Stabschef

Region Gävleborg
Ledning
Sista ansökningsdag:
28 mars (5 dagar kvar)
Placeringsort:
Gävle
Kontaktperson:
Björn Torstensson
Telefon: 070-786 00 70
Monica Landmark
Telefon: 073-155 00 14
Publicerad:
15 mars

Region Gävleborg ansvar och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet och uppdraget är att verka för att ge människor i alla delar av länet en god livsmiljö och en god hälsa. Gävleborg ska vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Gävleborgs län består av cirka 285 000 invånare. Region Gävleborg omsätter 10 miljarder kronor och är en av länets största arbetsgivare med cirka 7 500 medarbetare

Arbetsuppgifter
Stabsverksamheten är sedan 1 januari 2019 en ny organisatorisk del inom regionen. Som stabschef rapporterar du till regiondirektören och du ingår i regionens ledningsgrupp. Som stabschef ansvarar du för en verksamhet som består av cirka 75 medarbetare inom; juridik, miljö, säkerhet, kansli, internkontroll, projekt samt hälsoval. I din roll som stabschef ansvarar du för att utveckla stabens strukturer, processer och systematik kring regionens övergripande kvalitetsarbete samt gentemot kärnverksamheten skapa ett kund- och lösningsorienterat förhållningssätt utifrån de regelverk och riktlinjer som finns. Staben skall vara ett konsultativt och professionellt stöd till kärnverksamheterna samtidigt som stabsverksamheten måste ha en förmåga att tydliggöra vad som är stabens ansvar och vad som är kärnverksamhetens ansvar inom de områden staben ansvarar för. Vidare har du ett ansvar för att vidareutveckla och förfina regionens ledningssystem så att systemet uppfattas relevant samt ger förvaltningarna och förvaltningarnas chefer ett effektivt och relevant stöd i sina uppdrag.

I rollen som stabschef har du en mycket viktig funktion att bidra till att internt stärka regionens helhetstänk gällande det övergripande kvalitetsarbetet samt skapa systematik och processer kring hur man arbetar likartat med dessa frågor inom kärnverksamheten.

Som stabschef har du ansvar för personal och ekonomi samt ett uppföljningsansvar för verksamheten. Ditt uppdrag är att utifrån politiska mål och beslut leda och utveckla verksamheten, både utifrån ett strategiskt och operativ perspektiv. Som stabschef förväntas du ha ett nära samarbete och samverkan med kärnverksamheten.

Kvalifikationer 
Av en Stabschef krävs det helhetsperspektiv och förmåga att omsätta politiska mål till såväl strategiska som operativa planer för respektive verksamhet. Uppdraget kräver ett stort personligt engagemang och egen drivkraft att leda verksamheten mot uppsatta mål, en utvecklad förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt en stark kommunikativ förmåga.

Som person bör du vara strukturerad och analytiskt lagd samt ha dokumenterat goda ledaregenskaper som gör, att du med goda resultat kan leda och motivera medarbetare via underställda chefer. Du har god erfarenhet och förmåga att skapa en kund- och lösningsorienterad verksamhet. Självklart har du ett driv att nå resultat och du når dessa resultat genom ett pedagogiskt och relationsskapande ledarskap.

Vidare så tror vi att:
  • Du har god kunskap och intresse för kvalitetsarbete, ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du har även erfarenhet av att utveckla och förbättra ledningssystem inom en större organisation.
  • Du har ett inkluderande ledarskap som främjar öppenhet och dialog, vilket får medarbetarna att använda sin fulla kompetens.
  • Du har förmåga att skapa och upprätthålla ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan, särskilt internt men även externt. 
  • Du har god kännedom om utvecklingsfrågor inom området och kan utifrån det, både utveckla och sätta övergripande strategier och mål för verksamheten. 
  • Du har en lämplig akademisk utbildning och vi värdesätter ett starkt intresse för ledarskap. Det är meriterande med erfarenhet från offentlig förvaltning är förtrogenhet med arbete i en politiskt styrd organisation

Övrigt
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibel arbetstid, ett välutvecklat förmånspaket, goda möjligheter till kompetensutveckling m m. Inom Region Gävleborg ser vi en ökad mångfald som tillgång, både vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund. 

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via http://www.regiongavleborg.se Handlingar som inkommer till Region Gävleborg blir en allmän handling. 

För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Björn Torstensson på SOURCE, 070-786 00 70, bjorn.torstensson@source-executive.se eller Monica Landmark på SOURCE, 073-155 00 14, monica.landmark@source-executive.se 

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
30 lediga jobb just nu