Socialchef Säffle kommun

Information

Arbetsgivare: Säffle kommun
Ort: Säffle
Kategori: Ledning, Socialt

Sista ansökningsdag:

1 mar
Sök jobbet

Säffle - plats för framtiden Spana in nya webbplatsen www.saffle.se så får du se

Du är
Du är drivande ledare med en väl utvecklad förmåga att använda dialog och samverkan för att skapa resultat. Du har en ledarstil och personlighet som präglas av tillit och förtroende. Du coachar, stöder och uppmuntrar medarbetare, litar på professionens kunskap och vågar tydligt formulera både uppdrag och mandat. Du är van att arbeta strukturerat med planering, mål, budget och uppföljning.

Vi söker dig som har akademisk examen inom adekvat område. Vi vill att du har dokumenterad ledarskapsutbildning och chefserfarenhet med verksamhets-, ekonomi- och medarbetaransvar samt gärna erfarenhet av att leda andra chefer. Du ska ha god kunskap om och förståelse för hur man tillämpar lagar och förordningar i en politiskt styrd verksamhet.

Beskrivning
Socialnämnden i Säffle ansvarar för anhörigstöd, funktionshindersomsorg, handikappkonsulent, hemsjukvård och rehabilitering, individ- och familjeomsorg, asyl och integration, konsumentrådgivning och skuldsanering, tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel samt äldreomsorg.

I verksamheten tror vi på individens förmåga.

Förvaltningen ger service, omsorg, omvårdnad och rådgivning till cirka 2500 personer under ett år. För att verkställa detta uppdrag finns 543 tillsvidareanställda medarbetare, varav 21 chefer.

Ett utvecklingsarbete pågår och har pågått med stöd av bland annat SIQ:s managementmodell under de senaste fem åren. Detta har utvecklat förvaltningens förmåga att arbeta systematiskt, strukturerat och långsiktigt.

Socialförvaltningen sitter i nyrenoverade lokaler mitt i centrala Säffle, mitt emot resecentrum.

Arbetsuppgifter
Du leder, genom dig själv och dina chefer, socialförvaltningens alla delar och rapporterar till socialnämnden. Du ingår i kommundirektörens ledningsgrupp och tar tillsammans med dina kollegor där ett gemensamt ansvar för att strategiskt driva övergripande och kommungemensamma frågor med fokus på helheten. Uppdraget som socialchef kräver ett nära och utvecklat samarbete med såväl politik som förvaltningsledning samt en öppen och tydlig samverkansdialog med fackliga organisationer. Du ser digitalisering som viktigt för att effektivisera och skapa välfärd för alla i Säffle kommun. Säffle socialförvaltning satsar på att delta i utmärkelsen Svensk kvalitet 2020.

Kontaktperson
I den här rekryteringen samarbetar Säffle kommun med Experis AB. För ytterligare information kontaktar du rekryteringskonsult Katarina Glennert, 054-22 18 81 alternativt Christina Stenstrand, 054-22 18 87. Du lämnar din intresseanmälan till denna tjänst genom att klicka på länken här intill, med bifogat CV.

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2020-03-01
Jobb ID: 334895

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/jobb när du ansöker!

Katarina Glennert
054-22 18 81
Christina Stenstrand
054-22 18 87
Referensnummer: 334895
Sista ansökningsdag: 1 mars 2020
Publicerad: 12 februari 2020 kl 11:02
Uppdaterad: 12 februari 2020 kl 11:09

Utvalda jobb

Ny på jobbet Visa alla

Roger Klinth

Ledamot nationella vårdkompetensrådet

Jan-Ingvar Jönsson

Rektor Linköpings universitet

Mikael Källarsson

Chef Eskilstuna kulturskola

25 lediga jobb just nu