Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Förvaltningschef till Bildningsförvaltningen

Trelleborgs kommun, Trelleborg

Ansök nu

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.

Nu söker vi dig som med starkt engagemang, samverkan och ett tydligt ledarskap kan bidra till utvecklingen av Trelleborgs bildningsverksamhet. Låter det som du och har du stor erfarenhet av ledarskap i en offentligt styrd organisation? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss.

Välkommen till Bildningsförvaltningen
Den kommunala barn- och utbildningsverksamheten i Trelleborg organiseras inom bildningsförvaltningen som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Ansvaret omfattar också elevhälsa, modersmålsundervisning och måltidsservice. Utöver det har bildningsförvaltningen tillsynsansvar för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Inom barn- och utbildningsverksamheterna i Trelleborg finns cirka 9 600 barn och ungdomar. Bildningsförvaltningen är den största förvaltningen i Trelleborgs kommun med över 1 400 medarbetare anställda i förvaltningens olika verksamheter och på förvaltningskontoret.

Tjänsten är direkt underställd Kommundirektören och du deltar i möten med kommunens ledningsgrupp.

Du leder i samverkan med politiken
På uppdrag av Bildningsnämnden leder du förvaltningen och säkerställer goda förutsättningar för medarbetarna att uppnå målen utifrån skolans styrdokument samt den av nämnden fastställda utvecklingsplanen. En central del av ditt arbete är att kontinuerligt hålla nämnden informerad om utmaningar, behov och förutsättningar för förvaltningens verksamhet. Dessutom ansvarar du för att det finns kvalitativa beslutsunderlag för nämnden att ta ställning till.

Med en stor organisation och varierad verksamhet kräver förvaltningen ett tydligt och starkt ledarskap. Du visar vägen och drar upp riktlinjerna för mål, styrning och förbättringsområden samtidigt som du bygger tillit och engagemang hos medarbetarna i både det dagliga och långsiktiga arbetet. Genom samverkan och delaktighet skapar du balans mellan ekonomi, personal och kvalitet.

I din roll bidrar du dessutom till det gemensamma kommunala utvecklingsarbetet och företräder förvaltningen i både interna och externa forum. Syftet är att förverkliga visioner och utvecklingsmål för såväl förvaltningen som Trelleborgs kommun som helhet.

Som förvaltningschef kommer du också att vara skolchef. Rollen är definierad i Skollagen och innebär att du ansvarar för att verksamheten följer lagar och andra styrdokument, samt att du säkerställer och följer upp det systematiska kvalitetsarbetet.

Det här har du med dig till oss
För rollen som förvaltningschef behöver du ha tidigare erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå, där du varit chef för andra chefer och specialister. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och har god samverkansförmåga med såväl medarbetare som fackliga organisationer. Du har dessutom en bred och lång erfarenhet från skolsektorn och ett stort intresse för utbildningspolitik på flera nivåer.

Som person är du lyhörd, tydlig och kommunikativ med förmåga till helhetssyn. Du har också förmågan att skapa nätverk, såväl internt inom förvaltningen som externt bland politiker, organisationer och samhälle. Som ledare är du handlingskraftig och trygg. Det är tydligt för alla i din omgivning vad du vill uppnå och du är skicklig på att styra och entusiasmera din grupp för att nå målen. Samtidigt är du en person med stor förmåga att motivera, stötta och skapa möjligheter till utveckling för såväl människor som verksamhet.

I ditt CV finns en relevant akademisk examen. Du har en förståelse för det pedagogiska uppdraget och det är också viktigt att du är väl insatt i arbetsmiljölagstiftningen och har mycket goda kunskaper om alla styrdokument för verksamheten.

Vi ser fram emot din ansökan
Vi kan erbjuda en spännande och utmanande tjänst som förvaltningschef för Bildningsförvaltningen i Sveriges sydligaste kommun. Här får du stor möjlighet att utveckla verksamheten och bidra till att göra Trelleborgs kommun till en ännu bättre plats att leva, verka och bo på.

Vi ser fram emot din ansökan senast den 11 december. I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan Career. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@cordovan.se.

Du lämnar din ansökan via ansökningsformuläret på denna sidan.

Kontaktpersoner
Pia Strandh
Senior rekryteringskonsult
073-340 92 13
pia.strandh@cordovan.se

Publicerad 2022-11-24

Ansök nu