Informationsförsörjningsdirektör Örebro kommun

Information

Arbetsgivare: Örebro kommun
Ort: Örebro
Kategori: Data/IT, Information, Juridik, Ledning

Sista ansökningsdag:

12 mar
Sök jobbet

Örebro är befolkningsmässigt landets sjätte största kommun. Här bor ca 155 000 personer. I kommunen finns invånare från cirka 165 olika länder. Själva staden Örebro är drygt 750 år gammal. Örebro är Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt; inom en 30-mils radie bor 70% av landets invånare.

Örebro kommun sysselsätter ca 13 000 tillsvidareanställda medarbetare. Kommunens ekonomi är i grunden god, men står inför stora utmaningar. Omsättningen är knappt 12 miljarder kronor.

Örebro kommun jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv kommun för både människor och företag och drivs av att skapa en enklare vardag för alla. Visionen är att vara ”Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad”. För att ta sig dit arbetar man enligt utpekade strategiska områden med utgångspunkt i FNs globala mål enligt Agenda 2030.

Vill du bli ”hjärtat i kommunen”?
Örebro söker Informationsförsörjningsdirektör

I samband med en pågående organisationsöversyn i Örebro kommun förändras och utvecklas roller och ansvarsområden. Tjänsten som Informationsförsörjningsdirektör är en vidareutveckling av avdelningen Kansli och demokratistöd, med ett tydligare ansvar för informationsförsörjningsfrågorna, till en Informationsförsörjningsavdelning. Nuvarande avdelningschef ska gå i pension och vi söker nu dig som vill och kan utveckla uppdraget som Informationsförsörjningsdirektör.

Informationsförsörjningsdirektören blir ansvarig avdelningsdirektör för Informationsförsörjningsavdelningen

Den nya organisationen under IFD väntas vara på plats under våren 2021.
Informationsförsörjningsavdelningen kommer att ha ca 65 medarbetare, med en handfull direkt underställda.
Tjänsten innebär fullt ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhet.

Informationsförsörjningsdirektören är placerad direkt under Kommundirektören och ingår i dennes ledningsforum.

Uppdraget som Informationsförsörjningsdirektör
Som Informationsförsörjningsdirektör kommer du ha ett ansvar för Örebro kommuns samlade hantering av analog såväl som digital information. I uppdraget ingår även att ansvara för ett traditionellt stöd till förtroendevalda, nämnder och styrelser via nämndsekretariat, registratur och arkivhantering.

Utöver det kommer du att ha ett ansvar för och vara med att utveckla kommunens framtida informations-försörjning via digitala datalager och en arkitektur för detta. Du ansvarar för informationssäkerhet och stöd för hantering av personuppgifter enligt GDPR. Ett arbete är också att öka graden av tillgång till öppna data.

Kommunen tillämpar objektsstyrning enligt modellen pm3. Du blir objektägare för två kommunövergripande objekt – Informationsförsörjning och beslutsstöd och Demokrati och ärendehantering.
En av de viktigaste samarbetspartnerna internt blir kommunens digitaliseringsdirektör.

Du förväntas arbeta för att säkra ett kostnadseffektivt och värdeskapande internt stöd, i linje med kommunens utveckling där tvärfunktionell verksamhetsutveckling, samordning av processer och arbetssätt utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv ska råda.

Du förväntas också vara en aktiv aktör på den nationella arenan och samverka med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Inera AB, med flera aktörer.

Kompetenskrav
Den vi söker har

 • Relevant akademisk examen, inom tex statsvetenskap, juridik
 • Dokumenterad flerårig erfarenhet av chefsansvar på en strategisk nivå i politisk styrd organisation, gärna eller företrädesvis i en kommun.
 • Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling i en komplex verksamhet.
 • Erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändring och utveckling. Du har erfarenhet av och förmåga att driva arbete kring informationsförsörjning.
 • Kunskap om beredningsprocessen i en politiskt styrd organisation samt kan utveckla processer och skapa strukturer för nya arbetssätt.
 • Kompetensen och drivet att använda digitaliseringens möjligheter, för att förenkla, förbättra och effektivisera
 • Mycket god förmåga att kommunicera, samverka, förhandla och företräda en organisation.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska.

Vi vill att du är mogen och trygg i ditt ledarskap som du bygger på öppenhet och tillit och din förmåga att entusiasmera. Du samarbetar väl internt och externt och vill använda medarbetarnas kompetens. Som Informationsförsörjningsdirektör är du drivande i att skapa strukturer och för att möjliggöra ett modernt arbetssätt.

Känner du igen dig så tveka inte att söka!

Örebro framåt
I Örebro kommuns dokument ”Övergripande strategier och budget 2021 – 2023 finns de politiska målsättningar för kommunen beskrivna i sex målområden;

 • Örebro i sin fulla kraft
 • Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro
 • Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro
 • Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
 • Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
 • Hållbara och resurseffektiva Örebro

Örebro kommun har en politisk organisation som är indelad i programnämnder och driftsnämnder. För tillfället sker en organisationsöversyn i syfte att inför nästa mandatperiod ha beslutat hur en ny nämndorganisation med tillhörande förvaltning ska se ut.

Örebro har de senare åren vuxit kraftigt och samtidigt haft goda möjligheter och resurser för att kunna möta tillväxten med hög bibehållen service och kvalitet. Örebro går nu, likt många andra kommuner i Sverige, in i en fas med ändrade förutsättningar; den demografiska utvecklingen och fler socioekonomiska utmaningar ställer krav på utbyggnad av skolor och bostäder, incitament för näringsliv och jobbskapande.

Vi erbjuder
Du möts av en kommun i stark utveckling i en expansiv region. Örebro ligger i framkant inom många områden, kommunen har ett välmående näringsliv, högt kompetenta och engagerade medarbetare, välskött ekonomi.
Välkommen till oss!

Omfattning och tillträde
Som Informationsförsörjningsdirektör har man en tillsvidareanställning. Placeringsort är Örebro. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket ställer krav på svenskt medborgarskap. Registerkontroll kommer att utföras.

Övrig information
Rekryteringen sker i samarbete med SOURCE, som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas. För att inleda en första konfidentiell diskussion och för mer information om tjänsten, välkommen att kontakta Seniorkonsult Ann Peyron på telefon 070-878 42 26, mail ann.peyron@source-executive.se eller konsult Elnaz Adilipour, elnaz.adilipour@source-executive.se på telefon 073-155 00 18.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 12 mars. Din ansökan blir offentlig handling.

Välkommen med din ansökan!

På Örebros hemsida

På Source hemsida

Kontaktpersoner Örebro Kommun
Per Brogevik
Digitaliseringsdirektör
019-21 57 70
per.brogevik@orebro.se

Catharina Centerfjäll
Senior rådgivare
019-21 47 88, 070-519 99 64
catharina.centerfjall@orebro.se

Fackliga företrädare
Carina Laurin-Stensson
SACO
019-21 30 96

Emma Bernhult
Vision
019-21 12 02

Nadya Lehto
Vårdförbundet
076-551 38 85

Britt-Marie Balaj
Kommunal
019- 21 18 36, 070-527 27 30

Paula Grönroos-Persson
Lärarförbundet
019-14 10 14

Per Boström
Lärarnas Riksförbund
019-18 31 99, 073-142 73 16

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/jobb när du ansöker!

Publicerad: 22 februari 2021 kl 12:08
Uppdaterad: 22 februari 2021 kl 12:16

Utvalda jobb

Ny på jobbet Visa alla

Henrik Johnsson

Säkerhetssamordnare Sölvesborgs kommun

Tobias Nilsson

Avdelningschef stadsutveckling Malmö stad

Peter Nilsson

T f avdelningschef offentlig miljö Malmö stad

15 lediga jobb just nu