Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag16.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Till alla jobb

Förvaltningschef Samhällsutvecklingsförvaltningen

Rättviks kommun, Rättvik

Ansök nu

Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar med mark och planering, miljö och byggande, näringsliv, kultur, ungdom och fritid. Hos oss arbetar cirka 45 medarbetare. Förvaltningen har en bred verksamhet som berör alla som på något sätt verkar i eller besöker Rättviks kommun. Vårt samlade uppdrag innebär att göra det attraktivt för nuvarande och potentiella invånare, företag och besökare att bo, leva, verka och investera i vår kommun.

Rättvik – där tradition möter framtid! Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.

Därför ska du välja Rättviks kommun
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare. Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss. För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje. Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb!

Utmaningar
Vi arbetar med samhällsutveckling och ansvarar för frågor som engagerar och berör många. Det är en stor tillgång och en utmaning att balansera intressen från olika håll och där det blir viktigt att du bibehåller och utvecklar en bra dialog och samtidigt vågar fatta de beslut som krävs. 

Vad innebär rollen
Chefen för samhällsutvecklingsförvaltningen har det övergripande ansvaret att leda och styra förvaltningens verksamhet, budget och personal. Du kommer också att ha det övergripande ansvaret för näringslivsfrågorna i kommunen och arbeta nära vårt lokala näringsliv. Att ha förmågan att se till kommunens bästa, ha en kommunal helhetssyn och kunna bidra i kommunens ledningsgrupp med din kompetens är delar vi värdesätter högt hos vår nya förvaltningschef.

Rollen innefattar många olika kontaktytor, internt och externt, där din roll är att företräda kommunen utåt på ett professionellt sätt och bidra till att skapa en positiv bild av Rättviks kommun. Du är föredragande i utskott och i kommunstyrelsen i de frågor förvaltningen berett. Verksamheten är bred och en del av uppdraget är att fortsätta säkerställa samarbetet mellan de olika enheterna för att skapa samordningsvinster och verka för en hållbar samhällsutveckling.

Kommunens arbete och förhållningssätt inom modellen ”Tillväxt&Tillsyn” ska genomsyra arbetet inom förvaltningen. Du blir en viktig del i den fortsatta kvalitets- och effektivitetsutvecklingen av förvaltningens serviceutbud och myndighetsutövning. Förvaltningschefen är direkt underställd kommunchefen och är en del i kommunledningsgruppen med ansvar för den samordnade styrningen inom kommunen. I arbetet ingår även att leda och på ett klokt sätt använda sig av förvaltningens ledningsgrupp och deras kompetens.

Vad vi söker hos dig
Du kan ha en akademisk utbildning inom för tjänsten relevant område, alternativt har du motsvarande yrkeskompetens som vi anser vara likvärdig. Du har ledarerfarenhet sedan tidigare med fullt verksamhets-, personal- och budgetansvar samt kännedom om och förståelse för hur arbete i en politiskt styrd organisation fungerar. 

Det är en fördel om du har kunskaper kring samhällsplanering och samhällsbyggnad då det är komplexa och viktiga frågor för vår kommun. 

Vi har identifierat följande framgångsfaktorer för att lyckas väl och trivas i denna roll: utvecklingsorienterad, målinriktad, strategisk, strukturerad, involverande samt en förmåga att skapa engagemang och förtroende inom förvaltningen. Du behöver även ha ett strategiskt tänkande samt vara tydlig i din kommunikation. Du förstår att arbetet som sker i en kommunal förvaltning är av långsiktig karaktär och många av de ärenden vi bereder har ställtider på flera år. Det kräver en uthållighet och envishet hos förvaltningen i allmänhet och av förvaltningschefen i synnerhet. 

Du leder ditt team av enhetschefer genom att delegera och skapa förtroende i kombination med en tydlig uppföljning mot de gemensamma målen. Genom ett strukturerat arbetssätt omsätter du visioner och långsiktiga mål till aktiviteter och mätbara resultat. Körkort är en förutsättning då resor förekommer i tjänsten. Du behärskar svenska väl i tal och skrift. 

Anställningen
Tjänsten som chef för samhällsutvecklingsförvaltningen löper tillsvidare på heltid. Placering i Rättvik. Du rapporterar till kommunchefen och deltar i dennes ledningsgrupp. Tillträde sker enligt överenskommelse. 

I samband med denna rekrytering har vi möjlighet att tillsammans med Rekryteringslots Dalarna erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni väljer att flytta till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se

Så här rekryterar vi
I rekryteringen samarbetar vi med Hansson & Partners. Din intresseanmälan lämnar du via hemsidan Hansson & Partners senast den 26 maj.

Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar, vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra arbetspsykologiska tester samt djupintervjuer kring de kompetenser vi ser är viktigast för rollen.

Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om du vill veta mer om tjänsten.

Kontakt
Anna Hansson
anna@hnpar.com
070-695 64 63

Martin Ogemar
martin@hnpar.com
072-237 21 30

För att läsa mer om Rättviks kommun besök gärna deras hemsida: Rättviks kommun 

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Publicerad 2021-05-04

Ansök nu