Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Ekonomichef

Hedemora kommun, Hedemora

Ansök nu

Hedemora – Dalarnas äldsta stad – är en ekokommun i södra Dalarna med 15 300 innevånare. Förutom en levande landsbygd finns i Hedemora modern industri med gamla anor. Här erbjuds stora möjligheter till ett rikt friluftsliv, närhet till högskola och goda förbindelser med bl a Stockholmsregionen. Hedemora kommuns vision är att skapa en bygd med framtidstro, där människor och näringsliv utvecklas.

Hedemora kommun är Dalarnas äldsta stad och är belägen i södra Dalarnas vackra landskap, Dalarnas trädgård. Nedre Dalälvens biosfärområde runt Hovran är en naturmiljö där fåglar och skådare har sitt paradis om våren. Hedemora är en geografiskt stor kommun med sju tätorter och där var och en av dessa har utvecklat sin speciella kultur och charm. Hedemora värnar sin historia samtidigt som de nu levande ska ha en så bra samhällsmiljö som möjligt. Vi satsar på framtiden och utifrån perspektivet hållbara Hedemora och de fyra styrperspektiven; invånare, ekonomi, medarbetare och hållbar utveckling. Hållbarhet är viktigt. I kommunens vision, mål och fokusområden finns hållbarhet som en integrerad del.

Hedemora har ett starkt näringsliv, vi satsar på att bli fler invånare och bygger därför fler bostäder. Hedemoras läge med kommunikationer via väg och järnväg är goda men vi strävar efter ännu bättre kommunikationsmöjligheter norröver och med Mälardalen.

För mer information: www.hedemora.se

Arbetsuppgifter
Hedemora kommun har 1300 tillsvidareanställda och en budgetomslutning på 1 miljard kronor.

Du blir direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunledningsgruppen där du bidrar till kommunens strategiska arbete. Du ger stöd till politiker och tjänstemän i strategiska utvecklingsfrågor.

Arbetet innebär att du har ett övergripande ansvar för att leda kommunens processekonomiska arbete för mål- och ekonomistyrning samt för upphandlingsfrågor.

Vi har en styrmodell med helhetssyn på ledning och styrning, där mål och budget genomsyrar alla kommunens verksamheter.

En integrerad del i styrmodellen är Analysgruppen, där ekonomichef ingår. Gruppens syfte är att stärka det övergripande analysarbetet genom ständiga förbättringar och ökat fokus på kvalitet i våra verksamheter, för att nå goda resultat för oss och våra invånare.

Du leder kommunens upphandlingsgrupp och deltar i dialogmöten med vår upphandlingsenhet Ludvika upphandlingscenter.

I din roll leder och utvecklar du ekonomienheten, samt har personal- och arbetsmiljöansvar för dina 10 kompetenta medarbetare. Du har förmåga att leda, motivera och bidrar till ett gott arbetsklimat.

Du biträder kommunstyrelsen i dess ekonomiska uppsiktsansvar och svarar även för beslutsunderlag, omvärldsbevakning och rapporter.

Du arbetar för en god ekonomisk hushållning och förvaltar kommunens finanser på effektivaste sätt.

Du ansvarar för att under kommunfullmäktige och kommunstyrelse utveckla och verkställa politiska mål, riktlinjer och beslut till gagn för kommunen.

Har vi väckt ditt intresse? Är Du vår nya kollega? Hedemora välkomnar!

Kvalifikationer
-
Akademisk utbildning inom ekonomi.
- Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och mål- och resultatstyrning på central nivå.
- Kunskap om kommunal- och politiskt styrd organisation.
- Öppen och utvecklingsinriktad med hög personlig integritet.
- Coachande ledarskap med uppföljning som verktyg.
- God kommunikativa förmåga, anpassar budskapet så att det blir tydligt och förståeligt för mottagarna.

Erfarenhet krävs

Övrigt
Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen.

Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.

Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidareanställning med chefsuppdrag 5 år
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2021-08-08
Arbetsgivarens referensnummer: KSF 2/21

Välkommen med Din ansökan!

Kontakt
Annika Strand
Kommundirektör
Telefon: 0225-341 60

Fackliga företrädare
Fackliga företrädare förmedlas via kommunens växel 0225-340 00.

Publicerad 2021-06-30

Ansök nu

Se fler branschtitlar från Bonnier News