Ekonomichef

Hedemora kommun
Ekonomi, Ledning
Sista ansökningsdag:
28 april (8 dagar kvar)
Placeringsort:
Hedemora
Kontaktperson:
Annika Strand
Telefon: 0225-341 60
Publicerad:
29 mars

Hedemora – Dalarnas äldsta stad – är en ekokommun i södra Dalarna med 15 300 innevånare. Förutom en levande landsbygd finns i Hedemora modern industri med gamla anor. Här erbjuds stora möjligheter till ett rikt friluftsliv, närhet till högskola och goda förbindelser med bl a Stockholmsregionen. Hedemora kommuns vision är att skapa en bygd med framtidstro, där människor och näringsliv utvecklas.

Hedemora kommun är Dalarnas äldsta stad och är belägen i södra Dalarnas vackra landskap, Dalarnas trädgård. Nedre Dalälvens biosfärområde runt Hovran är en naturmiljö där fåglar och skådare har sitt paradis om våren. Hedemora är en geografiskt stor kommun med sju tätorter och där var och en av dessa har utvecklat sin speciella kultur och charm. Hedemora värnar sin historia samtidigt som de nu levande ska ha en så bra samhällsmiljö som möjligt. Vi satsar på framtiden och utifrån perspektivet hållbara Hedemora och de fyra styrperspektiven; invånare, ekonomi, medarbetare och hållbar utveckling. Hållbarhet är viktigt. I kommunens vision, mål och fokusområden finns hållbarhet som en integrerad del.

Hedemora har ett starkt näringsliv, vi satsar på att bli fler invånare och bygger därför fler bostäder. Hedemoras läge med kommunikationer via väg och järnväg är goda men vi strävar efter ännu bättre kommunikationsmöjligheter norröver och med Mälardalen.

För mer information: http://www.hedemora.se

Arbetsuppgifter
Hedemora kommun har 1300 tillsvidareanställda och har en budgetomslutning på 1 miljard kronor. Vår nuvarande ekonomichef kommer att övergå till annat arbete och nu söker vi dig som vill vara vår ekonomichef. Hedemora har senaste två åren arbetat på bred front med sin styrmodell och den är vi mycket stolta över. Utgångspunkten har varit en helhetssyn på ledning och styrning , där både mål och budget går hand i hand och hur detta påverkar kommunens verksamheter gentemot invånarnas bästa. En tydligare mål och resultatstyrning med ständiga förbättringar och ökat fokus på kvalitet är viktigt för oss. Genomförande av den reviderade styrmodellen pågår. 
Vi hoppas du finner den intressant när du läser den. 

Som ekonomichef har du ett starkt inflytande över ekonomifrågorna i kommunen. 

Arbetet innebär att du har ett övergripande ansvara för att leda kommunens processekonomiska arbete för mål- och ekonomistyrning samt för upphandlingsfrågor. En integrerad del i styrmodellen är analysgruppen där ekonomi ingår. Syftet är att stärka det övergripande analysarbetet för att nå goda resultat för våra invånare. 
Du leder kommunens upphandlingsgrupp och deltar i dialogmöten med vår upphandlingsenhet Ludvika upphandlingscenter. Du ger stöd till politiker och tjänstemän i strategiska utvecklingsfrågor. 

Du kommer att vara chef för 10 medarbetare vid centrala ekonomienheten och det är din uppgift att leda och utveckla verksamhet och personal. Du biträder kommunstyrelsen i dess ekonomiska uppsiktsansvar och svarar även för beslutsunderlag och rapporter. 
Du arbetar för en god ekonomisk hushållning och förvaltar kommunens finanser på effektivaste sätt. Du ansvarar för att under kommunfullmäktige och kommunstyrelse utveckla och verkställa politiska mål, riktlinjer och beslut till gagn för kommunen. 
Du blir direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunledningsgruppen. 

Hoppas du tycker vår styrmodell verkar lockande och att du känner för att jobba tillsammans med oss!

Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom ekonomi. Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och mål- och resultatstyrning på central nivå. Kunskap om den kommunala organisation och politisk styrd organisation är också viktigt. Att du är en öppen och utvecklingsinriktad person med hög personlig integritet som kan föra fram viktiga budskap med tydlighet är av vikt. 

Som ledare för din ekonomigrupp är det av värde med ett coachande ledarskap som förtroendefullt arbetar med uppföljning som verktyg att nå resultat för våra invånare och för en hållbar ekonomisk utveckling. 
Eftersom du kommer att föredra i olika sammanhang är den kommunikativa förmågan av stort värde. Kunna anpassa informationen så att den blir förståelig för den lyssnande skaran.

Övrigt
Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen. 

Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod. 

Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag. 

VÄLKOMMEN med Din ansökan via www.offentligajobb.se

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: . Tillsvidareanställning med chefsuppdrag 5 år.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. 
Antal platser: 1

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2019-04-28
Arbetsgivarens referensnummer: KSF 1/19

Upplysningar lämnas av
Annika Strand
Kommundirektör
Telefon: 0225-341 60

Fackliga företrädare
Fackliga företrädare förmedlas via kommunens växel, telefon: 0225-340 00

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
Utvalda platsannonser
16 lediga jobb just nu