Grundskolechef Skellefteå kommun

Information

Arbetsgivare: Skellefteå kommun
Ort: Skellefteå
Kategori: Ledning, Skola

Sista ansökningsdag:

19 jan
Sök jobbet

Arbetsbeskrivning
Grundskolan tillhör förvaltningen Utbildning och arbetsmarknad som verkar för en helhetssyn och en röd tråd i utveckling och lärande från förskola till och med gymnasieskola . En organisationsförändring pågår inom förvaltningen med syfte att skapa en stark organisation inför framtiden.

Vi gör skillnad, varje dag, för hela Skellefteå. Vill du leda, utveckla och stärka grundskoleverksamheten i en av Sveriges mest expansiva kommuner?

Välkommen att bli en av oss!

Det händer mycket i Skellefteå. Här ska många fler människor leva och bo och just nu pågår arbetet för att möta utvecklingen.

Med drygt 8000 medarbetare är Skellefteå kommun den största arbetsgivaren i Skellefteå. Vi jobbar mest av allt för andra och varandra – och alltid med hållbara perspektiv. Det gemensamma målet med vårt arbete är att kommunen ska fungera så bra som möjligt för alla människor som bor och verkar här.

Ansvarsområde
Som grundskolechef är du direkt underställd förvaltningschef och ingår i förvaltningens ledningsgrupp där du tillsammans med övriga deltagare utvecklar arbetet utifrån övergripande strategier.

Du har det övergripande ansvaret för grundskolans verksamhet, ekonomi och medarbetare som består av 31 skolenheter, cirka 1400 medarbetare och 8 300 elever. Grundskolan har en ny ledningsstruktur som består av fjorton rektorsområden som delas in i sex samarbetsteam. Som grundskolechef har du direkt personalansvar för de fjorton rektorerna samt två biträdande avdelningschefer. Inledningsvis kommer du att behöva lägga ett stort engagemang på fortsatt implementering av den nya rektorsorganisationen.

Du leder, coachar och stödjer dina medarbetare. Du ansvarar för den strategiska planeringen och verkar för en helhetssyn på elevernas lärande och på skolverksamheten i stort. Särskilt fokus riktas mot att stärka likvärdigheten, höja kunskapsresultaten och arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. Du fördelar ansvar och befogenheter till grundskolans chefer och skapar goda förutsättningar för ledning av den pedagogiska verksamheten. Du säkerställer implementering av riktlinjer, policys och handlingsplaner.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet som chef och ledare samt en relevant högskoleexamen utifrån uppdraget. Du är väl förtrogen med skolans styrande dokument och aktuella lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

För att driva och leda den fortsatta utvecklingen av grundskolan krävs förmåga till helhetssyn på verksamheterna och det omgivande samhället samt förmåga att leda genom andra. Din personliga trygghet inger förtroende och du är tydlig och beslutsmässig. Du kommer att ha många kontaktytor, både externt och internt, vilket ställer höga krav på en god samarbetsförmåga.

Som grundskolechef förväntas du vara en bärare och ett föredöme när det kommer till de etiska principerna och att arbeta aktivt med tillit som ledningsfilosofi. Genom din kommunikativa förmåga skapar du delaktighet och engagemang, så att grundskolan möter framtiden på bästa möjliga sätt.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 19 januari 2021.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad Rekrytering. Du är välkommen att ställa frågor till rekryteringskonsult Niclas Ericsson, 073-343 41 13.

Om Skellefteå kommun
Skellefteå går nu in i en spännande period av förändring. Starka lokalt ägda företag tillsammans med kommunala bolag gör stora satsningar. Skellefteå kommunkoncern investerar ca 10 miljarder kronor under en 10-års period. Ett nytt kulturhus, fler bostäder, investeringar i förnyelsebar energi och skolor är bara ett par exempel på allt som händer i Skellefteå just nu. Europas största batterifabrik byggs för fullt. Satsningen är en av de största industriinvesteringarna i Sverige och kommer att generera cirka 3000 direkta arbetstillfällen.

Vi har fortfarande mycket att utveckla. Och plats för ännu fler som vill framåt. Låter detta spännande?

I Skellefteå investeras i en framtid som är hållbar med en utveckling som människor efterfrågar. Skellefteå erbjuder en möjlighet att
kombinera en fantastisk livskvalitet med spännande jobbmöjligheter. Det är en av Sveriges tryggaste platser, med närhet till natur, skola, barnomsorg och samhällsservice.

Läs mer här: portal.skelleftea.se/flyttahit

Vår vision är att Skellefteå ska vara en “framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i” med målet att bli 80
000 invånare. Arbetet med visionen kallas Skellefteå 2030 och är ett arbete som vi gör tillsammans i kommunen – invånare, näringsliv, offentlig sektor och politiker för att säkra att Skellefteå utvecklas på ett positivt sätt.

www.skelleftea.se

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/jobb när du ansöker!

Niclas Ericsson
073-343 41 13
Referensnummer: 201324995
Sista ansökningsdag: 19 januari 2021
Publicerad: 22 december 2020 kl 16:56
Uppdaterad: 22 december 2020 kl 17:04

Utvalda jobb

Ny på jobbet Visa alla

Olov Berggren

Generalsekreterare Prostatacancerförbundet

Camilla Dahlén

Räddningschef Eskilstuna kommun

Fredrik Johansson

Nyproduktionschef MKB Fastighets AB

14 lediga jobb just nu