Ekonomichef 1 dag kvar

Malmö stad
Ekonomi, Ledning
Sista ansökningsdag:
18 september (1 dag kvar)
Placeringsort:
Malmö
Kontaktperson:
Lars Rehnberg
Hanna Wendel Diamantoudis
Telefon: 073-366 75 87
Publicerad:
10 september

Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har ansvaret att genomföra och utveckla de frivilliga skolformerna i Malmö stad. Förvaltningens ansvar omfattar den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI, särskild utbildning för vuxna samt yrkeshögskola. I ansvaret ingår även elevhälsovård och det kommunala aktivitetsansvaret. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har cirka 1500 anställda.

Arbetsuppgifter
Välkommen till ett chefsuppdrag där du genom din yrkesroll och din expertis inom ekonomi kommer att kunna göra skillnad i vardagen för förvaltningens medarbetare och i förlängningen också de malmöbor som genom förvaltningens utbildningsverksamheter når målet för sin utbildning.

Förvaltningen befinner sig en i spännande tid av förändring, där mod och en förmåga att tänka nytt blir en nyckel till framgång. Ditt uppdrag innebär att du tillsammans med din avdelning förväntas vidareutveckla, och på bästa sätt organisera och strukturera, transparenta, effektiva och verksamhetsorienterade ekonomiprocesser i förvaltningen. Som chef leder du, genom ekonomiavdelningens cirka 10 medarbetare, det löpande operativa arbetet på ekonomiavdelningen. Du förväntas kunna stå för en solid kunskapsbas inom ekonomiområdet och du utgör ett självklart stöd till avdelningens medarbetare, till förvaltningsledningen och till förvaltningens nämnd inom ramen för ditt sakområde. Ekonomichefen ska representera den strategiska dimensionen av förvaltningens ekonomiarbete och ha ett tydligt utvecklingsfokus. Utifrån ett finansieringsperspektiv granskar och godkänner ekonomichefen alla ekonomiska ärenden som skrivs fram till nämnden. I ekonomiavdelningens organisation finns även enheten för fysisk miljö och IT. Enheten leds av en enhetschef som rapporterar till ekonomichefen. Enheten för fysisk miljö och IT ansvarar för förvaltningens IT samt lokalplanering för att säkerställa att det finns ändamålsenliga lokaler och tillräcklig lokalkapacitet i förhållande till utbildningsverksamheternas behov. Enheten har 4 medarbetare.

Som ekonomichef är du direkt underställd förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp där du verkar utifrån en helhetssyn på Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen och bidrar med kvalificerad ekonomisk expertis.

Kvalifikationer
För att lyckas krävs en god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt samt en förmåga att skapa förtroende och bygga relationer. Du drivs av en nyfikenhet inför verksamheterna och din förmåga att tänka strategiskt och utvecklingsinriktat samt din förmåga att se till helheten kommer att vara centralt. Med ett entusiasmerande ledarskap som karaktäriseras av handlingskraft, integritet och ett kommunikativt förhållningssätt, fattar du kloka beslut som kan bidra till att utveckla såväl förvaltningens arbetssätt inom ekonomiområdet som avdelningens organisation och personal.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomiområdet och en bakgrund som inkluderar tidigare chefs- och ledarerfarenhet. Du har god erfarenhet av kvalificerat arbete när det gäller att driva och utveckla ekonomiprocesser så som ekonomistyrning, budget, uppföljning och delårsrapport, bokslut, årsredovisning samt intern kontroll. Uppdraget kräver bred kunskap inom det ekonomiska området och att du har erfarenhet av att arbeta med komplexa processer tror vi är en förutsättning. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med ekonomiprocesser i en utbildningsverksamhet är det meriterande. Vi bedömer att erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation är viktigt i detta uppdrag, liksom erfarenhet av facklig samverkan. En mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift är ett krav.

Malmö stad erbjuder ett utvecklingsorienterat chefsuppdrag inom ekonomiområdet i en förvaltning där det finns stor kunskap och erfarenhet. Välkommen med din ansökan till Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen!

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan
Ansök senast: 2019-09-18
Referensnummer: C30745

Kontaktpersoner
Lars Rehnberg
Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör
lars.rehnberg@malmo.se

Hanna Wendel Diamantoudis
HR Konsult - Senior rekryteringsspecialist
073-366 75 87
hanna.w.diamantoudis@malmo.se

Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
Utvalda platsannonser
22 lediga jobb just nu