Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Förvaltningschef till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Borås Stad, Borås

Ansök nu

Borås växer snabbt. Allt fler upptäcker en stad inbäddad i gröna områden där det är nära till både natur och ett levande centrum med mötesplatser, uteserveringar och spännande kultur. Här finns goda kommunikationer, ett framgångsrikt näringsliv och utbildningar med starka varumärken. Dessutom är Borås en bildningsstad. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för vår utbildningsverksamhet, såväl i mötet med boråsarna som mellan oss kollegor. Borås Stads gymnasie- och gymnasiesärskolor, Vuxenutbildning och Yrkeshögskola visar goda resultat år efter år. Det är tack vare att alla i organisationen har ett starkt fokus på att skapa goda förutsättningar för elevernas måluppfyllelse och fullföljda studier. 

Välkommen till bildningsstaden Borås!
Nu söker vi dig som kan leda vår Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning med starkt engagemang, tydlig målstyrning och ett tillitsbaserat ledarskap. Stämmer den beskrivningen på dig och har du erfarenhet av lednings- och förändringsarbete i en politiskt styrd organisation? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. 

Vår övertygelse är att alla elever vill och kan lära
Här arbetar vi nyfiket, öppet och kreativt för att utveckla vår verksamhet. Inte minst gäller det gymnasie- och vuxenutbildningen där vi med utgångspunkten att alla elever vill och kan lära – i kombination med målmedvetet arbete – lyckats skapa mycket goda resultat. Samtidigt arbetar vi alltid för att förbättra och utveckla verksamheten. Som att säkerställa att vi har rätt kompetens, främja integration och utveckla framtidens lärande i Borås. Bland annat genom ökad samverkan med högskolor och näringsliv, digitalisering, internationalisering och stärkt kvalitet och målstyrning.

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är vi cirka 850 medarbetare som jobbar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna att uppnå sina studiemål. Vår utgångspunkt är de läroplaner som styr verksamheten och strategin för bildningsstaden Borås, där skolans demokratiuppdrag omfattar både kunskap och bildning.

Som förvaltningschef är du anställd av Kommunstyrelsen och har Stadsdirektören som närmaste chef. Din uppdragsgivare är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och du har ett nära samarbete med nämndens ordförande och presidium. Din arbetsplats blir förvaltningskontoret på Olovsholmsgatan 32 i Borås, där 20 medarbetare jobbar med att stödja verksamheten på olika sätt. 

Du leder i samverkan med politiken
På uppdrag av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden leder du förvaltningen och säkerställer goda förutsättningar för medarbetarna att uppnå målen utifrån skolans styrdokument samt den av nämnden fastställda utvecklingsplanen. En central del av ditt arbete är att kontinuerligt hålla nämnden informerad om utmaningar, behov och förutsättningar för förvaltningens verksamhet. Dessutom ansvarar du för att det finns kvalitativa beslutsunderlag för nämnden att ta ställning till. 

Med en stor organisation och varierad verksamhet kräver förvaltningen ett tydligt och starkt ledarskap. Du visar vägen och drar upp riktlinjerna för mål, styrning och förbättringsområden samtidigt som du bygger tillit och engagemang hos medarbetarna i både det dagliga och långsiktiga arbetet. Genom samverkan och delaktighet skapar du balans mellan ekonomi, personal och kvalitet.

I din roll bidrar du dessutom till det gemensamma kommunala utvecklingsarbetet och företräder förvaltningen i både interna och externa forum. Syftet är att förverkliga visioner och utvecklingsmål för såväl förvaltningen som Borås Stad som helhet. Självklart är du också en förespråkare för Borås Stads principer och personalpolitik.

Som förvaltningschef kommer du också att vara skolchef. Rollen är definierad i Skollagen och innebär att du ansvarar för att verksamheten följer lagar och andra styrdokument, samt att du säkerställer och följer upp det systematiska kvalitetsarbetet. 

Det här ser vi att du har med dig för att lyckas
För rollen som förvaltningschef behöver du ha erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå, där du varit chef för andra chefer och ledningsgrupper. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och har lätt för att samarbeta med såväl medarbetare som fackliga organisationer, politiker, näringsliv och andra externa aktörer. Dessutom har du bred erfarenhet från skolsektorn och ett stort intresse för skolpolitik på flera nivåer.

Som person är du strategisk, analytisk, tydlig och pedagogisk, med förmåga till framförhållning och att se vad som är bäst för helheten. Ditt ledarskap är tillitsbaserat och du skapar förtroende och engagemang genom att vara nyfiken, utmanande, stödjande och tydlig. Dessutom har du ett starkt driv, kan ta beslut och är övertygande i din argumentation och i ditt genomförande.

I grunden har du en akademisk examen som är relevant för rollen, kompletterad med en ledarskapsutbildning. Vi ser också gärna att du har god insikt i ekonomistyrning och i frågor som rör strategisk planering och utveckling av skolverksamhet. Du har också förmåga att värdera, sortera och förankra frågor mellan politisk nivå och tjänstemannanivå. 

Ansökan och kontakt
Vi kan erbjuda en viktig tjänst där du i samverkan med såväl politiker som medarbetare har möjlighet att fortsätta utveckla Borås gymnasie- och vuxenutbildning till nya nivåer.

Vi ser fram emot din ansökan senast den 31 maj. Du lämnar din ansökan via ansökningsformuläret på den här sidan.

I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan Career. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@cordovan.se alternativt Johanna Wållgren på 070-853 78 48 eller johanna.wallgren@cordovan.se.

Fackliga representanter
Fackliga representanter nås via Borås Stads växel 033-35 70 00.

Publicerad 2022-05-10

Ansök nu