Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Förändringsledare för digital utveckling

Sollentuna kommun, Sollentuna

Ansök nu

Sollentuna kommun
Sollentuna är en växande kommun med siktet inställt på att bli Sveriges mest attraktiva kommun och Sollentuna är idag en av de främsta kommunerna i landet avseende skola och näringsliv.

Vårt kommunledningskontor samlar många kompetenser och ska se till att nämnder och styrelser genomför de beslut som kommunfullmäktige fattat liksom att stödja och hjälpa övriga kontor i deras arbete.

Kulturen inom Sollentuna kommun beskrivs med våra tre kärnvärden; nytänkande, ansvarstagande och välkomnande

Uppdrag
Sollentuna kommun står liksom alla andra kommuner inför en stor demografisk utmaning de kommande decennierna med ökade behov av kommunal service och tjänster samtidigt som den arbetande befolkningen minskar. Det i sin tur innebär ett vikande skatteunderlag och krav på större effektivitet i verksamheten. I Sollentuna kommun tror vi att ett genomtänkt digitaliseringsarbete är ett av flera sätt att möta den här utmaningen.

Vid årsskiftet bildades en digitaliseringsenhet vid kommunledningskontoret i Sollentuna med uppdraget att driva kommunens digitaliseringsarbete framåt tillsammans med kommunens alla kontor. Det gemensamma förhållningssättet är grundläggande. Digitaliseringsutvecklingen sker inte på en central enhet utan primärt ute i verksamheten. Enhetens roll är därför framför allt att leda, samordna och stötta verksamheterna på olika sätt i digitaliseringsarbetet. I enheten har en rad kompetenser som vi ser är av betydelse för detta uppdrag sammanförts. Det handlar bland annat om informationshantering, informationssäkerhet och IT-arkitektur. Till enheten söker vi nu en förändringsledare för digital utveckling.

Enheten ligger inom administrativa avdelningen och avdelningschefen är tillika chef för digitaliseringsenheten.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för vår förändringsledare är att skapa och förvalta en kommunal digitaliseringsplan som inledningsvis ska gälla för de kommande tre åren. Vid sidan av planen behöver en finansieringsmodell tas fram för att planen ska kunna omsättas i praktiken. För att uppnå detta krävs ett effektivt samordningsarbete med kommunens kontor.

Förändringsledarens grunduppgifter är också att

  • Bedriva omvärldsbevakning inom digitaliseringsområdet

  • Arbeta för att öka kunskapen i organisationen om teknikens möjligheter men också ledarskapets och organisationskulturens betydelse för digital utveckling

  • Driva och samordna digitaliseringsnätverk inom kommunen

  • Delta i externa digitaliseringsnätverk och andra fora för kommunens räkning

  • Självständigt genomföra utredningar och leda förändringsprojekt med digitalisering som förtecken

  • Rådge, informera och utbilda chefer och medarbetare i organisationen

Profil
Vi söker en handlingskraftig och självgående förändringsledare som kan vara med och driva digitaliseringsutvecklingen framåt i Sollentuna kommun. Du ska ha mycket goda kunskaper om teknikens möjligheter men behöver inte själv vara tekniker. Du ska också vara väl förtrogen med ledarskapets och organisationskulturens betydelse för digital utveckling.  

Du har relevant högskoleutbildning, stor och dokumenterad erfarenhet av att driva digital utveckling i komplexa organisationer, mycket gärna i kommunal verksamhet och du deltar redan idag i relevanta nätverk inom digitaliseringsområdet.

Du är kommunikativ, tycker om att informera, utbilda och föra dialog med olika aktörer. Men din sociala kompetens hänger väl ihop med en drivkraft att se konkreta resultat och du är inte rädd att själv aktivt projektleda utvecklingsinsatser, genomföra utredningar eller ta fram beslutsunderlag eller liknande.

Du tycker om att skapa ordning och strukturer men har samtidigt ett pragmatiskt förhållningssätt. Du gillar utveckling, förändring och nytänkande både hos dig själv och dina kollegor. Du är analytiskt lagd och har god förmåga att presentera underlag både skriftligt och muntligt.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Efter överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%

Tjänsten är säkerhetsklassad

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2021-06-21
Referensnummer: 2021/228

Löpande urval och intervjuer 

Kontakt
Pierre Karlsson
Administrativ chef
Telefon: 08-579 215 20
e-post: pierre.karlsson@sollentuna.se 

Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss! 

Publicerad 2021-05-31

Ansök nu