Näringslivschef Sala kommun

Information

Arbetsgivare: Sala kommun
Ort: Sala
Kategori: Ledning, Näringsliv

Sista ansökningsdag:

6 dec
Sök jobbet

Sala kommun i östra Västmanland har ca 22 800 invånare och är till ytan länets största. Kommunen har flera mindre tätorter samt Sala stad med ca 13 000 invånare. Sala är en stark företagarkommun med 2500 företagare där merparten är små och medelstora företag varav en stor andel inom de gröna näringarna. Sala har genom sin historiska betydelse, med bland annat Silvergruvan, sin givna plats på Sveriges karta. Huvudnäringar är jordbruk, turism och småindustri. Sala är en eko-kommun, vilket innebär att den gemensamma grunden för alla verksamheter är en långsiktig ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Sala kommun är i stark tillväxt och eftersträvar att ha ett av landets bästa företagsklimat. Den positionen vill Sala kommun förstärka och fortsätta att utveckla. Näringslivschefen har det övergripande ansvaret för att utveckla näringslivs-, destinations- och handelsutvecklingsfrågor. Näringslivskontoret ligger organisatoriskt under kommunchefen. Näringslivschefen samordnar, leder och utvecklar kommunens aktiviteter gentemot näringsliv, organisationer, myndigheter och allmänhet.

I arbetsuppgifterna ingår också att representera kommunen i olika nätverk och andra sammanhang, initiera och genomföra utvecklingsprojekt samt söka finansieringsformer för projekt. I ett nära samarbete med näringslivets organisationer och enskilda företagare utveckla förutsättningarna för näringslivet och de enskilda företagen, arbeta aktivt för nyetableringar av företag och ökat företagande.

Vem är du?
Du har en akademisk examen inom ekonomi, entreprenörskap, marknadsföring eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer motsvarande. Du har erfarenhet från näringslivet eller näringslivsfrågor, erfarenhet av att leda medarbetare samt förståelse för politiskt styrda organisationer. Du har förmåga att initiera, driva och genomföra projekt, förankra idéer, är kreativ och förändringsorienterad med bra samarbetsförmåga. Du är en duktig kommunikatör och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. God förmåga att bygga närverk och relationer samt ha god omvärldsorientering är också framgångsfaktorer i tjänsten.

Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas

Befattningen som Näringslivschef är säkerhetsklassad, varför godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är en förutsättning för anställning. Detta innebär även krav på svenskt medborgarskap.

Ansökan
Sista ansökningsdag: 6 december
Referensnummer: 57954

I denna rekryteringen samarbetar Sala kommun med Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Charlotte Ahlquist, 073- 506 72 05, charlotte.ahlquist@poolia.se.

Upplysningar
Charlotte Ahlquist
073-506 72 05
charlotte.ahlquist@poolia.se

Sofia Jansson
072-074 20 43
sofia.jansson@poolia.se

Fackliga kontaktpersoner
Vision Thomas Roberg
Thomas.Roberg@sala.se
0224-74 96 62

Välkommen med din ansökan!

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/jobb när du ansöker!

Publicerad: 18 november 2020 kl 09:56
Uppdaterad: 18 november 2020 kl 10:05

Utvalda jobb

Ny på jobbet Visa alla

Victor Kilén

Stadsdirektör Nacka kommun

Anna Giotas Sandquist

Direktör social hållbarhet Eskilstuna kommun

Cecilia Winberg

Ordförande Fysioterapeuterna

20 lediga jobb just nu