HR-direktör Halmstads kommun

Information

Arbetsgivare: Halmstads kommun
Ort: Halmstad
Kategori: Ledning, Personal/HR

Sista ansökningsdag:

28 aug
Sök jobbet

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss www.halmstad.se/intro

Vill du vara med och leda arbetet att utveckla Halmstads kommun till en konkurrenskraftig och modern arbetsgivare som står rustad för framtidens utmaningar?

Med en ny tillitsbaserad styrmodell och ett nytt kommungemensamt chefs- och ledarprogram får du som HR-direktör en nyckelfunktion i en organisation som vill utvecklas. Halmstads kommun har blivit utsedd till Årets superkommun två gånger och vårt fina läge i en attraktiv region ger stora fördelar. I uppdraget som HR-direktör verkar du på många olika samordningsarenor. Tillsammans med drivna kollegor i organisationen får du chansen att påverka och ha inflytande på vår framtida utveckling och vision, och göra skillnad på riktigt.

Arbetsuppgifter
HR-direktören är en exekutiv tjänst på kommunledningsförvaltningen, direkt underställd kommundirektören. HR-direktören ingår i kommunledningen och i forum för koncernfrågor där man tillsammans med förvaltningschefer och VD:ar, tar ansvar för kommungemensam utveckling och problemlösning. Som chef i Halmstad kommun har du ett helhetsansvar för Halmstads kommuns bästa, vill vara en del av en större helhet och arbeta kommungemensamt.

Den primära uppgiften är att under kommunstyrelsen och dess personal- och ledningsutskott leda verksamheten inom HR-området. Avdelningen har idag ett 20-tal medarbetare på två enheter; Organisation- och kompetens samt Arbetsgivarfrågor. Du ansvarar även för strategisk ledning och utveckling av HR-service och personalsystem. I övriga förvaltningar och bolag arbetar cirka 100 medarbetare inom HR. Som HR-direktör tar du de initiativ som krävs för att Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kompetensförsörjning är en av de största framtida utmaningarna inom offentlig sektor, vilket gör rollen som HR-direktör i Halmstads kommun viktig, utmanande och utvecklande.

Som HR-direktör förväntas du vara en förebild som chef genom ett engagerande, kommunikativt och strategiskt ledarskap. Du sätter upp tydliga mål som leder till konkreta insatser både på kort och lång sikt. Du har en förmåga att utveckla verksamheten, med mod, empati och god samarbetsförmåga. Målet är att alla medarbetare ska trivas, vara motiverade och känna arbetsglädje.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet från en ledande befattning inom HR i en större komplex organisation. Du har erfarenhet av verksamhetsstyrning på strategisk nivå med god förståelse för politiska organisationer och deras beslutsprocesser. Du har erfarenhet av övergripande styrning och uppföljning utifrån ett större ekonomiskt ansvar, och du tillämpar ett utvecklande ledarskap som präglas av tillit och förmåga att entusiasmera och samverka. Du har goda arbetsrättsrättsliga kunskaper och förståelse för de lagar och förordningar som gäller.

Som person har du god problemlösande analysförmåga, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du kan också fatta beslut utifrån komplexa sammanhang och du är bra på att skapa förtroende och bygga relationer både inom och utanför organisationen, lokalt, regionalt och nationellt. Du har akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att leda framgångsrikt förändringsarbete, erfarenhet av att arbeta med organisationskultur och likabehandlingsarbete, tidigare varit chef över chefer, samt har erfarenhet från processinriktad verksamhet.

Intresseanmälan
Vid frågor, vänligen kontakta rekryteringskonsult Karin Rudhag på SOURCE 070-414 00 10, karin.rudhag@source-executive.se eller Linda Bellis, 070-783 96 00, linda.bellis@source-executive.se. Vi vill ha din intresseanmälan senast den 28 augusti 2020.

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/jobb när du ansöker!

Publicerad: 16 juli 2020 kl 16:51
Uppdaterad: 6 augusti 2020 kl 09:48

Utvalda jobb

Ny på jobbet Visa alla

Dag Oredsson

Kommunikationschef kommunalförbundet VA Syd

Karl-Olof Petersson

Kommunchef Mellerud

Anders Friberg

Regiondirektör Region Dalarna

32 lediga jobb just nu