Personalchef 1 dag kvar

Borås stad
Ledning, Personal/HR
Sista ansökningsdag:
17 februari (1 dag kvar)
Placeringsort:
Borås
Kontaktperson:
Pia Strandh
Telefon: 073-340 92 13
Johanna Wållgren
Telefon: 070-853 78 48
Publicerad:
24 januari

Det går bra för Borås. Vi är 110 000 invånare och växer i en folktät region: 1,5 miljoner människor bor inom 10 mil. Allt fler upptäcker en stad inbäddad i parker och gröna områden där det alltid är nära till naturen – men också till ett levande centrum med mötesplatser, uteserveringar och ett rikt kulturliv – samt bra kommunikationer och ett framgångsrikt näringsliv.

Nu söker vi dig som vill leda det personalstrategiska arbetet i en organisation med engagerade och professionella medarbetare som har meningsfulla jobb.

Din arbetsplats blir avdelningen för personal och förhandling
Som central motor i Borås Stads personal- och arbetsgivarpolitiska arbete har avdelningen fokus på att skapa förutsättningar för organisationen att driva och utveckla staden som arbetsgivare. Arbetet här präglas av öppenhet, utveckling och ett prestigelöst förhållningssätt till varandra.

Avdelningen är placerad direkt under Kommunstyrelsen för att på ett effektivt sätt kunna påverka organisationens utveckling och möta de behov staden har idag och i framtiden.

Du får en koncernövergripande roll
Vi erbjuder ett utmanande uppdrag där du får möjlighet att leda det övergripande personalarbetet i Sveriges trettonde största kommun med drygt 10 000 anställda. I rollen som personalchef ingår du i koncernledningen.

Borås är en tillväxtkommun och vi behöver ständigt utveckla vårt erbjudande som arbetsgivare. Ett av dina viktigaste uppdrag som personalchef är därför att på strategisk nivå utveckla och implementera stadens personalpolitik och se till att kommunens verksamheter får rätt stöd för att nå sina mål och att vi även i framtiden upplevs som en attraktiv och utvecklande arbetsplats. En del i detta arbete är att fortsätta utvecklingen av en modern struktur för hur kommunen gemensamt driver frågor inom kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och hälsa, arbetsgivarvarumärke, bemanning samt lön, förhandling och pensionsfrågor.

I din roll som personalchef förväntas du vidareutveckla den centrala Personal- och förhandlingsavdelningen och agera som stöd åt medarbetare och chefer. Via förvaltningarnas lokala HR-chefer leder du även det övergripande och strategiska arbetet i samarbete med organisationens HR-avdelningar. I rollen kommer du också att representera Borås Stad i olika nationella nätverk.

Det här är dina kvalifikationer
Du har den akademiska examen och den erfarenhet inom personalområdet som krävs för att klara uppdraget samt ett stort intresse för samhällsfrågor. Du har erfarenhet både av att vara chef för en avdelning och av att leda verksamhet genom andra. Din intellektuella kapacitet, din förmåga att leda förändringar, utveckla och implementera strategiska processer i en stor och komplex organisation gör dig framgångsrik i rollen som personalchef i Borås Stad.

Du bör också:
  • Trivas med en blandning av strategiska, taktiska och operativa utmaningar.
  • Ha vana av att företräda arbetsgivaren i olika sammanhang, både externt och internt.
  • Vara bra på att samverka med de fackliga organisationerna.
Då uppdraget innebär ett ledarskap i en tid av genomgripande förändringsprocesser så har du mod, beslutsamhet och en öppen, kommunikativ och engagerande ledarstil som skapar förtroende och bygger relationer med organisationens förvaltningar och bolag.


Lämna din ansökan till oss
Vi ser fram emot din ansökan senast den 17 februari. I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan Career.

Kontakt
För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13, pia.strandh@cordovan.se eller Johanna Wållgren på 070-853 78 48, johanna.wallgren@cordovan.se. 

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
26 lediga jobb just nu