Regiondirektör

Region Uppsala
Ledning, Sjukvård
Sista ansökningsdag:
29 augusti (6 dagar kvar)
Placeringsort:
Uppsala
Kontaktperson:
Erik Weiman
Telefon: 018-611 00 00
Monica Landmark
Telefon: 073-155 00 14
Ann Peyron
Telefon: 070-878 42 26
Publicerad:
13 augusti

I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län, i dagsläget cirka 376 000 personer. Uppsala är en framgångsrik region som de senaste åren uppvisar en, i jämförelse med andra svenska regioner, stark utveckling. Det regionala utvecklings-uppdraget ska leda till ökad samverkan och bättre samordning - allt för att stärka länet och dess attraktionskraft för invånare, besökare och näringsliv. Detta innebär samarbete och samordning med kommunerna i länet och stärkt samverkan och samröre med departement och myndigheter. Syftet är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling för alla som lever och verkar i Uppsala län. Hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling är regionens ansvarsområden.

Uppdraget
Regiondirektören ska driva och ansvara för hela Regionens verksamhet och ska fortsätta att utveckla Region Uppsala som region. Det betyder att regionen bland annat ska ansvara för regionalt tillväxtarbete som t ex infrastrukturplanering och utvecklingsinsatser inom områdena näringsliv, kompetensförsörjning och turism m m. Samarbeten och samverkan inom sjukvårdsregionen, med länets kommuner, universiteten, stat, näringsliv och andra organisationer är avgörande för att klara regionens uppdrag idag och i framtiden. Uppdraget är att se helheter och hur de olika uppdragen inom hälso- och sjukvård, kultur och kollektivtrafik samspelar. Regionen behöver också fortsätta utvecklas inom kompetensförsörjning, digitalisering, kvalitetsutveckling och hållbarhet. 

Regiondirektören är Region Uppsalas högsta tjänsteperson och rapporterar till Regionsstyrelsen och dess ordförande. Rollen som Regiondirektör ger rätt person möjligheten att tillsammans med andra fortsätta leda utvecklingen och ta vara på den potential som länet har. Regionplan och budget, Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030 är viktiga styrdokument och går att hitta på http://www.regionuppsala.se 

Våra förväntningar
Vi söker dig som har en bred bakgrund i ledande befattning och erfarenhet av att driva samhälls-utveckling. Du är en god ledare med erfarenhet av att leda stora organisationer och erfarenhet av att leda genom andra. Att skapa samsyn, engagemang och att nå resultat genom samarbeten är oerhört viktigt. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och har förmåga att omsätta och bryta ner politiska mål till verksamhetsmål. Du har fokus på styrprocesser och är ett stöd till den politiska ledningen och för koncernledning.

Du har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer, och bygger ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan både internt och externt. Du har en stark kommunikativ förmåga och ett inkluderande ledarskap som främjar öppenhet och dialog. Med engagemang och drivkraft likväl som uthållighet och tålamod leder du verksamheten mot uppsatta mål. Du har erfarenhet av att med goda resultat driva förändrings- och utvecklingsarbete i stora komplexa organisationer. Du har god kunskap inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och du har relevant akademisk utbildning. 

Viktiga personliga egenskaper är prestigelöshet, beslutsförhet, social förmåga och resultatorientering. Rollen förutsätter att du trivs med att vara en offentlig person och att du har mediavana. 
Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Vi erbjuder
Uppsala är en framgångsrik region. Länet har en stark sysselsättnings- och befolkningsutveckling, vilket tillsammans med ett positivt födelsetal gör området till det snabbast växande i landet vid sidan av Stockholm. Länet har bland landets lägsta arbetslöshet och länets samlade förmåga till förnyelse och innovation ligger enligt flera mätningar i toppskiktet för riket. Näringslivet har en god internationell konkurrenskraft, med en väl utvecklad basindustri och framstående framtidsbranscher som life science, tech, gröna näringar, energiteknik och avancerade material – från pulverstål till nano-partiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom servicesektorn, och många nya bolag växer fram. Detta, tillsammans med ett starkt regionalt företags- och innovationsstöd, en diversifierad arbetsmarknad och närhet till ett antal statliga myndigheter, har bidragit till att regionen klarar konjunktursvängningar bättre än flera andra svenska regioner. Det geografiska läget i Stockholm–Mälarregionen, närheten till Arlanda och väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan regionerna. Länet präglas av närhet och består av åtta kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och Uppsala stad som geografiskt nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med kusten, Mälaren, Dalälven och livsmiljöer som attraherar fler invånare. 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning: Heltid 
Tillträde: Enligt överenskommelse. 

Intresseanmälan
I denna rekrytering samarbetar Region Uppsala med SOURCE Executive Recruitment. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Monica Landmark, 073-155 00 14, monica.landmark@source-executive.se eller Ann Peyron, tel 070-878 42 26 ann.peyron@source-executive.se 

Intresseanmälan ska innehålla personligt brev och CV och ställs direkt till SOURCE Executive Recruitment. 

Ytterligare upplysningar 
Erik Weiman, Ordförande i Regionfullmäktige, Region Uppsala, tel. växel 018-611 00 00

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
Utvalda platsannonser
29 lediga jobb just nu