Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Direktör förskoleförvaltningen

Malmö stad, Malmö

Ansök nu

Malmö är en stad som vill och vågar mycket. Hos oss får du förutsättningarna att påverka utvecklingen av Sveriges snabbast växande stad. Tillsammans med Malmöborna skapar vi en hållbar stad. Malmö stad har drygt 27 000 medarbetare i 400 olika yrken organiserade i 14 olika förvaltningar.

Förskoleförvaltningen är en av stadens största med 200 förskolor, 4700 medarbetare och 16500 barn i de kommunala förskolorna och en budgetomslutning om 3 mdr kronor. Förvaltningens övergripande uppdrag är att bedriva en likvärdig förskola av hög kvalitet för alla barn i Malmö stad. Förvaltningen har även ett myndighetsansvar för fristående förskolor. Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Då vår nuvarande förvaltningschef går vidare till en annan roll inom staden rekryterar vi nu hans efterträdare.

Läs gärna mer om förvaltningen på den bifogade länken eller 
http://www.malmo.se


Arbetsuppgifter

Förskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att bedriva en likvärdig förskola av hög kvalitet för alla barn i Malmö stad. Enligt förskolans läroplan ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Att uppnå likvärdighet ställer höga krav på förskolan i en stad som Malmö där de socioekonomiska villkoren är olika och hälften av alla barn i förskolan har ett annat modersmål än svenska.

Förskolan är en nationellt styrd verksamhet i en kommunal organisation vilket innebär att uppdraget formuleras dels i nationella styrdokument, dels i den kommunala målstyrningen. Detta innebär att förskolan arbetar utifrån två parallella styrmodeller och där förvaltningschefen också är skolchef.

Likvärdig utbildning i staden ställer höga krav på lärande och pedagogik, på förvaltningschefens förmåga att samordna ledning och styrning samt samverkan med stadens andra förvaltningar. För att förskolan ska uppnå en god och likvärdig kvalitet som kompenserar för barnens skilda behov ställs krav på att förvaltningen arbetar aktivt med kompetensförsörjning samt säkerställer att förskolan bedrivs i ändamålsenliga lokaler.

Förvaltningen är organiserad i fyra utbildningsområden samt stödfunktionerna kvalitet och myndighet, ekonomi, HR samt kommunikation. Som förvaltningschef är du anställd av kommunstyrelsen och rapporterar till förskolenämnden. Du ingår också i stadsdirektörens ledningsgrupp tillsammans med övriga förvaltningschefer och bolags VD:ar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildningsbakgrund och gedigen erfarenhet från kvalificerade chefsuppdrag från politiskt styrda organisationer inom området skola och utbildning. God insikt i och förståelse för hela utbildningssystemet är dessutom viktiga erfarenheter att ha med sig in i detta uppdrag, gärna med fokus på förskola. Du har god förståelse för balansen mellan det statliga uppdraget som skolchef och det kommunala som direktör under en politisk nämnd samt del i stadens ledningsgrupp.

Du är en stabil, utvecklings- och resultatorienterad ledare med stort engagemang för barnen och har erkänt god förmåga att utveckla organisationer där fokus på processer, effektiv resursanvändning och helhetsperspektivet är centralt och du leder genom andra chefer. Du har lätt för att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt, både internt och externt, och du uppskattar ett nära och prestigelöst samarbete för verksamhetens bästa.

Du är van vid att driva och initiera samarbeten med statliga myndigheter, andra kommuner, fristående huvudmän och andra aktörer där du byggt ett förtroendefullt och starkt nätverk inom området. Du har erfarenhet av ett framgångsrikt samarbete med arbetstagarorganisationer för att bygga en god arbetsgivarkultur.

Om arbetsplatsen
Malmö stad har ett framåtsträvande förhållningssätt där vi vågar utmana, prova nya vägar och värdesätter ett modernt och utvecklingsinriktat ledarskap som bygger på tillit men också på mod och tydlighet. Det är givetvis viktigt att du känner igen dig själv i detta synsätt och att du delar vår grundläggande inställning till ledarskap. Malmö stads organisation har hög kompetens och professionellt förhållningssätt. Samtidigt präglas organisationen av en närhet där det är självklart att man hjälps åt och där medarbetare känner en hög delaktighet och stor stolthet över sitt jobb. Lockas du av att bli en av oss i vår organisation och en nyckelperson för Malmö stads fortsatta utveckling? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.

Intresseanmälan
I denna rekrytering samarbetar Malmö Stad med SOURCE. Din intresseanmälan gör du via länken nedan. Urval kommer att ske löpande därför vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 7 oktober 2021. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Lisa Mastalir, 072-723 27 24, lisa.mastalir@source-executive.se

Publicerad 2021-09-14

Ansök nu

Se fler branschtitlar från Bonnier News