uppdrag i Skaraborg söker vi nu hans efterträdare!

Arbetsuppgifter
Mariestads kommun är organiserad som en förvaltning under kommunstyrelsen. Den kommunala förvaltningsorganisationen leds av kommundirektören som arbetar på kommunstyrelsens uppdrag att samordna och leda kommunens verksamheter i förverkligandet av kommunens vision och de övergripande målen. Som kommundirektör leder du kommundirektörens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommunstyrelsen och dess ordförande.

Kommundirektören samordnar kommunens verksamheter och följer upp kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut samt är chef över sektorcheferna. Kommunens ansvarsområden delas in i fyra sektorer; sektor ledning, sektor samhällsbyggnad, sektor stöd och omsorg samt sektor utbildning. HR och ekonomi är placerade sektorsövergripande. Uppdraget innebär också att arbeta kommunövergripande för att leda, samordna och utveckla de interna processerna samt ansvara för det övergripande strategiska arbetet i kommunen.

Mariestads kommun har en stabil och välfungerande förvaltningsorganisation och ett gott samarbete mellan politiker och tjänstepersoner.

Vem söker vi?
Vi söker dig med erfarenhet av offentlig verksamhet och god förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar. Du har erfarenhet av att framgångsrikt leda en större organisation och samordna arbetet med tillhörande budget-, verksamhets- och personalansvar.

Du bedriver ett strukturerat och målinriktat arbete med ett nära och utvecklat samarbete med såväl politik, kommunledning, verksamheten som fackliga organisationer, näringsliv och föreningsliv. Då uppdraget spänner över hela det kommunala ansvarsområdet har du ett brett samhällsintresse tillsammans med en god förståelse för de ekonomiska utmaningar som Sveriges kommuner står inför.

Du behöver vara väl insatt i den ekonomiska verkligheten vi lever i och ha kompetens för att realisera den koncentration på kärnverksamheten vi behöver genomföra.
Uppdraget innebär att du är vår ambassadör och stadiga ledare, såväl internt som externt och att du trivs i den utåtriktade, kommunikativa och sociala roll som kommundirektörsuppdraget innebär.

Du har ett inspirerande och visionärt sätt att leda, med stor tilltro till medarbetarnas förmåga och kunskap.

Du är kommunikativ och prestigelös i ditt ledarskap. Hos oss innebär det att du leder verksamheten genom att bygga relationer och skapa delaktighet.

Formell kompetens

 • Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet

 • Kompetens inom styrning, ledning, organisation och ledarskap

Erfarenheter

 • Bred och djup erfarenhet från politiskt styrd organisation

 • Väldokumenterad och framgångsrik ledarerfarenhet från större komplexa organisationer, där flera typer av verksamheter kan förekomma

 • God kännedom om relevanta lagar

 • Erfarenhet från att bedriva förändringsledarskap samt att leda andra chefer

 • Erfarenhet av ett utåtriktat och nätverkande arbetssätt

Personliga egenskaper

 • Trygg och modig som person och i ledarrollen med förmåga att fatta nödvändiga beslut

 • Ledarstil som präglas av tillit och gemenskap och förmågan att få ihop gruppen som ett team

 • Kommunikativ och engagerande med en väl utvecklad förmåga att sprida arbetsglädje och energi samt förena och utgöra den samlade kraften i såväl medgång som motgång

 • Strategisk och analytisk

 • Ett genuint samhällsintresse och en god förståelse för helhetsuppdraget.

 • Lyhörd, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt

 • Prestigelös och flexibel – förmåga att ta hjälp, samarbete och inkludera

Värderingar och drivkrafter

 • Utvecklingsdriven, resultat- och kvalitetsorienterad där innovationsförmåga, analytisk kapacitet och ändamålsenliga strategier är viktiga verktyg

 • Ser värdet i och drivs av att nå resultat i samverkan, där helheten är större än summan av delarna

 • Ser kommunikation som ett självklart sätt att skapa delaktighet, engagemang och stolthet

 • Relationsskapande, såväl internt som externt så att verksamheternas attraktivitet ökar och kommunens samt koncernens varumärke stärks

 • Förmåga att bygga en organisation och ett ledarskap som bygger på flexibilitet och som kan anpassa sig efter omvärldens förändringar

 • Utvecklings- och resultatorienterad, där flexibilitet och situationsanpassning är viktiga verktyg

Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Mariestads kommun med Tarasso AB och rekryteringskonsulterna Håkan Olsson 070-581 79 18 och Ylva Dahl 073-026 38 34

Alla kontakter behandlas med hög sekretess och diskretion.

Välkommen med din ansökan senast 25 april 2021.

Anställningsvillkor
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Fast
Antal lediga befattningar: 1

Publicerad 2021-03-31

Ansök nu