Kommundirektör

Täby kommun
Ledning
Sista ansökningsdag:
28 maj (6 dagar kvar)
Placeringsort:
Täby
Kontaktperson:
Anna Arborelius
Telefon: 072-537 50 11
Therese Thunström
Telefon: 073-062 33 72
Publicerad:
16 maj

Om arbetsplatsen
Täby kommun är en av Stockholmregionens snabbast växande kommuner, nära både centrala Stockholm och Arlanda. Inom tio år har Täby vuxit från dagens drygt 70 000 invånare till 90 000 och år 2040 beräknas finnas 20 000 nya arbetstillfällen. Just nu förbättras kollektivtrafiken och vägarna, på sikt kommer Roslagsbanan att förlängas till city via Odenplan. Hög kvalité i välfärden och möjlighet för invånare att välja bland annat skola och omsorg är en del av kommunens signum. Tycker du att det låter spännande att vara en del av utvecklingen?

Täby är känt för stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet och en stabil ekonomi. Det gör Täby till en attraktiv plats för många.

Arbetsuppgifter
Som kommundirektör är arbetet med att driva utvecklingen av Täby med kommunens invånare i fokus. Kommunen är under stark tillväxt och bostadsbyggande liksom näringslivsutveckling har tagit fart och måste vidmakthållas de kommande mandatperioderna för att målen ska nås. Infrastruktursatsningar och framkomlighetsarbete är, tillsammans med en kommunal service av högsta klass, förutsättningar för att invånare och näringsidkare och besökare alltjämt ska ranka kommunen högt vad gäller kvalitet och trivsel. Det innebär ett omfattande arbete med att både utveckla kvaliteten för dem som idag bor och verkar i kommunen och samtidigt skapa förutsättningar för många andra att kunna bo och arbeta i kommunen under kommande år. Som ett led i detta kommer arbetet med att utveckla kommunens dialog och interaktion med invånarna att vara högprioriterat. 

Du har i rollen ett nära samarbete med kommunstyrelsens ordförande och övriga kommunalråd i majoritet gällande att leda, utveckla och ta ansvar för hela Täby kommuns utveckling. Som kommundirektör är du den tjänsteman som inte bara omsätter utan också i hela organisationen förmedlar innebörden i och konsekvenserna av de politiskt fattade besluten. 

I rollen som högsta chef för tjänstemannaorganisationen, vilken är indelad i verksamhetsområden som verkar för att på bästa sätt tillgodose kommuninvånarnas och näringsidkarnas behov av hög kvalitet och service, har du goda förutsättningar att leda och fördela arbetet för att nå beslutade mål. Under flera år har kommunens chefer, medarbetare, entreprenörer, företagare med LOV/pengsystem mm arbetat för att Täby ska ligga i topp avseende effektivitet inom alla områden. Under både 2015 och 2016 rankades kommunen som den mest effektiva sammantaget för socialtjänst och utbildningsområdet av alla kommuner i landet. Detta är en fantastisk bedrift värd att vidmakthålla och vidareutveckla. För att möjliggöra detta har kommunens förmåga att vara en attraktiv och allt attraktivare arbetsgivare identifierats, där en sund och frisk arbetsmiljö är en viktig del. Kommunen har mycket god ekonomi och överskott i verksamheterna. 

Förutom det övergripande och strategiska arbetet innefattar kommundirektörens uppdrag att leda kommunens verksamhetschefer och att vara operativt ansvarig chef för kommunledningskontorets fyra avdelningar. Kommundirektören representerar även kommunen i samverkan på regional nivå. Kommundirektören är också ordförande i styrgruppen för kommunens stora utbyggnadsprojekt

Kvalifikationer
Du är redan idag en erfaren ledare för en större organisation. Du är van vid högt ställda krav och ser resultat i ditt och andras arbete som en självklar del i ditt uppdrag. Du har nått goda resultat vad gäller effektivitet, ledarskap och kommunikation. Du är lyhörd, inkluderande och en naturlig och självklar förebild för andra. 

Du har ett gediget samhällsintresse och ser att Täby kommuns invånare, företagare och besökare är kärnan i uppdraget. För att nå framgång ser du kvalitetsutveckling och möjligheter för invånarna att välja som centrala inslag i kommunens uppdrag. Akademisk examen är ett krav. Eftersom kommundirektören utgör den yttersta länken mellan politiken och tjänstemannaorganisationen är en mycket god förståelse för hur en politikerstyrd organisation fungerar viktig för framgång. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Erfarenhet krävs

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid

Ansökan
Ansök senast: 2018-05-28
Referensnummer: A781881

Facklig företrädare
Helen Klockare
Saco
08-555 595 12
076-643 95 12
helen.klockare@taby.se

Susanne Lindoff-Dahlqvist
Facklig företrädare Kommunal
076-643 96 61

Gill Blomberg
Facklig företrädare Vision
08-555 596 92

Carolina Morell
Facklig företrädare Lärarförbundet
08-555 597 85

Lasse Gottfriedz
Facklig företrädare LR
073-386 06 42

Övrigt
I denna rekryteringsprocess samarbetar Täby kommun med Experis Executive. Då urvalsprocessen sker löpande vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvariga chefsrekryteringskonsulter Anna Arborelius på 072-537 50 11 alt. anna.arborelius@se.experis.com eller Therese Thunström på 073-062 33 72 alt. therese.thunstrom@se.experis.com. 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
Utvalda platsannonser
33 lediga jobb just nu