Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

HR-chef

Ljungby kommun, Ljungby

Ansök nu

I Ljungby kommun bor drygt 28 500 personer och i kommunen arbetar ca 3000 anställda. Största tätorterna är Ljungby, Lagan, Ryssby och Lidhult. Inom kommunen finns 22 mindre orter där cirka hälften av kommuninvånarna är bosatta. På flera av dessa orter finns det skolor och förskolor och boenden för äldre, liksom många företag. 

I Ljungby kommun har vi ett rikt näringsliv och med bra priser på mark och ett fantastiskt logistiskt läge är Ljungby en mycket attraktiv etableringsort i södra Sverige. E4:an och 25:an bildar ett kryss med enkel access till stora delar av Norden. I Ljungby hjälper vi varandra och ser nyttan i att växa tillsammans, det kallar vi Ljungbyandan. Ljungby kommun har en vision som även företagen delar och det ger oss en enorm styrka, "I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035”.

Vi har också ett aktivt kulturliv och föreningsliv. I utbudet ryms också högskoleutbildningar på Campus Ljungby som i flera fall är skräddarsydda för det lokala näringslivet och den offentliga sektorn. Viljan att delta i vår gemensamma resa mot att bli den bästa kommunen att leva, verka och bo i, är stor och här är också utvecklingen av av Ljungbys lasarett en viktig kugge för att skapa ett tryggt samhälle men också många arbetstillfällen. 

Centrumhandeln kombineras också med butiker och restauranger som är lokaliserade vid den norra infarten till Ljungby vid E4.

I Ljungby kommun stoltserar vi också med vår sagobygd och vår berättarkultur som har Unesco - stämpel

Utvecklingsinriktad HR chef som vill vara med och forma framtiden
tillsammans i Ljungby kommun, 35 000 invånare år 2035".

I ditt uppdrag som HR-chef i Ljungby kommun får du en viktig kommunövergripande roll och förväntas bidra med det strategiska perspektivet och utveckla, implementera och säkerställa kvalitén i våra HR-processer.

Du är direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp med uppdrag att på övergripande nivå driva kommunens utveckling framåt genom öppen dialog och gott samarbetsklimat. Detta görs i samråd med andra förvaltnings-och avdelningschefer.

Du blir närmaste chef med verksamhets- och budgetansvar till en avdelning om ca 15 medarbetare där HR-medarbetare, lönespecialister och systemförvaltare samt friskvård-och folkhälsosamordnare ingår.

Ljungby kommun befinner sig i ett spännande skede där arbetet med kommunens övergripande vision pågår, införandet av en central bemanningsenhet, heltid som norm och digitaliseringsarbetet kopplat till HR-området, där du som HR-chef får en nyckelroll i att samordna och driva dessa frågor framåt.

Vi söker en utvecklingsinriktad HR chef som har en gedigen erfarenhet som ledare och erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå och inom offentlig verksamhet, kommun eller region. Du har en god kunskap inom arbetsrätt, såväl inom avtal – förhandlingar och samverkan. Vi tror att du har tidigare erfarenhet från att driva utvecklingsfrågor och stimuleras av att leda i förändring.

Utmärkande i din ledarstil är ett tillitsbaserat synsätt och du har en god förmåga att delegera och skapa förutsättningar för dina medarbetare. Ditt ledarskap genomsyras av tydlighet, god kommunikativ förmåga och du föredrar öppenhet och du vet vad du vill. Du har en bakgrund och akademisk examen på högskola eller universitet med inriktning mot personalvetenskap/HR.

Ljungby kommun erbjuder rätt person en möjlighet att komma in i ett expansivt skede.
Du får en viktig roll tillsammans med duktiga kollegor och medarbetare som har en vilja att vara den bästa kommun att växa i, ett livslångt lärande för alla och en vilja att skapa ett rikt liv mot visionen att forma framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035".

Välkommen med din CV till pj@findexecutives.se eller kontakta Petra Johnsson FXL | Find executives som vi samarbetar med i denna rekrytering. www.findexecutives.se

I rollen som HR chef genomför Ljungby kommun en säkerhetsprövning.

Din ansökan vill vi ha senast 14 augusti.

Publicerad 2022-07-15

Ansök nu