Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Avdelningschef Avfallsavdelningen

Region Gotland, Visby

Ansök nu


Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Våra cirka 500 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.

Teknikförvaltningen arbetar under devisen Vi gör avfall till en resurs vilket innebär att vi har höga ambitioner att utvecklas mot en cirkulär ekonomi. Avfallsverksamheten utgör en mycket viktig del i en cirkulärekonomi och i Region Gotlands arbete mot ekologisk hållbarhet. Hela Gotland ska fortsätta utvecklas som ekokommun t ex genom att fullfölja omställningen till lokalproducerad förnyelsebar energi, minska negativa klimatavtryck samt värna om miljön.

Teknikförvaltningens avdelning för avfall- och återvinning är under uppbyggnad med målsättningen att bli en av Sveriges ledande aktörer inom området.

Vi erbjuder ett kvalificerat och varierande arbete med stimulerande arbetsuppgifter där du blir en del i en större helhet och där vårt uppdrag bidrar till att bygga det gotländska samhället.

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag blir att leda arbetet med att göra avdelningen säker, effektiv och rolig att arbeta inom. Du och dina medarbetare är viktiga i utvecklingen av vårt varumärke, vår myndighetsutövning och hur vi möter våra kunders behov.

Som avdelningschef är du ansvarig för det kommunala renhållningsuppdraget och arbetar genom strategiska mål och visioner som är i samstämmighet med branschens utveckling. Du ansvarar fullt ut för ekonomin med en årsomsättning på ca 90 miljoner, drygt 30 medarbetare och verksamhet som utförs av både interna och externa utförare. Insamling av slam, drift av återvinningscentraler och deponi finns i en egen enhet inom avdelningen.

Du ingår i teknikförvaltningens ledningsgrupp och vi räknar med att du bidrar med initiativkraft, inspiration och nya idéer som kan konkretiseras och användas i praktiken.

Kvalifikationskrav
För att klara uppdraget utgår vi från att du har god erfarenhet av och känner dig trygg i rollen som chef och har goda vitsord från liknande befattningar. Du är en bra ledare som månar om dina medarbetares arbetsmiljö och som vet att ledarskap handlar om att generera resultat genom andra och att du kommer att bedömas utifrån dina medarbetares prestationer. Våra medarbetare behöver en kommunikativ och tydlig chef som tar vara på allas kunskap och erfarenhet för att nå framgång i verksamheten.

Du uppskattar att arbeta såväl strategiskt som operativt och du har en relevant akademisk examen och erfarenhet från miljö- och avfallsverksamhet. Tidigare erfarenhet krävs.

Önskvärt är att du har erfarenhet från arbete i politiskt styrd verksamhet och därmed vet vilka krav som ställs på oss som arbetar inom offentlig sektor. Självklart ser vi det även som en merit om du har erfarenhet från arbete hos privata aktörer inom området.

B-körkort och tillgång till egen personbil är ett krav.

Om Region Gotland
Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Kontakt
Patric Ramberg
Förvaltningschef
0498-26 93 61

Ansökan
Sök senast: 2021-08-15
Referensnummer: A1029246

Övrigt
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Publicerad 2021-05-12

Ansök nu

Se fler branschtitlar från Bonnier News