Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Chef för Hälso- och sjukvården

Jönköpings kommun, Jönköping

Ansök nu

Vill du vara med och leda den sammanhållna socialförvaltningen i Jönköping Kommun? Vill du vara med och utveckla kommunens hälso- och sjukvård, i nära samarbete med medarbetare och region, så att kommuninvånare som är i behov av hemsjukvård och hemhabilitering känner sig trygga. Då kan du vara vår nästa hälso- och sjukvårdschef!


Ditt nya jobb som hälso- och sjukvårdschef
Som hälso- och sjukvårdschef leder, utvecklar och samordnar du hälso- och sjuvårdsfunktionen. Hälso- och sjukvårdsfunktionen ansvarar för kommunens hemsjukvård och hemrehabilitering, som sker i kommuninvånarens hem, såväl inom ordinärt som särskilda boenden. Du bidrar till att medarbetarna inom ditt ansvarsområde får bästa möjliga förutsättningar att skapa ökad kvalitet och likvärdighet för dem vi är till för. Du leder din egen ledningsgrupp bestående av två områdeschefer och ni driver verksamheten framåt tillsammans med funktionens tolv enhetschefer, med stöd av funktionens administratörer. I funktionen finns ca 420 medarbetare, i professionerna sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, rehabbiträden samt några specialfunktioner. I jobbet ingår också att samverka med andra funktionsområden, andra förvaltningar och externa aktörer.

Som hälso- och sjukvårdschef är du underställd socialdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp som har ett gemensamt ansvar för den samlade socialförvaltningen. I socialförvaltningens ledningsgrupp ingår utöver socialdirektören även äldreomsorgschef, funktionshinderomsorgschef, individ- och familjeomsorgschef samt ekonomichef, hr-chef, utvecklingschef, kvalitetschef samt förvaltningens kommunikationsansvarig. Som stöd i arbetet finns även en stab med stödfunktioner inom till exempel ekonomi, HR, kvalitet och utveckling, som förvaltningsledningen förfogar över.

Vem du är
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska eller har annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig. Du är väl insatt i regelverk och utvecklingsområden inom såväl kommunal som regional hälso- och sjukvård och har erfarenhet av att arbeta i en politikerstyrd organisation. Du har erfarenhet av att arbeta på övergripande ledningsnivå som chef över andra chefer. 

För att trivas i din roll är du trygg i ditt ledarskap, van att leda utveckling och kan ta tillvara medarbetarnas idéer till förbättringsarbete samtidigt som du har en god förmåga att leda samt att fatta och förmedla beslut. Du har en helhetssyn på kvalitet, ekonomi och måluppfyllelse. Du håller dig uppdaterad inom hälso- och sjukvårdsområdet men även inom samhällsutvecklingen generellt.

Vad vi erbjuder dig 
Hos oss finns plats för dig som är innovativ ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du erbjuds ett varierande, omväxlande och spännande arbete tillsammans med engagerade medarbetare och kollegor.

Du erbjuds också att arbeta med att vidareutveckla ett teambaserat arbetssätt där flera professioner planerar och samarbetar för att ge den bästa vård och rehabilitering för de kommuninvånare som behöver våra hälso- och sjukvårdsinsatser. Dessutom erbjuds du att vidareutveckla ett nära ledarskap i syfte att skapa en god arbetsmiljö för alla funktionens medarbetare.

Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun ta del av andra generella förmåner såsom individuell lönesättning, flexibel arbetstid, betald semester från första anställningsåret, kortare arbetstid under juni, juli och augusti, möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra semesterdagar, att löneväxla till pension samt rabatt på träningskort och länstrafikens årskort.

Vi är måna om att våra medarbetare ska må bra och vara friska, därför arbetar vi aktivt efter vår friskvårdspolicy samt erbjuder rabatter inom friskvård samt gratis träning en gång i veckan på kommunens badanläggningar och erbjudande om förmånscykel.

Din närmsta chef
Socialdirektör Stefan Österström är din närmaste chef. Stefan har en lång erfarenhet av arbete inom socialförvaltningen och är en strategisk, trygg och målinriktad ledare med stor tillit till sina medarbetare. Som tidigare utvecklingschef och biträdande socialdirektör har Stefan tagit fram och implementerat ledningssystemet Dialogen och han brinner för ständiga förbättringar och att utveckla socialförvaltningen.  

Stefan Österström på LinkedIn

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Tillträdesdag: 2022-04-01 el enl ök

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2021-10-24
Referensnr: 21-71-0129

Upplysningar
Stefan Österström, socialdirektör, 036-10 60 15, stefan.osterstrom@jonkoping.se

Länk till fackliga företrädare: https://www.jonkoping.se/fackligasoc

Publicerad 2021-10-04

Ansök nu