Förvaltningschef till Socialförvaltningen Eskilstuna kommun

Information

Arbetsgivare: Eskilstuna kommun
Ort: Eskilstuna
Kategori: Ledning, Socialt

Sista ansökningsdag:

30 aug
Sök jobbet

Om Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Läs mer på www.eskilstuna.se

Socialförvaltningen
Socialförvaltningen i Eskilstuna har i uppdrag att utveckla och genomföra verksamheter som Social- samt Överförmyndarnämnden beslutar om. Detta innebär att förvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Förvaltningen innehåller både myndighetsutövning och behandlande och stödjande insatser för barn och ungdomar och deras familjer samt för vuxna. Inom förvaltningen finns våra utredningsenheter med huvuduppgift att utöva myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Vi möter människor som av olika anledningar befinner sig i svåra situationer och är i behov av råd, stöd eller insatser från socialtjänsten.

Förvaltningen som totalt har ca 580 anställda arbetar i nära samarbeta med kommunens övriga verksamheter där framför allt samverkan med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen är särskilt viktig.

Förvaltningschefen är underställd kommundirektören och leder sin egen förvaltning via en stabsorganisation bestående av fem chefer samt två områdeschefer med ansvar för myndighetsutövning och verksamhet. 

Arbetsuppgifter
Som förvaltningschef ingår du i Eskilstuna kommunkoncerns ledningsgrupp och verkar utifrån ett helhetsperspektiv för att utveckla Eskilstuna. Du arbetar för att erbjuda kommuninvånarna en högkvalitativ socialtjänst och har helhetsansvar för din förvaltning när det gäller verksamhet, personal och ekonomi.

Eskilstuna kommun arbetar också i ett processorienterat styrsystem där förvaltningschefen för Socialförvaltningen ingår i processledningsgruppen för vård- och sociala tjänster.

Behovet av vård och stöd växer vilket gör att Socialförvaltningen står inför stora utmaningar men också möjligheter. Förvaltningen arbetar bland annat idag utifrån ett utvecklingsprogram och en färdplan som syftar till att se över och öka effekten av såväl vårdinsatser som inom den egna organisationen. Ett arbete som påbörjades i projektform för ett år sedan och som det är viktigt att fullfölja.

Framtidens socialtjänst kommer också i än högre grad att kräva samverkan och partnerskap såväl inom som utanför kommunens egen organisation, varför det utåtriktade arbetet är en viktig del av uppdraget. Vi lägger exempelvis stor vikt att tillsammans med våra övriga förvaltningar, arbeta för att förebygga socialt utanförskap. En del i det arbetet är skapa attraktiva mötesplatser och aktiviteter ute i våra stadsdelar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har god insikt i det kommunala chefsuppdraget och som har framgångsrik erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå där du även har haft det övergripande ansvaret för organisationens ekonomi. Du har dessutom god kunskap och förståelse för hur en politiskt styrd verksamhet fungerar och erfarenhet av socialtjänst är särskilt meriterande. Relevant akademisk examen är ett krav.

Befattningen kräver att du har god helhetssyn och god strategisk förmåga. Din förmåga att se olika frågeställningar kommunövergripande är viktig liksom din förmåga att kunna prioritera och fatta beslut med ett långsiktigt perspektiv.

Du har ett utvecklingsinriktat synsätt och ditt ledarskap bygger på att skapa de bästa förutsättningarna för dina chefer att bli framgångsrika i deras ledarskap. Förmågan att utveckla organisation, ledningsgrupp, chefer och medarbetare är viktig för oss. God kunskap om och/eller stort intresse för socialtjänst är en annan viktig förutsättning för ett utvecklande och verksamhetsnära ledarskap.

Andra viktiga egenskaper är att du med god kommunikativ förmåga är duktig på att engagera och entusiasmera din organisation genom att tydliggöra och skapa gemensamma bilder av vision och mål. Något som bland annat kräver ett synligt och pedagogiskt ledarskap.

Vi är mycket stolta över vår kommun och vår verksamhet, men vi strävar alltid efter att bli bättre. Om du lockas av utmaningen att vara en del av Eskilstunas koncernledningen och att leda och utveckla vår Socialförvaltning, vill vi gärna komma i kontakt med dig. Välkommen!

Mer information
För mer information kontakta Conny Besterman (conny.besterman@asb-executive.se) alternativt tfn 070-618 11 62.

Välkommen med din intresseanmälan senast den 2020-08-30.

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/jobb när du ansöker!

Publicerad: 3 juli 2020 kl 11:17
Uppdaterad: 7 augusti 2020 kl 09:01

Utvalda jobb

Ny på jobbet Visa alla

Daniel Olsson

CIO Nordic Capio

Lena Bjuresäter

Thoren Business School Karlstad

Johan Sjökvist

Etableringschef Luleå Business Region

25 lediga jobb just nu