Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Ekonomidirektör

Järfälla kommun, Järfälla

Ansök nu

Järfälla har norra Stockholms mest spännande läge och är en attraktiv inflyttningskommun. Vi som arbetar här erbjuder välfärd med kvalitet och strävar hela tiden efter att ge bästa möjliga service till dem som bor och verkar i Järfälla. Järfälla växer snabbt och inom femton år har kommunen vuxit från dagens 80 000 invånare till minst 120 000. Då finns tunnelbana, pendeltåg och en komplett ny stad med restauranger, butiker, kultur och service i Barkarby-staden. Järfälla kommun har idag cirka 4500 anställda inom en rad olika verksamheter, men med ett gemensamt uppdrag - att ge Järfällas invånare bästa möjliga service och omsorg i livets olika skeden samt att använda kommunens skattemedel på ett klokt sätt. Viktiga fokusområden för kommunen är Tryggare Järfälla, God välfärd samt Hållbar utveckling.Här får du arbeta i en expansiv miljö där utveckling av kvalitet och resultat är i fokus. Läs mer om oss på www.jarfalla.se

Du rapporterar till kommundirektören och ingår både i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp och i kommunledningsgruppen, där du också förväntas bidra för att utveckla kommunen i stort. Tillsammans med kommunledningen driver du Järfälla framåt, allt för att ge medborgarna största möjliga nytta och använda resurserna effektivt.

Till dig rapporterar upphandlingschef, redovisningschef, budgetchef och finanschef. Totalt omfattar ekonomiavdelningen ca 30 medarbetare.

Som vår ekonomidirektör representerar du kommunen i många olika sammanhang på regional och lokal nivå.

Ditt uppdrag
Järfälla kommun är en tillväxtkommun där planering, prioritering, investering och finansiering är mycket viktiga frågor. Det för med sig behov av fortsatt utveckling när det gäller långsiktig finansiell planering, uppsiktsplikt och ägarstyrning, men även av resursfördelningsmodellen. Allt för att ge oss bättre förutsättningar att prioritera bland investeringsbehoven samt bedöma olika ekonomiska konsekvenser. Dessutom ska det viktiga arbetet med att utveckla styrmodellen fortsätta, med ett särskilt fokus på att utveckla målstrukturen och kommunens övergripande målbild.

Kommunens fokus på processägarskap är ett viktigt pågående arbete som ska leda till ökad tydlighet kring ansvar och uppdrag samt hur processer ska drivas utifrån behov av ökad effektivitet, tydlighet och önskvärd samverkan. Nära och god samverkan med våra förvaltningar och med avdelningarna inom kommunstyrelsens förvaltning en förutsättning för att lyckas. Öppenhet, lyhördhet, konstruktiv dialog, god vilja men också tydlig styrning och stöd är viktigt.

Ekonomiavdelningen har ansvar för att driva ett brett utvecklingsarbete inom de processer avdelningen ansvarar för. Arbetet förväntas fortsätta med bland annat utveckling av beslutstödet, en kodplan som används på samma sätt i hela kommunen, systemförvaltning som följer PM3-modellen och att införa inköpsanalys som ett verktyg som ska hjälpa kommunen att göra mer korrekta inköp.

Som god ledare skapar du en väl fungerande avdelning där medarbetare trivs och utvecklas samt får hjälp att prioritera, fokusera och lyckas i sin roll. Ledare i Järfälla kommun ska vara goda förebilder och kulturbärare och tillämpa ett ledarskap som leder till avsedda effekter för både individer och resultat i verksamheten.

Som ekonomidirektör säkrar du att politiken erhåller goda beslutsunderlag för att förstå förutsättningar och konsekvenser inför beslut. Du är föredragande i kommunstyrelse i ekonomifrågor och förväntas vara kunnig, trovärdig och trygg i dina frågor.

Vi söker dig som har

  • Relevant akademisk utbildning och gedigen erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och politiskt styrd verksamhet.

  • Erfarenhet av att leda ekonomiavdelning och sitta i ledningsgrupp inom kommun, region eller myndighet

  • Erfarenhet av att driva strategiska samhällsfrågor i samverkan med tjänstemän och politik.

  • Flerårig chefserfarenhet från komplex organisation, helst med erfarenhet av att leda underställda chefer

  • Erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändringsarbete av såväl verksamhet som organisation där utveckling av processer, styrning och digitalisering varit några av de prioriterade frågorna.

  • God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, såväl i tal som skrift

Vem är du
Som person är du tydlig och trygg i ditt ledarskap. Du har drivkraft, lyhördhet och utvecklings-inriktning. Du har hög integritet samtidigt som du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Som person är du strukturerad med gott omdöme. Du har fokus på uppdraget och har en strategisk och problemlösande förmåga. Förståelse och intresse för samhällsutveckling samt för övergripande processutveckling är viktigt.

Som ledare har du en förmåga att leda, engagera och stötta chefer och medarbetare, både på den egna avdelningen men också kommunövergripande genom ditt processägarskap. Du inger förtroende, bygger ditt ledarskap på öppenhet och tillit. Du är resultatorienterad och beslutsför, kan navigera i en komplex miljö och leda genom andra, att omsätta målbilder i ord och handling är centralt.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder
Som ekonomidirektör i Järfälla får du en omväxlande och utvecklingsinriktad roll i en kommun med stark tillväxt och med många verksamheter i framkant. Du möts av en mycket kompetent organisation med stor stolthet och engagemang för verksamheten under devisen ”För Järfälla framåt”.

Denna tjänst är säkerhetsklassad och det innebär att en bakgrundskontroll kommer att genomföras. Godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning.

Information och ansökan
För att inleda en dialog, presentera dig och ställa frågor, kontakta gärna Compass konsult Bo Bengtsson på 0709-713 550 bo.bengtsson@compass.se

Ansök genom att klicka på länken. Sista ansökningsdag är 30/8. Vi processar ansökningar löpande så ansök gärna så snart som möjligt.

Publicerad 2022-06-29

Ansök nu