Kulturchef som kan, vågar och vill!

Falkenbergs kommun
Kultur, Ledning
Sista ansökningsdag:
7 oktober (11 dagar kvar)
Placeringsort:
Falkenberg
Kontaktperson:
Jan Petersson Bordal
Telefon: 073-866 61 24
Publicerad:
13 september

Arbetsplatsbeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen, en av fem förvaltningar i Falkenbergs kommun, är organiserad i fyra avdelningar med 140 medarbetare och en omsättning på 150 mkr. Kulturavdelningen, kulturchefens uppdrag, har ansvar för att, på egen hand och i samverkan, driva, stödja och utveckla kulturverksamhet och kulturutbud i hela kommunen samt att positionera kulturen som en central del i den strategiska samhällsplaneringen.

Kulturavdelningen har två kulturinstitutioner med egna chefer. Museiorganisationen, med huvuduppdragen design (RIAN designmuseum), kulturhistoria (Stadens Nycklar, kulturmiljö och namnsättning) och offentlig konst. RIAN designmuseum har precis inlett ett treårigt utvecklingsarbete i samarbete med region och stat. Biblioteksorganisationen, bestående av stads-, filial- och mobila bibliotek, är mitt i ett positivt utvecklingsarbete och ska 2020 flytta stadsbiblioteket till nya lokaler mitt i staden. Strax därefter ska våra innovativa mobila bibliotek förnyas.

Falkenbergs rika och omfattande kulturliv och kulturutbud skapas tillsammans av privata, ideella och offentliga aktörer. Kulturavdelningen har i uppdraget att tydligt och kreativt främja samtliga delar av Falkenbergs kulturliv. Inom den kommunala koncernen är utvecklade samarbeten med bolag och övriga förvaltningar särskilt viktiga.

Falkenberg deltar aktivt i den regionala kultursamverkan som är i en intressant utvecklingsfas. RIAN designmuseum är ett samarbete mellan kommun, region och nu även staten. De konstnärliga institutionerna Rum för dans och Art Inside Out är ytterligare exempel på Falkenbergs engagemang inom den regionala kultursamverkan. Snart tar Falkenberg emot Hallands första fristadskonstnär.

Kultur-och fritidsförvaltningen utgår övergripande från kommunens vision ”Vi växer för en hållbar framtid” och arbetar samverkansinriktat inom alla förvaltningens verksamheter med syfte att kreativt, konstruktivt och kontinuerligt bidra till att utveckla Falkenberg som en attraktiv kommun för boende, näringsliv och besökande.

Arbetsbeskrivning
Kulturchefens uppdrag är strategiskt, blicka framåt, se omvärlden, reflektera, analysera, förnya och utveckla. Kulturchefen har förvaltningschefen som närmaste chef, ingår i förvaltningens ledningsgrupp och arbetar nära förvaltningens politiska ledning. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

  • Vara närmaste chef för musei- och bibliotekschefer samt stödja och leda dem i deras arbete med att driva och utveckla de verksamheterna i enlighet med uppdrag och beslut balanserat mot budget.

  • Leda avdelningens ledningsgrupp och den lokala samverkan med de fackliga organisationerna inom kulturavdelningen.

  • Kreativt, idérikt, konstruktivt, aktivt och kontinuerligt stimulera drift, utveckling och förnyelse av alla i kommunen verksamma kulturaktörers (nuvarande och nya) verksamheter, evenemang och möjligheter.

  • Övergripande vara kulturens och konstens främsta företrädare, försvarare, utvecklare, nyskapare och representant men även och samtidigt dess utmanare, frågeställare och förändrare. I första hand lokalt och regionalt men även nationellt genom aktivt deltagande i till exempel samarbeten, projekt, nätverk.

  • Aktivt delta i samarbetet för att driva och utveckla organisation och verksamhet inom hela förvaltningens uppdrag, resurs och den kommunala koncernen i stort, samt i övrigt utföra de uppdrag som ges av den politiska ledningen och/eller förvaltningschef.

Uppdraget som kulturchef innebär positiva möjligheter att, genom dialog med den politiska ledningen, externa aktörer, kommunala koncernen och de egna medarbetarna påverka hur Falkenbergs pågående och framtida utveckling inom samhällsplaneringen i stort och kulturområdet specifikt kommer att se ut, ha för riktning och mål samt vilka resultat som kan nås.

Kvalifikationer
För dig med rätt erfarenhet, personliga kvalifikationer och intresse för detta intressanta och utmanande uppdrag erbjuder vi positiva, spännande och intressanta möjligheter att utveckla och utvecklas. Vi vill engagera dig som vill visa vad du som chef och ledare kan skapa tillsammans med medarbetare, organisation och tilldelade resurser. Du får gärna sticka ut, väcka debatt och skapa engagemang, men det måste vara ärligt, nyfiket, inkluderande och engagerat. Vi söker en kulturchef som vill, vågar och vinner.

Att du har omfattande erfarenhet som chef generellt och chef för chefer specifikt, helst även inom kulturområdet, är viktigt. Att du är trygg i chefsrollen, har rätt inställning till uppdrag och mål samt har kunskap i att leda i förändring är centralt. Det är viktigt att du kan visa vägvinnande resultat från tidigare chefsuppdrag. Uppdraget kräver att du verkligen vill vara chef. Faktiskt tycker att chefsrollens breda ansvar för medarbetare, ekonomi och verksamhet är roligt, nästan lustfyllt.

Det är meriterande att vara generalist, mångkunnig och ha lätt för att lära nytt. Men samtidigt både förstå och ha kunskap om konsten och kulturen på ett både djupare och mer pragmatiskt plan. Du måste förstå att som kulturchef är du central men inte centrum.

Att kunna framträda, driva utveckling och vara bekväm med det är nyckelkunnande. Kulturchefen måste vara trygg och välartikulerad på ”scen” oavsett storlek, sammanhang och publik. Som kulturens talesperson, men också för att på ett begripligt sätt hålla liv i principen armlängds avstånd.

Erfarenhet från att leda och utveckla evenemang/festivaler är en merit. Att kunna bryta gränser, se det som ännu inte setts, genomföra det du tror på är betydelsefullt.

Att du har akademisk utbildning är en god grund. Förståelse för bildningens betydelse för samhällets utveckling och att du själv både är bildad och allmänbildad är viktigare. Att du tycker att det är livsviktigt att just i Falkenberg gång på gång skapa det mest intressanta kulturutbudet, den mest intressanta konsten är däremot nästan ett måste.

Ett personligt förhållande till och/eller förståelse av Falkenbergs kommun, dess historia, liv, utveckling och nutid, genom till exempel uppväxt, relationer, boende eller verksamhet ser vi som intressant.

B-körkort är ett måste.

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
Utvalda platsannonser
32 lediga jobb just nu