HR-direktör Tyresö kommun

Information

Arbetsgivare: Tyresö kommun
Ort: Tyresö
Kategori: Ledning, Personal/HR

Sista ansökningsdag:

7 jun
Sök jobbet

Tyresö kommun har 3 000 medarbetare och vi har alla ett gemensamt uppdrag;

Vi ska göra så att det blir bättre, enklare och roligare att bo, leva och verka i Tyresö!

För att klara av det behöver vi vara en framgångsrik arbetsgivare. Vi söker nu en HR-direktör som har ett stort engagemang för samhällsfrågor och som vill leda arbetet mot att Tyresö kommun ska bli en av Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och vill utvecklas!

Om tjänsten
HR-direktörens uppdrag är att leda en modern och proaktiv HR-avdelning som ger ett kvalificerat HR-stöd till våra ca 140 chefer så att de står väl rustade för nuvarande och framtida utmaningar.

HR-avdelningen består av en HR-enhet och en löneenhet. Vi ser även över möjligheterna att ha en samordnad bemanningsenhet placerad under HR-avdelningen.

Fokus för HR-direktören blir att arbeta fram och implementera en HR-strategi som blir en integrerad och viktig del i styrningen av hela kommunen. Strategin ska innefatta en kommunövergripande strategi för kompetensförsörjning som med strukturerade och effektiva HR-processer säkerställer att vi attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller medarbetare och att HR är en naturlig strategisk partner för verksamheterna. Vidare ska den:

  • säkra kommunens ledarskap, grundad i våra värderingar och gemensamma arbetssätt.
  • säkra och utveckla en effektiv löneprocess
  • Jobba med ständiga förbättringar utifrån tydliga mål för att arbeta proaktivt och verksamhetsnära.

HR-direktören har verksamhets- och budgetansvar för hela HR-avdelningen och har personalansvar för lönechef och åtta direktrapporterande medarbetare. Som HR-direktör leder du det strategiska och långsiktiga arbetet med ledar-och medarbetarskap, kompetensförsörjning, chefsstöd, arbetsmiljö, arbetsgivarpolitik, lönebildning och löneprocess.

Du är en inspiratör och stödjer den förbättringskultur vi håller på att initiera. Tillsammans med dina medarbetare arbetar ni med att utveckla och effektivisera arbetssätt och processer för att tillsammans nå målen. Självklart driver och medverkar du till att skapa en ”vi-känsla” inom hela avdelningen liksom inom hela kommunen. Som HR-direktör har du en viktig uppgift i att vara en förebild inom det ledarskap vi behöver, d.v.s. att utifrån tydliga mål skapa sammanhang och förutsättningar för att ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens för att varje dag bidra till det som är betydelsefullt för våra verksamheter och tyresöborna.

HR- direktören är dessutom en nyckelperson i att göra styrningen i kommunen ännu bättre. Du kommer att arbeta nära kommundirektör och ingå i kommunens ledningsgrupp.

Delar av tjänstens karaktär kräver godkänd säkerhetsprövning.

Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort engagemang för HR:s uppdrag kopplat till vårt samhällsuppdrag. Du har flerårig erfarenhet av att initiera och leda strategiska och organisationsövergripande förbättringsarbeten inom HR. Vidare har du stor ledarerfarenhet från t.ex. chefsuppdrag med personalansvar eller som projektledare för stora organisationsövergripande projekt.

Vi ser det som meriterande om du har:

  • lett en transformation från att vara en traditionell HR avdelning till att bli en strategisk partner för chefer för att lyckas i hela chefs- och ledaruppdraget.
  • erfarenhet av att på en övergripande nivå lett kultur- och värderingsfrågor.
  • erfarenhet av arbete med måldelning samt styrning och ledning på organisationsövergripande nivå.
  • varit medlem i en strategisk ledningsgrupp. 

Du har en akademisk utbildning, gärna inom PAO eller beteendevetenskap samt övergripande kunskap inom HR:s områden. Det är meriterande med en ledarskapsutbildning samt övergripande kunskaper inom ledar- och medarbetarskapsteorier samt inom arbetsrätt och lönebildning.

Som ledare har du en god människosyn där du utgår från alla människors lika värde och att olikheter berikar. Du har god förmåga att leda, inspirera och motivera medarbetare till att nå våra gemensamma övergripande mål. Självklart delar du vår syn att alla medarbetare har mycket att bidra med i förbättringsarbetet.

Du fokuserar på att göra rätt saker på rätt sätt samt är prestigelös. För att nå framgång förstår du vikten av att skapa kontakter och ha goda samarbeten samt att vara en duktig kommunikatör både internt och externt.

Välkommen med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan senast den 7 juni.

Vid frågor om tjänsten kontakta kommundirektör Stefan Hollmark på Stefan.Hollmark@tyreso.se eller 08-578 291 29

Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Paola Klevstig på Paola.Klevstig@tyreso.se eller 08-578 298 66

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer finner du här.

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/jobb när du ansöker!

Publicerad: 19 maj 2020 kl 08:49
Uppdaterad: 19 maj 2020 kl 08:55

Utvalda jobb

Ny på jobbet Visa alla

Anna Eckerstig

Projektutvecklingschef GoCo Health Innovation City Mölndal

Björn Äng

Forskningschef Region Dalarna

Nina Andersson

Näringslivschef Karlshamns kommun

19 lediga jobb just nu