Socialchef Arboga kommun

Information

Arbetsgivare: Arboga kommun
Ort: Arboga
Kategori: Ledning, Socialt

Sista ansökningsdag:

9 nov
Sök jobbet

Är du en trygg och kommunikativ ledare som vill ta vid ett förtroendefullt arbete? På uppdrag av Arboga kommun söker AxÖ Consulting en socialchef tillika förvaltningschef för socialförvaltningen. Vi letar efter en stabil person som, med stor genomslagskraft, är van att leda en komplex organisation med flera beslutsnivåer. Som person är du övertygad om att det går att göra skillnad till det bättre för människor. Vi tror därför att du kommer leda förvaltningen med ödmjukhet, civilkurage och hjärta.

Rekryteringsprocessen hanteras av AxÖ Consulting men du kommer att anställas direkt hos Arboga kommun.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om Arboga kommun
Bara en halvtimme från Örebro, Västerås och Eskilstuna ligger Arboga. I Arboga finns småstadens charm i storstadens närhet. Natur, skolor och fritidsaktiviteter ligger endast en promenad eller cykeltur bort. Många människor hämtar sin inspiration i Arboga. Staden har 14 100 invånare och drygt 1 000 anställda i kommunen. Arboga kommuns arbete genomsyras av värdeorden Professionalism, Uthållighet, Mod och Innovation.

Chefs- och ledarstrategi
Arboga kommun ser ledarskapet som en av de mest strategiska faktorerna för kommunens möjligheter att nå framgång. Här är det skillnad på att vara chef och ledare. Som chef företräder du Arboga kommun både internt och externt, och ansvarar över verksamhet, medarbetare och ekonomi. Ledarskapet i sin tur kan ses som den viktigaste kompetensen för att du skall kunna bli framgångsrik som chef.

Arbetsbeskrivning
Socialchefens uppdrag är ett helhetsansvar för socialförvaltningens uppdrag och ett ansvar för att aktivt bidra till utvecklingen i hela kommunen. Socialchefen ingår i kommundirektörens ledningsgrupp och arbetar för att utveckla samarbeten på ”tvärs” i kommunen för att lösa angelägna och komplexa frågor såsom integrationsfrågor, kompetensförsörjning och en frisk arbetsplats.

Arbetet skall genomföras enligt det uppdrag som förvaltningen har och enligt den lagstiftning som verksamheten lyder under. Socialchefen har också det yttersta ansvaret att arbetet i förvaltningen drivs mot en ekonomi i balans. Som ledare inspirerar du till ett gott utförande av socialförvaltningens tjänster till medborgarna. Detta förutsätter att socialchefen har en god inblick i den kommunala organisationen och besitter ett driv att leda socialförvaltningen framåt.

Som ledande tjänsteperson i den kommunala förvaltningen ansvarar du för att nämndens beslut verkställs. Du driver och inspirerar till utveckling av verksamheten, för att på så vis möta framtida krav och förväntningar på kommunen.

Du kommer att leda kunniga och ansvarstagande chefer och medarbetare som varje dag arbetar för Arbogas och medborgarnas bästa. Utmaningen i rollen är stor; dels med förväntningar på dig som ledare i det interna arbetet i kommunen, dels avseende det utåtriktade arbetet som bidrar till bilden av Arboga och som skapas i mötet med medborgare i livets olika skeden.

Socialchefen skall säkerställa att förvaltningen uppnår de resultat som kommunfullmäktige och socialnämnden fattar beslut om. Arbetet skall genomföras enligt det uppdrag som förvaltningen har och enligt den lagstiftning som verksamheten lyder under.

Socialförvaltningen består av verksamheterna:

  • Individ och familjeomsorg fördelade på två verksamheter; Vuxen och Barn & familj.
  • Vård och omsorg.
  • Verksamheten för funktionshinder.
  • Arbetsmarknadsverksamheten.
  • Central administration.

Socialförvaltningen har 430 tillsvidareanställda medarbetare. Arbetet leds av socialchefen tillsammans med ledningsgruppen som består av fem verksamhetschefer och administrativ chef. Socialchefen rapporterar till nämnden och till kommundirektören. Socialchefen ingår i kommundirektörens ledningsgrupp.

Framgångsfaktorer
För att lyckas i socialchefsrollen tror vi att du har relevant högskole-/universitetsutbildning samt kunskap om de lagar som påverkar socialförvaltningens områden. På ett framgångsrikt sätt samverkar du med andra aktörer för att lösa övergripande frågor som omfattar socialtjänstlagen, juridik kring upphandling och avtal, arbetsmiljölagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service för funktionshindrade.

Vi ser även att du har ett brett perspektiv samt flera års erfarenhet av ledarskap och av att leda andra chefer i en komplex organisation. Du har ett starkt intresse för samhällsfrågor och konkret erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete i en politiskt styrd organisation. Du förstår ekonomiska konsekvenser och gör det möjligt för chefer och medarbetare i förvaltningen att följa kommunens riktlinjer.

Personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande och handlingskraftig och du har förmåga att skapa struktur och trygghet. Vidare är du drivande och tillsammans med dina medarbetare skapar du resultat som är förankrade i de politiska besluten. Som chef är du van att leda förändring genom andra chefer och din kunskap inom förvaltningens ansvarsområde gör dig trygg, nyfiken och beslutsam. Du skulle även beskriva dig själv som en närvarande chef med gott omdöme, som förstår värdet av att utveckla relationer i syfte att skapa varaktiga arbetssätt. Sammantaget bidrar detta till att du bygger vidare på den öppenhet och vilja att göra skillnad för kommunens medborgare som redan finns i förvaltningen.

Information och ansökan
Blir du nyfiken och vill veta mer, läs hela rollbeskrivningen på axoconsulting.se/jobb. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För mer information kontakta Mia Haglund, telefon 072-396 05 82 alt mia.haglund@axoconsulting.se. Din ansökan önskar vi senast 9 november.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2020-11-09
Referensnummer: 2020/106

Kontakt
Mia Haglund
072-396 05 82

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/jobb när du ansöker!

Mia Haglund
072-396 05 82
Referensnummer: 2020/106
Sista ansökningsdag: 9 november 2020
Publicerad: 16 oktober 2020 kl 10:03
Uppdaterad: 19 oktober 2020 kl 14:37

Utvalda jobb

Ny på jobbet Visa alla

Erik Renström

Rektor Lunds universitet

Håkan Sandahl

Chef ekonomi och styrning SKR

Sandra Isberg

Verksamhetsutvecklingschef Rikshem

21 lediga jobb just nu