Krönika
Demokrati
16 september 2015 kl 23:29

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Brunstämpling övertygar bara de redan frälsta

Skribent

Mats Edman
Chefredaktör Dagens Samhälle

Det här är en opinionstext

I starkt polariserade frågor som får mycket uppmärksamhet är det de ”medelmedvetna” som påverkas mest av ny politisk information. De ”högmedvetna” har ju redan sina åsikter klara. Det enda parti som verkar ha access till de medelmedvetna just nu är SD. Så fort motståndarna i politik och media vuvuzelar och brunstämplar stiger partiets opinionssiffror strax därpå.

Statsvetarna Mikael Gilljam och Mikael Persson vid Göteborgs universitet har gett ut en fin liten bok med titeln Den allmänna opinionen (Liber). Ur ett populärvetenskapligt perspektiv försöker de beskriva hur opinioner bildas, mäts och även hur mätningarna i sig påverkar opinionen. 

Själv läste jag kapitlet ”Vad driver den allmänna opinionen?” med intresse. Författarna refererar till den amerikanske gurun på området, John Zaller, som 1992 i boken The Nature and Origins of Mass Opinion lanserade en ofta använd förklaringsmodell. Förenklat kan man säga att människors åsikter styrs av två faktorer, enligt Zaller:

1. Förutfattade meningar (kallas politiska predispositioner av forskarna).

2. Förmågan att ta emot och acceptera ny information som en egen åsikt.

Detta låter enklare än det är. Somliga tror exempelvis att de tänkt ”nytt” bara genom att sortera om bland sina förutfattade meningar. Andra är så ”politiskt medvetna” att de blivit immuniserade mot ny information som strider mot deras övertygelser. 

Det spelar ingen roll om de är ”liberala” eller ”radikala”. ”Konserverade” är den relevanta diagnosen på denna utbredda politiska åkomma. Detta hårdnackade motstånd mot att ifrågasätta den egna världsbilden är så cementerat att ny information stöts bort.

I framträdande och polariserade frågor som får mycket medial uppmärksamhet är det dock de ”medelmedvetna” som påverkas mest av ny politisk information. De ”högmedvetna” har ju redan sina åsikter klara. Och de ”lågmedvetna” hänger inte med. En alldeles särskilt polariserad fråga är migrationen och låt oss benämna de så kallade medelmedvetna för ”vanligt folk”.

Vanligt folk har inte särskilt fastlåsta ideologiska åsikter. Därför är de mottagliga för all slags information (och desinformation) om frågor som står högt på agendan. Vanligt folk har förmåga att känna empati för flyende barnfamiljer, rumänska tiggare och samtidigt kan de uppleva djup oro för konsekvenserna av den omvälvande samhällsutvecklingen. Migrationen av i dag är inte densamma som arbetskraftsinvandringen av i går.

Det enda parti som verkar ha access till de medelmedvetna just nu är SD. Dagens Samhälles Poll of polls visar löpande hur konsensusopinionen utvecklas. Vad vi med närmast matematisk konsekvens kan se är, att så fort motståndarna i politik och media vuvuzelar och brunstämplar något så stiger partiets opinionssiffror strax därpå. 

Vad värre är, de politiskt högmedvetna – alltifrån postmodern flumvänster till nyliberal tokhöger – tycks ha lyckats med bedriften att göra SD:s 1,3 miljoner sympatisörer precis lika immuniserade och blockerade mot ny information som de själva är.

De fattar inte att SD speglar deras egen svaghet. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten för.

Publicerad: 16 september 2015 kl 23:29
Uppdaterad: 17 september 2015 kl 10:31

Skribent

Mats Edman
Chefredaktör Dagens Samhälle