Förvaltningschef till Äldreförvaltningen

Karlskrona kommun
Ledning, Omsorg
Sista ansökningsdag:
30 juni (10 dagar kvar)
Placeringsort:
Karlskrona
Kontaktperson:
Elin Aminoff
Telefon: 0455-30 44 90
Publicerad:
4 juni

Vill du jobba med engagerade medarbetare i en organisation som sätter service till medborgare och kunder främst? Välkommen till Karlskrona kommun, Blekinges största arbetsgivare med nästan 6000 medarbetare inom förvaltningar och bolag. Världsarvsstaden Karlskrona med sitt unika läge mitt i skärgården är en av Sveriges soligaste städer och bjuder på fantastisk natur oavsett om du gillar hav, skog eller landsbygd.

Karlskrona växer och kommunen befinner sig i ett spännande utvecklingsskede. Här finns goda möjligheter till nytänkande i en miljö som utmärks av engagerade och motiverade medarbetare.

Äldreförvaltningen söker förvaltningschef
Äldreförvaltningen är den del av Karlskrona kommuns verksamheter som ansvarar för vård och omsorg till personer som är 65 år och äldre. Förvaltningen har 1600 medarbetare som varje dag arbetar för att ge den bästa vård till våra äldre.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som förvaltningschef har du ett övergripande ansvarar för utvecklingen av verksamheten och ska leda den med ett tydligt fokus på dem vi är till för. Det är en förvaltning med ett komplext uppdrag som vuxit mycket under flera år. Förvaltningen har en bra grund och flera verksamheter ligger i framkant inom sina områden men en stor utmaning framför sig.

Du har ett ekonomiskt ansvar vilket innebär att du ska kunna fatta komplexa ekonomiska beslut. Ett aktuellt och mycket viktigt område som du ansvarar för är att säkra förvaltningens behov av rätt kompetens för att nå sina mål. Det ställer bland annat krav på en bra arbetsmiljö, rekrytering- och kompetensutveckling samt att du företräder förvaltningen och skapar en attraktionskraft. Det innebär att du ser värdet av samverkan och agerar utifrån ett helhetsperspektiv. Du är också en viktig aktör och förändringsledare i kommunens pågående förändrings- och utvecklingsarbete så väl inom som utanför förvaltningen. För att klara rollen som förvaltningschef är det meriterande om du har erfarenhet av arbete med eller i politiskt styrd verksamhet och god förståelse för den politiska beslutsprocessen. Du är föredragande i nämnden och agerar brygga mellan politik och förvaltning. Som förvaltningschef rapporterar du till kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp.

Det här erbjuder vi dig!
Som förvaltningschef får du möjlighet att leda och driva en förvaltning under ständig utveckling och att bidra till att skapa en äldreomsorg i framkant.

Genom ett tydligt och kommunikativt ledarskap kommer du att utveckla verksamheten mot fullmäktiges och nämndens mål inom givna budgetramar. Du får möjlighet att förädla och vidareutveckla organisationen och hitta nya effektiva och smarta lösningar med god ekonomi och kvalitet i fokus.

Karlskrona kommun som arbetsgivare ger dig möjligheten att ha en god balans i ditt yrkes- och privatliv och arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som sätter medarbetarnas möjlighet till utveckling i fokus.

Din profil
Vi söker dig som har förmåga att kommunicera och samverka på alla nivåer och områden. Du har förmåga att skifta mellan olika perspektiv och förhåller dig positiv även i tuffa situationer. Vidare är du handlingskraftig och kan driva ett utvecklingsarbete på ett tydligt och engagerande sätt. Du är stabil och trygg i dig själv och ditt ledarskap samt kan vara bestämd och konsekvent. Du skapar också förutsättningar för dina medarbetare att ta ansvar för att utföra och utveckla sitt arbete.

Kunskap och erfarenhet
Du har flera års ledarerfarenhet och erfarenhet av att vara chef som lett andra chefer, gärna i en större organisation, vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i komplexa större verksamheter.

Vidare har du högskola/universitetsexamen och förståelse för politiskt styrda organisationer samt kunskap om digitala verktyg. Vi vill att du känner ett genuint intresse av att lära dig om förvaltningens olika verksamhetsområden.

Övrigt
Tillsvidareanställning med förordnande som förvaltningschef.

Tillträde enligt överenskommelse.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en registerkontroll och säkerhetsintervju i enlighet med säkerhetsskyddslagen genomförs innan anställning.

Kontaktperson
Elin Aminoff
0455-30 44 90

Fackliga företrädare
Camilla Svensson
Vison
0455-30 45 04

Marie Nilsson
Sveriges arbetsterapeuter
0455-30 42 69

Hanna Hermansson
Fysioterapeuterna
0455-32 13 20

Kommunal Karlskrona
0455-30 48 80

Gunilla Månsson
Vårdförbundet
0455-30 29 81

Ansök redan idag!

Karlskrona kommun använder sig av kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är inkluderande och fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I Karlskrona kommun har vi rökfri arbetstid.

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
Utvalda platsannonser
14 lediga jobb just nu