Skolchef 1 dag kvar

Laxå kommun
Ledning, Skola
Sista ansökningsdag:
20 november (1 dag kvar)
Placeringsort:
Laxå
Kontaktperson:
Mia Haglund
Telefon: 019-609 02 78
Åsa Önander
Telefon: 072-330 90 27
Publicerad:
6 november

Som skolchef för Barn- och utbildning är du ytterst ansvarig för skolan och förskolans verksamhet och leder den från en strategisk nivå utifrån de politiska målen. Du ansvarar för ekonomi, verksamhet och måluppfyllnad samt personal och arbetsmiljö. Du förväntas att med gott omdöme leda och utveckla verksamhetens område i samarbete med dina kollegor.

Din Ledarroll i Laxå kommun
Som ledare har du en viktig roll för Laxå kommuns framtidsresa. Du leder din verksamhet varje dag och i den andra rollen som medlem av kommunledningsgruppen har du ett övergripande och proaktivt fokus för hela kommunens verksamhet och området Barn- och utbildning. För att lyckas som ledare i Laxå kommun kombinerar du dessa roller och kan anta ett stöttande eller styrande förhållningssätt i rätt situation. Som ledare fungerar du också som bollplank i olika sammanhang.

Kommunledningsgruppens arbete präglas idag av en stor öppenhet och prestigelöshet, där rollerna är tydliga och det finns ett engagemang för varandras områden.

Ansvarsområden för skolchefen
Skolchefen har en viktig roll i Laxå kommuns arbete. Du leder din verksamhet varje dag och som medlem i kommunledningsgruppen har du ett ansvar för att bidra till helheten och att Barn- och utbildning blir väl integrerat i hela kommunens verksamhet. Genom engagemang och tydlig kommunikation öka förståelsen hos personalen, elever och föräldrar, för styrdokument och mål i verksamhetsplan och läroplan. Övergripande fokus är elevernas måluppfyllelse, där varje elev ska ges optimala förutsättningar för att lyckas.

Som ledare är du en förebild och naturligt stöd till chefer i organisationen. Du driver också arbetet med utveckling av nya ledare och medarbetare inom Barn och utbildning.

Skolchefen leder Barn- och utbildnings ledningsgrupp som för närvarande består av tre rektorer och administrativ chef. I ledningsgruppen behandlas både strategiska och operativa frågor, som chef tar du ansvar för att uppdraget drivs framåt och att uppgifter tas om hand där de hör hemma. Ledningsgruppens uppgift är att aktivt konkretisera och ta beslut om aktiviteter som leder mot de gemensamma målen. En högre grad av roll- och måltydlighet kommer underlätta för processer och beslut. Det blir nu viktigt att en trygg ledare med stor nyfikenhet och öppenhet tar vid påbörjat arbete, och som med tillit och dialog banar ny väg mot ett långsiktigt tänkande. Med andra ord inspirera till nya lösningar och arbetssätt.

Den ekonomiska situationen för Barn och utbildning är central där en styrning och anpassning till nuvarande och framtida behov skall balanseras. En större och mer  medveten kontroll av verksamheten, som i sin tur ställer krav på framförhållning och nya lösningar. Ett viktigt uppdrag är därmed att skapa en ekonomi i balans. 

Skolchefens uppdrag är också att förtroendefullt företräda sitt område och helheten, skapa förståelse för prioriteringar, resonera och ge bra beslutsunderlag till nämnden.

Vem tror vi att du är?
Ditt engagemang smittar av sig och du omsätter enkelt de politiska målen och utvecklingsfrågorna till mål och delmål. Du har ett öppet förhållningssätt och säkerställer att chefer och medarbetare är väl förtrogna med hela kommunens planering och målbild.

Skolchefen leder arbetet och bidrar till ett arbetssätt och funktionell struktur för en tydlig verksamhet. Som chef medverkar du också till samverkan i hela kommunen och fungerar som bollplank till chefer i deras ledarskap. Du ser glädjen och nyttan av att vara en närvarande och synlig ledare.

Skolchefen ansvara för kvalitet, processer och skolresultaten.

Du har förståelse för att arbetet har ett långsiktigt perspektiv, där befintlig kunskap tas tillvara, förädlas och utvecklas.

Du kan ställa krav och är lyhörd i ditt ledarskap. I ledarrollen drivs du av kloka beslut och har en övertygelse att strukturer och processer bidrar. Sist men inte minst vill vi att du ska ha ett balanserat liv där du värderar balansen mellan arbete, fritid och familj.

Vad tror vi att du kan?
Vi tror det är fördel om du…
  • har flera års erfarenhet av att leda, samordna och utveckla frågor som rör förskola och skola.
  • har relevant akademisk utbildning. Samt flera års erfarenhet av skolverksamhet med bestående gott resultat.
  • har lätt att sätta dig in i ekonomisk planering och uppföljning.
  • har erfarenhet och förståelse av dynamiken vid en hög grad av samverkan mellan ledningsnivå och politisk ledning.
  • har dokumenterad erfarenhet av ett tryggt och involverande ledarskap.
  • har god förmåga att tolka de lagar som styr skolans område. Bland annat skollagen och läroplaner, förvaltningslagen och arbetsmiljölagen.
Avslutningsvis tror vi att din kunskap och erfarenhet av skolans område gör dig trygg, nyfiken och modig. Du gör det möjligt för chefer och medarbetare att följa
kommunens riktlinjer och mål. Förutom allt detta underlättar det om du har en god kombination av humor, civilkurage och hjärta.

Med ovan sagt är det viktigaste att du har ett stort engagemang för skolans uppgift och barnens kunskapsresultat.

Välkommen att söka tjänsten!
Skicka CV och personligt brev till orebro@sandahls.sesenast den 20/11.

Kontakt
För frågor, kontakta rekryteringskonsult Mia Haglund telefon 019-609 02 78 eller Åsa Önander telefon 072-330 90 27, Sandahl Partners.
 

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
29 lediga jobb just nu