lördag25 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Ekonomichef

Vaggeryds kommun, Skillingaryd

Ansök nu

Jobba hos oss – tillsammans gör vi skillnad!

I Vaggeryds kommun jobbar omkring 1250 medarbetare inom fler än 180 olika yrken för att ge våra invånare, företag och besökare den service de behöver. Tillsammans gör vi skillnad!

Kommunens vision för år 2030 är att vi ska vara en plats för att göra skillnad. Visionen togs fram tillsammans av politiker, företagare, föreningsmänniskor, ungdomar, tjänstepersoner och invånare. Visionen beskriver vilken plats vi vill sträva mot att vara, den är vår karta och målbild över vart vi är på väg. Visionen ägs av alla och bygger stolthet, framtidstro och en anda för kommunen som plats. Vision 2030, här ger vi plats att göra skillnad, är vår gemensamma viljeinriktning och visar hur vi ska arbeta utifrån en gemensam värdegrund: "Idéer blir till verklighet", "Tanke och omtanke" och "Där alla har betydelse".

Vi vill att du delar vår värdegrund och vision, tanke och omtanke, idéer blir till verklighet, alla har betydelse.


Vaggeryds kommun har ett strategiskt läge i en region som präglas av utveckling, tillväxt och goda kommunikationer och spås ha en av länets snabbaste befolkningstillväxt de kommande tio åren. En framtid med höghastighetståg och elektrifierad järnväg som stärker vårt läge i en sammanhållen arbetsmarknadsregion vässar våra möjligheter som ett attraktivt boendealternativ än mer. Samtidigt värnar vi styrkorna i det som vi kallar Vår lilla stad, samverkan mellan företag och personer som tillsammans ger ett lokalt utbud med hög kvalitet.

Att bidra med en långsiktig strategi och syn på hur kommunen kan utvecklas och gestaltas med fokus på hållbarhet är viktiga delar i uppdraget. Du har en central roll i att se till att de visioner och mål som beskrivs i kommunens långsiktiga mål förverkligas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens tjänstepersonsstab. Dess roll är att utgöra ett professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen och att vara kommunstyrelsens förlängda arm. Förvaltningen ska bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna, utveckla och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Det handlar också om att företräda helheten och att kommunicera och samspela med delarna, stå för spelregler och policydokument och att driva utvecklingen så att den svarar mot framtidens krav.

Ekonomienheten ansvarar för övergripande processer inom budget, uppföljning och analys samt inom redovisning och upphandling. Enheten har också ansvar för systemförvaltning av ekonomisystem, e-handelssystem och snart ett lednings- och beslutsstödsystem. Enheten består i dagsläget av 10 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Som ekonomichef har du utöver ditt personalansvar för enheten till uppdrag att styra, leda och utveckla kommunens ekonomi- och budgetprocess tillsammans med verksamheten. Du ansvarar för omvärldsbevakning, driva utveckling och medverka till förbättringar av såväl ekonomienhetens som hela kommunens verksamhet.

Du kommer ta vid det pågående digitaliseringsarbetet på enheten.

I arbetet kommer du att vara ett stöd till vår politiska ledning och arbeta nära dem i till exempel i budgetarbetet och ekonomiska uppföljningar. Du ansvarar för koncernredovisning i samarbete med kommunägda bolag och förbund samt följer upp kommunens soliditet och likviditet.

Du medverkar aktivt i kommunens ledningsgrupp och i kommunkontorets ledningsgruppgrupp. Till ditt uppdrag hör också att företräda Vaggeryds kommun i nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer.

Din profil
Vi söker dig som är civilekonom eller har motsvarande utbildning. Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Du bör ha kunskap om den kommunala beslutsprocessen och erfarenhet att verka i en politiskt styrd organisation. Vi ser gärna att du som söker har arbetat med digitalisering av ekonomiprocess tidigare då vi är inne i ett utvecklingsarbete. Vi söker dig som är mål och resultatorienterad, självgående och trygg som ledare. Du leder dina medarbetare på ett motiverande sätt och utvecklar processer tillsammans med enheten.

Som person är du strategisk och kommunikativ med förmåga att förklara ekonomiska processer och samband på ett pedagogiskt och medvetet sätt för din omgivning, med god anpassning till olika målgrupper. Du samarbetar väl med chefer och medarbetare på ett situations anpassat sätt, och når framgång genom samverkan och samsyn. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt är van att föredra ärenden inför grupp.

För tjänsten bör du ha B-körkort.

Kontakt
Vi samarbetar med Chefspoolen i denna rekrytering och du är välkommen att kontakta rekryteringskonsulterna Anders Langhard anders.langhard@chefspoolen.se 070-402 77 40 eller Staffan Engberg staffan.engberg@chefspoolen.se 076-815 45 44.

Ansökan
Ansök på denna sida med ditt personliga brev och CV på svenska senast 2 april

Publicerad 2023-03-10

Ansök nu