Krönika
Psykoterapeut
31 augusti 2020 kl 05:25

Dags att begrava Freud i Göteborg

Skribent

Mats Reimer
krönikör och barnläkare från Göteborg

Det här är en opinionstext

Vården behöver inte fler terapeuter med klassisk psykodynamisk utbildning. Däremot behöver vi fler som kan KBT och andra evidensbaserade metoder.

När jag läste grundutbildningen till läkare i början på 1980-talet ansågs att magsår bland annat orsakades av ”stress”. Innan det kom läkemedel som effektivt minskade magsyran ingick olika kirurgiska metoder, där man tog bort delar av magsäcken, eller dess nervförbindelser, i behandlingen. Upptäckten att en bakterieinfektion lägger grunden för magsår belönades med Nobelpriset 2005. Men efterfrågan på kirurgi minskade långt innan dess.

Det är otänkbart att vi skulle ha dubbla universitetsutbildningar till magsårsbehandlare, en där man lär sig vilka antibiotika som är mest verksamma, och en annan som fortsatt lär ut kirurgi som den lämpliga terapin. Men i utbildningarna till legitimerad psykoterapeut existerar parallellt en traditionell psykodynamisk utbildning som utgår från Sigmund Freud och en en modern som lär ut vetenskapsbaserade terapier som kognitiv beteendeterapi (KBT).

En nyutkommen bok belyser hur psykoanalysen efter hundra år ännu sätter sin prägel på flera av landets utbildningar till psykoterapeut. Freuds sista suck – Idéstrider och andra hinder för psykiatrins utveckling, av Charlotta Sjöstedt, innehåller några gripande patientöden, historiska tillbakablickar och aktuella intervjuer med professionella på båda sidor i diskussionen om psykoanalytisk teori alls har en plats i modern sjukvård.

Fyra universitet har dubbla utbildningar till legitimerad psykoterapeut, med KBT och psykodynamisk terapi i skilda spår: Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå. Mest trogen Freud anses utbildningen i individualpsykoterapi i Göteborg vara, där ingår Drömtydning och ytterligare åtta av Freuds hundra år gamla verk i undervisningen.

Freud var inte vetenskapsman, han utsatte inte sina teorier för empiriska experiment som kunde falsifiera hypoteserna. Däremot var han en inflytelserik författare som skarvade friskt i sina berömda fallbeskrivningar, och rent av ljög om sina klienters tillfrisknande. Det är absurt att så många texter av Freud ingår i den obligatoriska kurslitteraturen. För de arkaiska skrifterna är inte med som varnade exempel på pseudovetenskap, det hade varit mer förståeligt.

Socialstyrelsens riktlinjer för ångestsyndrom 2010 förordade KBT vid många tillstånd, men inte psykodynamisk terapi vid något enda. Dessa rekommendationer kvarstår även i de reviderade riktlinjerna 2017. Intresseföreningen Psykoterapicentrum försökte förgäves få först förvaltningsrätten och sedan kammarrätten att upphäva Socialstyrelsens rekommendationer, men dessa står på fast grund.

För cirka 15 år sedan insåg BUP i Västra Götaland att bara ett fåtal av deras terapeuter kunde KBT, den terapiform som har bäst evidens vid fobier, tvång och många andra tillstånd. BUP upphandlade då KBT-utbildning från psykologiska institutionen i Göteborg, men där saknades lärare som kunde detta och universitetet fick initialt hyra in sådan expertis utifrån.

Vården behöver inte fler terapeuter med klassisk psykodynamisk utbildning, vi behöver fler som kan KBT och andra evidensbaserade metoder. Det är dags för universiteten att ta till sig detta.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten för.

Publicerad: 31 augusti 2020 kl 05:25
Uppdaterad: 28 september 2020 kl 13:05

Skribent

Mats Reimer
krönikör och barnläkare från Göteborg