Regional utvecklingsdirektör Region Gävelborg

Information

Arbetsgivare: Region Gävelborg
Ort: Gävle
Kategori: Ledning, Utvecklare/Strateg

Sista ansökningsdag:

30 jul
Sök jobbet

Region Gävleborg ansvarar för och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet och uppdraget är att verka för att ge människor i alla delar av länet en god livsmiljö och en god hälsa.

Gävleborg ska vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Gävleborgs län består av cirka 287 000 invånare. Region Gävleborg omsätter 10 miljarder kronor och är en av länets största arbetsgivare med cirka 7 500 medarbetare.

Uppdraget
Som regional utvecklingsdirektör har du ett övergripande ansvar att leda och samordna arbetet med det regionala utvecklingsuppdraget för att stödja och stärka utvecklingen i hela länet tillsammans med kollegor och externa aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Uppdraget som regional utvecklingsdirektör har en tydlig strategisk karaktär, men samtidigt måste du vara beredd att agera operativt i det dagliga arbetet.

Uppdraget innebär stort fokus på samverkan och samarbete, och din förmåga att tillsammans med medarbetare och kollegor skapa ett klimat och arbetssätt som upplevs givande för respektive aktör blir därför helt avgörande. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet utgör utgångspunkt för allt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete och är ett ansvarsområde för den regionala utvecklingsdirektören

Vidare innebär uppdraget:

  • Direkta ansvarsområden inom den regionala utvecklingsförvaltningen är bland annat regional utvecklingsstrategi, innovationsfrågor, utbildningsfrågor, näringslivsfrågor, internationalisering, regionala tillväxtmedel, sammanhållningspolitik och landsbygdspolitik.
  • Vidareutveckling av samverkansstrukturer med kommunerna, statliga myndigheter, akademi, näringsliv och idéburen sektor, för att därmed skapa effektiva och ömsesidigt givande samverkansformer. Ett viktigt mål i detta arbeta är att kommunerna känner att den regionala utvecklingsstrategin upplevs relevant och leder till resultat.
  • Vidareutveckla arbetet att ta fram beslutsunderlag som ger förtroendevalda ett professionellt stöd i deras beslut kring regionala utvecklingsfrågor.
  • Företräda regionen i olika externa nätverk såsom SKR samt vidareutveckla samverkan med statliga myndigheter och verksamheter i regionen, näringslivet, universitet/högskola m fl.

Som chef har du ansvar för personal och ekonomi samt ett uppföljningsansvar för verksamheten. Utgångspunkten är våra politiska mål som omsätts i strategi samt blir till operativa planer. Som Regional utvecklingsdirektör kommer du att finnas i koncernledningen och rapportera direkt till regiondirektören.

Kvalifikationer
För rollen som regional utvecklingsdirektör skall du ha förmåga att betrakta frågor ur ett helhetsperspektiv och kunna omsätta politiska mål till såväl strategiska som operativa planer för verksamheten. Uppdraget kräver ett stort personligt engagemang och egen drivkraft att leda verksamheten mot uppsatta mål, en utvecklad förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt en stark kommunikativ förmåga.

Som person bör du vara strukturerad och analytiskt lagd samt ha dokumenterat goda ledaregenskaper, som gör att du med goda resultat kan leda och motivera medarbetare. Du har förmåga att nå resultat och du når dessa genom ett inkluderande och förtroendeskapande ledarskap som får medarbetare och kollegor att vilja bidra till helheten.

Vidare så tror vi att:

  • Du har god kunskap och erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning.
  • Du har ett inkluderande ledarskap som främjar öppenhet och dialog, vilket får medarbetarna att använda sin fulla kompetens.
  • Du har förmåga att skapa och upprätthålla ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan både internt och externt.
  • Du har god kännedom om det regionala utvecklingsuppdraget, och kan utifrån det både utveckla och sätta mål för verksamheten.
  • Du har en lämplig akademisk utbildning.
  • Det är meriterande med erfarenhet från offentlig förvaltning samt att du är förtrogen med arbete i en politiskt styrd organisation.

Kontakt
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Monica Landmark, mobil 073-155 00 14, e-post: monica.landmark@source-executive.se eller Karin Fransson, mobil 070-493 72 70, e-post karin.fransson@source-exeutive.se

Övrigt
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibel arbetstid, ett attraktivt förmånspaket, goda möjligheter till kompetensutveckling m m. Inom Region Gävleborg ser vi en ökad mångfald som tillgång, både vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund.

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/jobb när du ansöker!

Publicerad: 11 juni 2020 kl 15:58
Uppdaterad: 12 juni 2020 kl 14:15

Utvalda jobb

Ny på jobbet Visa alla

Anette Kotilainen

Kulturchef Säters kommun

Josefin Enström

Näringslivschef Säters kommun

Catherine Hellgren

Ekonomichef Säters kommun

29 lediga jobb just nu