VD

Svenskt Vatten
Ledning, Miljö
Sista ansökningsdag:
30 maj (8 dagar kvar)
Placeringsort:
Alvik
Kontaktperson:
Bo Bengtsson
Telefon: 0709-71 35 50
Publicerad:
7 maj

Du erhåller ett uppdrag som är viktigt för hela Sverige och för våra grannländer. Tillgången till rent dricksvatten och rena vattendrag är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle och acceptabla levnadsförhållanden. VD arbetar internt, nationellt och internationellt i denna fråga.

VD rapporterar direkt till Svenskt Vattens styrelse som består av både politiker och tjänstemän.

Din bakgrund och profil
Vi söker en erfaren chef och ledare som kan leda och organisera arbetet i takt med att krav och förväntningar från omvärlden förändras. Du har visat ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor och har genom ditt lyhörda, prestigelösa och samtidigt tydliga ledarskap, fått med dig, engagerat och involverat dina medarbetare. Ditt ledarskap präglas av öppenhet och tillit i kombination med drivkraft och beslutsförmåga.

Du kommer att ha många kontakter och relationer, både nationellt och internationellt, vilket ställer höga krav på kommunikativ förmåga och god engelska i tal och skrift. Det är viktigt att förstå komplexa frågor och se samband och konsekvenser samt att ha förmågan att bygga relevanta nätverk då det är viktigt för att branschen ska ha en möjlighet att påverka de beslut som fattas nationellt och inom EU.

Vi önskar att du har erfarenhet som chef inom politiskt styrd verksamhet och/eller av medlems-ägda organisationer samt att du har erfarenhet och förmåga att leda högutbildade experter.

Vårt trevliga och moderna kontor är beläget i Alvik, Stockholm. Läs gärna mer om oss på www.svensktvatten.se

Visa intresse
I denna rekrytering samarbetar Svenskt Vatten med Compass. För mer information om tjänsten och/eller inleda en dialog, kontakta ansvarig konsult Bo Bengtsson på 0709-71 35 50.

Vi arbetar löpande med rekryteringen så ring eller maila ansökan till bo.bengtsson@compass.se så snart som möjligt dock senast 30 maj.

Om organisationen
Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. I syfte att nå visionen ska Svenskt Vatten med sin spetskompetens aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang samt bidra till medlemmarnas utveckling.

Alla Sveriges 290 kommuner är medlemmar, direkt eller indirekt genom sina bolag/kommunalförbund som ansvarar för vatten och avloppsfrågorna. I medlemskretsen ingår även ett antal företagsmedlemmar med koppling till VA-området.

Svenskt Vattens organisation består av ca 20 egna medarbetare. Gemensamt för dessa är ett omfattande professionellt nätverk, branscherfarenhet, starkt engagemang och stort driv. Flera är ledande experter i Sverige inom sina respektive områden.

Medlemmarna är ofta involverade i branschens utveckling genom deltagande i någon av våra sju kommittéer; Dricksvatten, Rörnät- och klimat, Avlopp, Kommunikation, Management, Utbildning och Utveckling.

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
Utvalda platsannonser
33 lediga jobb just nu