Teknisk chef

Kävlinge kommun
Ledning, Teknik
Sista ansökningsdag:
30 november (10 dagar kvar)
Placeringsort:
Kävlinge
Kontaktperson:
Lina Rosenstråle, Samhällsbyggnadschef
Telefon: 046-280 40 45
Publicerad:
9 november

Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.

Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?

Kävlinge växer både i antal invånare men även mot sin vision att bli Skånes bästa boendekommun. Med nya bostäder och fastigheter behövs nya gator, vägar, parker och grönområden utvecklas det gör att enhetens uppdrag också växer. Här finns en utmaning att utveckla nya, smartare arbetssätt och metoder för att skapa en väl fungerande framtida utemiljö

Teknisk chef är ansvarig för en mycket viktig del av vår verksamhet. Enheten ansvarar för den operativa driften av kommunens vatten och avlopp, gator, vägar, parker och natur/grönytor det vill säga den miljö som våra medborgare och besökare vistas i varje dag och som säkerställer att vatten och avlopp fungerar.

Enheten Teknik är placerad inom sektor samhällsbyggnad och utgör tillsammans med enheterna Strategisk planering, Bygg- och miljö och Projekt ett helhetsansvar för samhällsbyggnad inom Kävlinge kommun. Enheten utgörs av ca 17 medarbetare, fördelat på ingenjörer (8) och driftpersonal för VA (9).

Verksamheten omfattar det övergripande ansvaret för utformningen av den offentliga miljön. I ansvaret återfinns bl a drift- och underhåll av park, gata och naturområden. Drift för gata/park/natur sköts på entreprenad. Verksamheten ansvarar också för trafikplanering, trafiksäkerhetsarbete samt myndighetsfrågor inom området. Avfallsverksamheten drivs operativt via en tjänstekoncession av SYSAV.

VA, vatten & avlopp, drivs i huvudsak i egen regi undantaget dricksvatten som köps berett från Sydvatten. I verksamheten ingår bland annat ett reningsverk, ett vattentorn med tillhörande ledningsnät. Avfall- och VA-verksamheten är taxefinansierade.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som Teknisk chef omfattar ett övergripande verksamhetsansvar för infrastruktur och drift gällande teknik inom samhällsbyggnad i ansvarsområdena gata, park, trafik, avfall och VA.
Teknisk chef ingår i ledningsgruppen och svarar till samhällsbyggnadschefen. Teknisk chef har ansvar för budget, ekonomi och verksamhet inom enheten.
Teknisk chef fungerar som kontaktperson för tjänstekoncessionen för avfallsverksamheten samt för dricksvattenfrågor.

Utöver förkommande drift och underhållsfrågor utgör enheten remissinstans mot andra myndigheter och gränssnitt mot övriga delar av den kommunala förvaltningen. Utredningar, granskning av detaljplaner med mera ligger också i verksamhetens arbetsuppgifter.

Teknisk chef är en viktig roll i relation till Samhällsbyggnadschefen, som en av dennes primära bollplank.

Kvalifikationer
Du skall:
  • Ha högskoleexamen som ingenjör med lämplig inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
  • ha erfarenhet av ledarskap inom offentlig- eller privatsektor. Vi ser även att du har flerårig erfarenhet inom enhetens verksamhetsområde.
  • Vara väl förtrogen med plan och bygglagen, jordabalken, väglagen, miljöbalken samt lagen om allmänna vattentjänster.
  • ha erfarenhet av upphandling av tjänster.
Kunskap i LOU är önskvärt.

Som person är du:
  • Resultatinriktad kan samtidigt balansera lagstiftning, politiska beslut och likabehandlingsprincipen i dina lösningar.
  • Du ser att värdegrund och arbetsmiljöfrågor är centrala för verksamheten.
  • Du har kunskap om och förståelse för arbetet i en politiskt styrd organisation.
  • Digitalisering är en naturlig del av din verksamhetsutveckling och du följer nyfiket den tekniska utvecklingen.

Erfarenhet krävs.

I denna rekrytering samarbetar vi med Recruitment international, det går därför även bra att vända sig till dem vid frågor om denna rekrytering. Du når dem på benny.carlsson@recruitment.se

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
29 lediga jobb just nu