Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Förvaltningschef Kultur & Fritid

Kungsbacka kommun, Kungsbacka

Ansök nu

Kungsbacka är en växande kommun där både människor och företag utvecklas. Hos oss arbetar
människor som vill, vågar och kan. Vill du bli en av oss?


Kungsbacka är en dynamisk kommun med stor tillväxt. Vi har en omsättning på runt 5 miljarder per år och våra 7 000 medarbetare arbetar för att ge våra 85 000 invånare en god service inom alla områden. Vår organisation är uppdelad i nio förvaltningar.


På förvaltningen för Kultur & Fritid i Kungsbacka kommun arbetar vi med invånarens och besökarens fria tid. Vi jobbar för en god folkhälsa och erbjuder aktiviteter, evenemang och stöd som bidrar till välmående och förebygger ohälsa. Med hjälp av kultur, idrott och fritidsaktiviteter vill vi skapa det goda livet i Kungsbacka. Vi erbjuder dig som invånare eller besökare ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter. Inom förvaltning Kultur & Fritid arbetar drygt 220 medarbetare och balansomslutningen är cirka 260 Mnkr.ärc 220 medarbetare och budgetomslutningen är ca 260 Mnkr.gt 220

UPPDRAGET
Som förvaltningschef i Kungsbacka leder du din förvaltning och dess verksamhet samtidigt som du leder hela kommunen i kommundirektörens övergripande ledningsgrupp. Du är anställd av kommunstyrelsen och din närmaste chef är kommundirektören. Du ansvarar för förvaltningens ekonomi, verksamhet, personal, arbetsmiljö och uppföljning. I rollen är du kontakten mellan politiken och förvaltningen och har direkt personalansvar för verksamhetschefer som du coachar i deras uppdrag.

Som del i kommunledningsgruppen förväntas du bidra aktivt i det kommunövergripande arbetet, ett exempel är att ta särskilt ansvar för våra kommunövergripande mål och arbetet med att nå måluppfyllelse. Innovation och transformation är två stora fokusområden framåt där vi förväntar oss att du har tankar och idéer om vad det kan vara. Vidare kommer du arbeta med att bygga Kungsbackas nya platsvarumärke, samt hitta nya former för samarbeten som kan bidra till att bygga Kungsbacka attraktivt och socialt hållbart.

Kommunledningsgruppens medlemmar representerar alltid kommunens ledning, är förebilder för Ett Kungsbacka, det utvecklande ledarskapet och det utvecklande medarbetarskapet.
Som förvaltningschef har du också ett viktigt uppdrag att företräda Kungsbacka kommun inom såväl Region Halland som inom GR – Göteborgsregionen.

Det här är Kultur & Fritid
Kultur och Fritid främjar folkhälsa, social hållbarhet och bidrar till samhället ur ett helhetsperspektiv, för att ge våra invånare ett hälsosamt liv med mening och sammanhang. Vi ger invånarna möjlighet till ett rikt kultur- och fritidsliv där invånarna och föreningar är medskapande. Vi ska se till att det finns goda möjligheter att utöva idrott med bredd och spets, möjligheter att ta del av vår vackra natur genom t ex bad och vandring samt en bredd och mångfald inom kulturen. Vi ansvarar för att det finns mötesplatser för unga och seniorer och en kulturskola som når många. Vi samverkar med många förvaltningar för att ge barn och unga de bästa möjligheterna att må bra psykiskt och fysiskt och nå sina mål i skolan. Vi driver och utvecklar folkhälsofrågor, det brottsförebyggande arbetet, inkluderingsfrågor samt utvecklar Kungsbacka som destination.

Förvaltningen är organiserad i fem verksamheter; Bibliotek, Kulturliv & turism, Mötesplatser & kulturskola, Bad, Idrott & motion, Förenings- & förvaltningsstöd samt Utveckling & social hållbarhet.

Din profil och dina kvalifikationer
Du har en relevant akademisk examen eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har varit chef över chefer och har förståelse av arbete inom offentlig verksamhet, gärna från liknande verksamhet. Du har lett strategiska förändringsarbeten med goda resultat. Tjänsten kräver erfarenhet av budgetarbete och uppföljning.

Du tycker om att leda andra människor och har förmåga att bygga tillitsfulla relationer. Du uppmuntrar till samarbete, inspirerar till nytänkande och utveckling samt skapar möjlighet för andra att ta mer ansvar och vara med och påverka beslut. Som ledare agerar du med mod och uppmuntrar en tillåtande miljö för att driva på utveckling. Ditt sätt att möta människor med värme, energi och respekt skapar entusiasm och arbetsglädje som får andra att vilja och våga.
Som person är du omvärldsorienterad, samhällsintresserad och tar del av vad som händer inom området, både nationellt och internationellt. Du är tydlig och kommunikativ och kan fokusera på rätt saker. Samtidigt som du har en drivkraft för utveckling uppvisar du tålamod och förblir motiverad och effektiv trots bakslag.

Som ledare ser du till helheten och vikten av att vara ett föredöme. I ord och handling lyfter du fram de värderingar som vår verksamhet utgår från, och du lutar dig mot dem när du fattar beslut. Med invånaren i fokus, tar du beslut samt ansvarar för din och gruppens leverans samtidigt som du litar till medarbetarna i den dagliga verksamheten. Du arbetar medskapande med invånare, näringsliv och civilsamhället.  Tillitsbaserad styrning är en självklarhet för oss i Kungsbacka kommun.
Vidare värdesätter du olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder
Hos oss får du utvecklas i din profession tillsammans med kollegor och kommer arbeta utifrån vår arbetsplatskultur som präglas av att vi välkomnar, samarbetar, levererar och tänker nytt!

Intresseanmälan

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar genom att ansöka via denna annons senast den 26 augusti 2022. Handlingar som inkommer till Kungsbacka kommun blir allmän handling.

För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, välkommen att kontakta Karin Rudhag,
070-414 0010, karin.rudhag@source-executive.se eller Bianca Gideback 070- 811 0364, bianca.gideback@source-executive.se
 

Publicerad 2022-08-02

Ansök nu