Social- och arbetsmarknadschef Mölndals stad

Information

Arbetsgivare: Mölndals stad
Ort: Mölndal
Kategori: Ledning, Socialt

Sista ansökningsdag:

27 jan
Sök jobbet

Om Mölndals stad
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Ett av våra viktigaste uppdrag för våra snart 70 000 invånare är att vi skapar förutsättningar för god livskvalitet där vi tänker helhet, innovativt och långsiktigt. Med mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i.

Välkommen att göra skillnad i människors vardag - varje dag!

Om social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen består i dagsläget av cirka 240 medarbetare, varav 20 stycken är chefer. Förvaltningen är uppdelad i två verksamhetsområden; IFO (Individ- och familjeomsorg) samt AFE (Arbetsmarknad, försörjning, etablering). Varje verksamhetsområde har sin egen ledningsgrupp som leds utav respektive verksamhetschef. Till organisationen hör även en stabsfunktion bestående av två enheter; Enheten för styrning och uppföljning samt Enheten för kvalitet och utveckling. Förvaltningens högsta ledningsgrupp leds av förvaltningschefen och består även av de två verksamhetscheferna, de två stabscheferna samt en HR-konsult.

Verksamhetsområdet AFE:s huvudsakliga arbetsområde är att erbjuda stöd till den som saknar egen försörjning och boende, vilket inkluderar ansvaret för mottagandet av nyanlända. IFO samlar ansvaret för barnavård, familjerätt, familjerådgivning och insatser inom missbruksområdet.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen är en förvaltning i framkant som satsat på utveckling och digitalisering vilket bland annat resulterat i att förvaltningen i början av 2020 förändrar arbetssättet kring ekonomiskt bistånd och automatiserar handläggningen. Förvaltningen har under lång tid även arbetat strategiskt med att framgångsrikt utveckla en väl fungerade barnavård. Till det ovan nämnda ska även tilläggas att social- och arbetsmarknadsförvaltningen strävar efter ett närvarande ledarskap och har under de senaste åren aktivt arbetat med chefsförtätning.

Om tjänsten
Som social- och arbetsmarknadschef ingår du i Stadens ledningsgrupp och tar tillsammans med dina kollegor i Stadsdirektörens ledningsgrupp ett gemensamt ansvar för att driva övergripande och stadsgemensamma frågor med fokus på helheten. Uppdraget kräver ett nära och utvecklat samarbete med såväl politik som stads- och förvaltningsledning samt en öppen och tydlig samverkansdialog med fackliga organisationer.

Som högsta chef för förvaltningen blir du en viktig ambassadör för verksamheten och en nyckelperson för vårt interna och externa arbete. För att du ska trivas hos oss och bli framgångsrik i ditt uppdrag förväntas det att du ser samverkan som avgörande för måluppfyllelse och digitaliseringsprocessen som viktig för att effektivisera och skapa välfärd för alla i Mölndals kommun. Vidare ser du, som vi, tillitsbaserad ledning och styrning som ett naturligt val för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla nuvarande och kommande medarbetare.

Det här är inget uppdrag som du väljer för att det är lätt, utan för kombinationen av utmaningar, möjligheter och förmånen att få vara med och göra skillnad på riktigt.

Har du vad vi söker, så kommer vi att göra vårt yttersta för att ge dig de bästa av förutsättningar för att vi ska lyckas i vårt gemensamma uppdrag.

Kvalifikationer
För att du ska trivas hos oss och bli framgångsrik i ditt uppdrag som social- och arbetsmarknadschef förutsätter vi, förutom relevant akademisk examen och adekvat erfarenhet:

  • en väl utvecklad förmåga att använda dialog och samverkan för att skapa resultat
  • kommunikation, öppenhet och transparens
  • mod för nödvändiga, om än inte alltid önskade, beslut
  • stabilitet och uthållighet
  • en ledarstil och personlighet som präglas av tillit och förtroende
  • att lojaliteten är kopplad till uppdraget och måluppfyllelsen
  • goda färdigheter i ett strukturerat mål- och budgetarbete med ramar, riktning och uppföljning

I Mölndal tror vi att våra olikheter berikar och utvecklar såväl individen som verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Mölndals stad aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Anställningsvillkor
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön

Kontakt
Ansvariga rekryteringskonsulter på Tarasso AB

Patrik Lindroth  
070-255 62 92

Ylva Dahl          
073-026 38 34

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/jobb när du ansöker!

Patrik Lindroth  
070-255 62 92
Ylva Dahl          
073-026 38 34
Sista ansökningsdag: 27 januari 2020
Publicerad: 14 januari 2020 kl 10:32
Uppdaterad: 14 januari 2020 kl 10:48

Ny på jobbet Visa alla

Eva Klang Vänerklint

Vård- och omsorgschef Mölndals stad

Johan Fröberg

Projektutvecklingschef samhällsfastigheter Skandia Fastigheter

Stefan Branth

Klinikchef Kilafors Herrgård Rehabilitering

15 lediga jobb just nu