Kommunchef 1 dag kvar

Askersunds kommun
Ledning
Sista ansökningsdag:
21 januari (1 dag kvar)
Placeringsort:
Askersund
Kontaktperson:
Mikael Jacobsson
Telefon: 072-513 06 90
Publicerad:
9 januari

Askersunds kommun ligger vid toppen av Vättern. Vår vision är att med fina miljöer och rik kultur vara ett hållbart val för människor med höga krav på livskvalitet. Här lever och bor snart 11 500 människor som uppskattar en fantastiska insjö-skärgård, över 30 naturreservat, vår landsbygd och våra samhällen med varierat utbud av kultur, evenemang och möjligheter att utöva olika intressen.

Som Kommunchef är du kommunens högsta tjänsteman, anställd av kommunstyrelsen och direkt underställd den. Du leder kommunens tjänstemannaorganisation, som består av ca 1 000 anställda, mot de mål och i den riktning som politiskt beslutas.

Kommunen är organiserad i en Kommunstyrelse, Kommunledningsförvaltning, Barn och Utbildningsnämnd, Socialnämnd samt Kultur- och tekniknämnd. Dessutom finns fem gemensamma nämnder med grannkommuner i Sydnärke, varav Askersund är värdkommun för byggnämnden.

Du vill förändra, det vill vi med! 
Mycket har hänt i Askersunds kommun de senaste åren, men det är bara början. Framför oss ser vi många nya projekt, utmaningar och naturligtvis också stora möjligheter. Det handlar till exempel om att genomföra ett antal utvecklingsprojekt inom kommunens organisation, samt att initiera och genomföra en rad investeringar och insatser för samhällets medborgare och näringsliv.

Som kommunchef får du ansvaret för att leda och samordna våra olika verksamhetsgrenar, behålla helhetsperspektivet och vara den som pekar ut en gemensam färdriktning. 

Uppdraget kommer att ställa höga krav på ett involverande men också tydligt och resultatinriktat ledarskap. En annan viktig del av uppdraget att representera kommunen i externa sammanhang och nätverk både på regional och nationell nivå.

För att lyckas behöver du ha god analytisk förmåga med såväl helhetssyn som förmåga till detaljanalyser. Dessutom en gedigen chefserfarenhet från en komplex verksamhet, offentlig eller privat. Dina erfarenheter i kombination med din utbildning ger dig en god förståelse för ekonomi, kommunens uppdrag och de förutsättningar som gäller i en politiskt styrd verksamhet.

Som person stimuleras du av utvecklingsarbete, att ifrågasätta gammalt, föreslå nytt, och i samarbete komma fram till optimala lösningar. Du är kommunikativ, utåtriktad och en naturlig ledare som inger förtroende och törs ta de beslut som krävs. Att aktivt arbeta med din personal, attrahera och utveckla, är också något du gärna engagerar dig i.

Askersund är kommunen för dig som vill förändra, entusiasmera, uppleva och utvecklas!

Välkommen till oss!

För vidare samtal kring tjänsten ber vi dig kontakta vår konsult på AS&B Executive, Mikael Jacobsson 072-513 06 90, eller via mejl till mikael.jacobsson@asb-executive.se
Din ansökan vill vi ha senast den 21 januari via www.asb-executive.se

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
40 lediga jobb just nu