söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Klimatanpassningsspecialist

Göteborgs Stad, Göteborg

Ansök nu

Om arbetsplatsen

Förvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska stadsplaneringen i Göteborgs Stad. Den ansvarar även för stadens reglering av bebyggelse, mark och vatten. Vi skapar förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet och en inbjudande offentlig miljö. På förvaltningen arbetar cirka 450 personer.

Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Göteborgs Stad har sedan årsskiftet 22/23 en ny organisation för stadsutveckling. Syftet med förändringen är att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess, i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Förändringen ska bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv.

I Göteborgs Stad arbetar vi utifrån demokratins värdegrund. Den avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt.

Arbetsuppgifter

Strategi och taktik är en ny avdelning som är med och skapar en effektiv, sammanhållen och hållbar stadsutveckling i Göteborg. Avdelningen samordnar planeringen över förvaltningsgränser genom strategisk och långsiktig stadsplanering och samordning av stadens investeringar och prioriteringar.

Avdelningen ansvarar för att leda, utveckla och följa upp den översiktliga planeringen och kontorets strategiska planering. I uppdraget ingår att omsätta stadsbyggnadsvisioner och politiska måldokument till övergripande program, översiktliga planer och strategier och verktyg för hållbar stadsutveckling.

Som klimatanpassningsspecialist kommer du medverka i stadens utbyggnadsplanering ur ett verksamhets- och genomförandeperspektiv med ett särskilt fokus på klimat- och vattenfrågor. Arbetet innebär att konkretisera framtagna klimatanpassningsstrategier för att kunna verkställas i planeringsskedet till exempel i den övergripande områdesplaneringen, detaljplanering och bygglov. Du kommer även ta fram analyser av klimatanpassningsbehov knuten till geografin och lokala förutsättningar.

Du kommer att driva arbetet med att ta fram underlag och stödjande dokument för att nyttja i stadsutvecklingen från översiktsplan till detaljplan och bygglov, men även inom investerings- och reinvesteringsprojekt i staden. Vi ser även att du kommer vara ett stöd i detaljplaner och bygglovshantering för förvaltningens handläggare.

I uppdraget ingår också att ta fram kunskapsunderlag och handla upp och driva projekt i samverkan med konsulter i frågor som rör klimatanpassning och översvämningsfrågor (högt vatten, skyfall och höga flöden). Men även kunskapsunderlag rörande klimatanpassning kopplat till naturbaserade lösningar samt frågeställningar kopplade till investerings och driftsekonomi. Du kommer ha tät samverkan med förvaltningens klimatanpassningsstrateg.

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker har en civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnadsteknik, miljö- och vattenteknik, ekosystemteknik eller likvärdig utbildning eller lång arbetslivserfarenhet inom området.

För att lyckas i rollen som klimatanpassningsspecialist ser vi att du har några års erfarenhet av relevant arbete. Det är meriterande om du har planeringserfarenhet samt har arbetat kommunalt. Vi ser gärna att du har en bred kunskap inom samhällsutveckling, klimatanpassning och ekosystemtjänster. Det är även meriterande om du har erfarenhet av riskanalyser och GIS-kunskap. Vi ser även att du som söker tjänsten är analytisk, utvecklingsorienterad, samarbetsinriktad och van vid att driva projekt.

Varmt välkommen att söka!

Publicerad 2023-05-22

Ansök nu