Förvaltningschef socialförvaltningen

Mora kommun
Ledning, Socialt
Sista ansökningsdag:
26 augusti (12 dagar kvar)
Placeringsort:
Mora
Kontaktperson:
Marit Sandgren
Telefon: 0733-51 27 29
Publicerad:
10 augusti

Om Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. Det är summan av de vi är och allt vi gör. Varje hemtjänstbesök, skolexamen och utlånad biblioteksbok. Varje skollunch, brandkårsutryckning och nytt bostadsområde. Vi är närheten till naturen och den rena luften. De gamla traditionerna och de nystartade företagen. Vi är vår fantastiska historia men också det som tar oss framåt. Tillsammans gör vi Mora till ett hem. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon.

Mora kommun söker en strategisk och innovativ chef som vill leda socialförvaltningens verksamhet med fokus att uppnå målsättningar om tillväxt och utveckling, livskvalitet för alla, livslångt lärande samt hållbar kommun. Viktiga förutsättningar är en halv miljard i budget och 750 engagerade medarbetare som verkar för att uppnå verksamhetens mål. Vi söker dig som vill driva verksamhetsutveckling för att möta ökade och nya behov genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar, där välfärdsteknik och metodutveckling är viktigt. Du ska aktivt leda ett strategiskt arbete för att uppnå både god kvalitét och hållbart resultat genom att verka för en ändamålsenlig organisation och hållbar kompetensförsörjning som attraherar, motiverar och utvecklar kompentens utifrån verksamhetens behov.

Som chef för socialförvaltningen är du förvaltningens ledande tjänsteman, ansvarig och föredragande inför socialnämnden samt chef för förvaltningens strategiska ledningsgrupp. Som förvaltningschef ansvarar du för förvaltningen som en del i kommunens samlade åtagande och ska planera och fatta beslut i den egna verksamheten på sådant sätt att det gagnar hela Mora kommuns bästa.

Arbetsuppgifter
  • Leda, utveckla och följa upp socialförvaltningens verksamhet så att medborgaren/kunden är i fokus
  • Leda socialförvaltningens verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument
  • Leda, samordna, utveckla och följa upp socialförvaltningens verksamhet så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut
  • Medverka aktivt i utveckling av kommunens verksamheter i kommundirektörens respektive förvaltningens ledningsgrupper
  • Svara för omvärldsbevakning inom socialförvaltningens verksamhetsområde
  • Medverka i utveckling av Mora kommun som attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar kompetensförsörjning
  • Leda, motivera och utveckla medarbetare mot måluppfyllelse och ha arbetsgivaransvar
  • Företräda kommunen i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån socialförvaltningens ansvarsområden
  • Skapa goda förutsättningar för delaktighet och engagemang med målgruppens behov i centrum

Din profil
Vi söker dig med högskoleexamen samt mycket goda kunskaper inom sociala området. Du har dokumenterad erfarenhet från arbete inom sociala sektorn och gärna erfarenhet att verka i en politiskt styrd organisation. En förutsättning för uppdraget är chefserfarenhet med mycket god förmåga att leda och motivera andra för att effektivt nå gemensamma mål. Ditt ledarskap utgår från ett strategiskt perspektiv och du visar omdöme genom att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstagande vid uttalanden, agerande och beslut. Mycket viktigt att du är tydlig och engagerad i din kommunikation såväl muntligt som skriftligt vilket också innebär att du lyssnar och säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för berörda.

Du arbetar mycket bra med andra människor och din tidigare erfarenhet och personlighet gör dig till en stabil person med god självinsikt. Du har hög integritet med väl grundade och tydliga värderingar samt förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Uppdraget kräver också att du har förmåga att vara kreativ i kombination med ett strukturerat arbetssätt. Du är reflekterande och kan belysa och analysera frågor och konsekvenser i ett större sammanhang.

Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marit Sandgren, tel 0733-51 27 29.

Välkommen med din ansökan via www.clockworkpersonal.se/lediga-jobb senast den 26 augusti 2018. För ytterligare information om Mora kommun och socialförvaltningen läs gärna mer på: www.mora.se/Stod--omsorg/

Anställningsvillkor
Omfattning: heltid

Kontakt
Har du frågor om jobbet? Kontakta mig!
Marit Sandgren
Marknadsområdeschef
E-mail: marit.sandgren@clwork.se

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
Utvalda platsannonser
58 lediga jobb just nu