Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

HR-chef

Hässleholms kommun, Hässleholm

Ansök nu


Vi söker en HR-chef som vill fortsätta att driva det strategiska HR-arbetet i kommunen tillsammans med våra engagerade medarbetare. Vi har höga ambitioner och arbetar professionellt med väl fungerande processer – nu vill vi fortsätta framåt med dig!

Det här erbjuder vi dig!
I jobbet som HR-chef ansvarar du för HR-processerna i kommunen inom områden som medarbetarskap, ledarskap, kompetensförsörjning, hälsa och arbetsmiljö samt lön och villkor. Du fångar upp tendenser och trender i såväl omvärlden i stort som inom HR-området och utvecklar en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik i linje med Hässleholms kommuns mål. Du driver arbetet utifrån kommunkoncernens förutsättningar och behov.

Som HR-chef ansvarar du för att leda, samordna och stödja förvaltningarnas arbete inom HR-området. Du samarbetar med den politiska ledningen för att möta de krav som ställs på kommunen som arbetsgivare.

Ett par aktuella frågor är kommunens nya styrmodell och att utveckla arbetsmiljöarbetet med fokus på friska arbetsplatser. Här kommer du att ha en betydelsefull roll i det fortsatta arbetet.

Du leder personalavdelningen som består av en löneenhet och en HR-enhet. Du har personal- och ekonomiansvar för HR-enheten. Lönechefen och HR-enhetens sju medarbetare rapporterar till dig. Din närmaste chef är biträdande förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningens HR-funktion utvecklar och ansvarar för de gemensamma HR-processerna. Till hjälp för att uppnå ett gemensamt och likartat synsätt finns ett nätverk som du leder. Som HR-chef är du även systemägare för de löne- och HR-system som används i kommunen.

I Hässleholms kommun finns ett gott samverkansklimat med arbetstagarorganisationerna, och din roll är att fortsätta driva ett värdeskapande samarbete med dem. Du leder kommunens centrala samverkansgrupp och är tjänsteorganisationens HR-representant i personalutskottet och kommunstyrelsen.

Din arbetsplats är på Stadshuset i centrala Hässleholm med närhet till både tåg- och bussförbindelser. I Hässleholms kommun ser vi distansarbete som en möjlighet. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse och kan komma att säkerhetsklassas.

Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag, möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar och möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring.

Vem är du?
Vi söker dig som har arbetat med kvalificerat HR-arbete på strategisk nivå. Du har flera års erfarenhet som chef där du har haft ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du har också erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer och är väl förtrogen med arbetsrätt och annan relevant lagstiftning inom HR-området. Vi tror att det är en fördel om du har kunskap om hur politiskt styrda organisationer fungerar och har en förståelse för den politiska beslutsprocessen inom kommun- eller regionsektorn. Du har akademisk utbildning motsvarande lägst kandidatnivå med inriktning mot exempelvis beteendevetenskap eller personalvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har också erfarenhet av att

  • strukturera, planera, följa upp eget och andras arbete och att arbeta med mål och deadlines leda utvecklingsarbete.

  • kommunicera budskap både till enskilda individer som till grupper.

  • Som HR-chef är det viktigt att kunna formulera sig i tal och skrift och behärska svenska språket. Du är också en van användare av digitala verktyg som exempelvis Office 365.

Du har en mycket god kommunikativ förmåga och uppfattas som tydlig och trovärdig. Du verkar för en god dialog och skapar förutsättningar för delaktighet och engagemang. Med lätthet skapar du goda relationer och bygger nätverk såväl inom som utanför kommunens organisation.

Ditt professionella förhållningssätt bygger på en mycket god självkännedom och en hög integritet. Du har förmåga att utveckla både organisation och medarbetare med ett synsätt som grundar sig i tillit till den enskildes kunskap, förmåga och vilja. Du ser helheten samtidigt som du är lyhörd för andra perspektiv

Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.

Övrigt
Vi arbetar med kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering vilket innebär att vi i denna rekrytering valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. När du söker jobbet kommer du att svara på ett antal urvalsfrågor kring bland annat hur väl du uppfyller kraven för jobbet, vad du kan bidra till och ditt intresse för jobbet. Varmt välkommen med din ansökan!

Första intervjuer kommer att ske via Teams under vecka 22.

Om oss
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för kommunövergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner inom ekonomi, personal, kansli, it, tillväxt, kommunikation och räddningstjänst samt ärendehantering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.

Välkommen att bli en av oss!

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sysselsättningsrad: 100%
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1

Ansökan
Sista ansökningsdag. 2022-05-22
Referensnummer: 2022/319

Kontakt
Amra Salihovic
Biträdande förvaltningschef
072-179 56 87

Facklig företrädare
Fackliga ombud nås via kommunens kontaktcenter 0451-26 70 00.

Publicerad 2022-05-06

Ansök nu