Ekonomichef

Laxå kommun
Ekonomi, Ledning
Sista ansökningsdag:
27 juni (7 dagar kvar)
Placeringsort:
Laxå
Kontaktperson:
Mia Haglund
Telefon: 019-609 02 78
Publicerad:
7 juni

Uppdrag och rollbeskrivning
Som vår nya ekonomichef ska du aktivt leda ekonomi‐ och kvalitetsarbetet för en långsiktig ekonomi i balans. Rollen innebär också att inspirera medarbetare, politisk ledning och invånare i kommunen till en god förståelse för kommunens verksamhet i förhållande till ekonomi och kvalitet. Detta arbete förutsätter att ekonomichef har en god pedagogisk förmåga och drivkraft att föra en dialog om frågor som rör ekonomi kopplat till verksamheten.

Laxå kommun – Vår berättelse
Laxå är en trevlig liten kommun med små orter och byar omgivna av skogar och sjöar. Här finns Tiveden med en välbesökt nationalpark och Sveriges sydligaste vildmark. Men bara 30 minuter bort finns Örebro med dynamisk arbetsmarknad, universitet, flygplats och storstadens utbud.

Alla som bor och verkar i Laxå kommun idag, och i morgon, ska ha det bra och må bra. En trygg och trivsam plats för hela livet, från de första stapplande stegen ända till ålderns höst. En kreativ plats där idéerna får flöda och eldsjälar & entreprenörer får verksamheter att frodas. En välmående plats som också lockar andra att flytta hit.

Tillsammans utvecklar vi en positiv Laxå-anda som inkluderar alla som bor och verkar här. Andan omfattar alla våra orter: Hasselfors, Porla, Laxå, Röfors, Finnerödja, Sannerud och hela landsbygden. Med en stark sammanhållning tar vi oss lättare an utmaningar och vi gläds tillsammans vid framgång. En för alla, alla för en.

Vi har varit, är och kommer att vara en gränsbygd. Så vi är vana att hälsa resenärer, besökare, turister och inflyttare välkomna och vi möter dem med gästfrihet, öppenhet och nyfikenhet. Främlingar blir till vänner. 

Vår Vision
Laxå kommun ska vara en inkluderande och välkomnande plats med utrymme för alla och där alla blir sedda.

Våra starkaste kort
Det finns otroligt mycket som är bra med platsen Laxå kommun. För att nå fram i bruset och få fler att upptäcka Laxå har vi valt ut tre platsegenskaper som sticker ut. Det är kombinationen av dessa starka kort som gör platsen Laxå kommun unik, som skiljer oss från andra platser. 

För det första så är det bara 30 minuter till eller från Örebro. Västra stambanan går igenom Laxå och vi har många dagliga tågstopp. E20 går rakt igenom kommunen och det är motorväg i stort sett hela vägen till Örebro. Det går alltså utmärkt att bo i Laxå kommun och arbeta i Örebro. Eller tvärtom. 

Vår andra styrka, som är unik, är att här ligger det mytomspunna och trolska Tiveden med stora skogar och vackra sjöar. Juvelen i kronan är Tivedens nationalpark med urskog och väldiga klippblock som årligen lockar många turister.

Vårt tredje starka kort är platsens alla eldsjälar & entreprenörer. Laxå kommun skulle inte vara den plats det är utan alla hängivna, entusiastiska och samarbetande invånare, föreningsmänniskor och företagare.

Kommunchef Harry Lundin har ordet
De senaste åren har Laxå kommun gjort en fantastisk resa. Ekonomin är i balans, soliditeten blir allt bättre och vi har en god likviditet och levererar goda ekonomiska resultat. Bilden av Laxå kommun har förändrats, såväl hos kommuninvånare och medarbetare som i vår omvärld. Man pratar och tänker gott om Laxå kommun nu. Många väljer att flytta hit och vår befolkningsutveckling ser väsentligt bättre ut idag än vad den gjorde för några år sedan.

Stora satsningar görs på skolan och på äldreomsorgen för att utveckla verksamheten och för att möta framtiden och de kärvare tider som vi ser kommer att komma om några år.

Vi är fortfarande i ett utvecklingsskede, men är inne i en positiv spiral. Nu gäller det att möta de utmaningar vi har framför oss, vara proaktiva, och därför fortsätta att utveckla och effektivisera vår verksamhet. 

Som ekonomichef får du en nyckelroll i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Följ med på vår fortsatta resa. Du får ett garanterat spännande och roligt uppdrag!

Rekryterarens ord
Det är alltid Sandahl Partners ambition att få arbeta med organisationer där det mänskliga perspektivet är viktigt. Att komma till sin rätt är allas ambition och vilja, vilket också har en bäring på en organisations roll, mål och sammanhang. 

I vårt engagemang med Laxå ser vi en organisation och arbetsplats som har en viktig plats i samhället. Medarbetare med god kompetens och ett engagemang för sitt uppdrag. Laxå kommun präglas av många medarbetare som har stor kunskap och erfarenhet i kommunen men som också de senaste åren sett och medverkat till flera nödvändiga och modiga åtgärder. Vi ser att det finns en styrka och engagemang i verksamheten som känns genuin och inger förtroende.

I förarbetet med rollbeskrivningen kan vi konstatera att Laxå kommuns ekonomichef kommer få en viktig och aktiv roll tillsammans med kommunchef, kollegor och den politiska ledningen för att göra verksamhetsplaneringen möjlig. Kommunchefen Harry Lundin sätter utvecklingsfrågorna högt på agendan, ekonomichef blir därmed både involverad och får möjlighet att sätta sin prägel på uppdraget.

Uppdraget innebär ett helhetsgrepp om administration, ekonomi och kvalitetsfrågor.

Ekonomichefen blir navet i ett arbete där kommunikation och integrering av ekonomiarbetet är grunden för Laxå kommuns utveckling och förvaltning. Ett påbörjat och uppskattat arbete där de olika verksamheterna och dess chefer inom kommunen, ges information och ansvar för att lyckas med de egna målen. Tillsammans med Kommunchef och kollegorna på ekonomienheten finns ett spännande utvecklingsarbete för att involvera alla på ett ännu mer genomgripande sätt.

För den politiska ledningen ges möjlighet till aktuella beslutsunderlag liksom långsiktig planering. Vilket i sin tur ger en gemensam och verklig bild till kommunens invånare.

Organisationen
Laxå kommuns politiska ledning är Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet. Kommunstyrelsens ordförande är Bo Rudolfsson (KD).

Kommunstyrelsens ledningsorganisation består av sex verksamhetschefer och enhetschefer direkt underställda kommunchefen. Dessa chefer och kommunchefen utgör kommunledningsgruppen. Kommunledningsgruppens uppgift är att ta ansvar för kommunens vision och mål, vara ett stöd till politiken samt att utarbeta arbetsformer för processer och ta ansvar för verkställighet.

Kommunledningsgruppen består av:
Kommunchef Harry Lundin
Socialchef Majlill Persson
Skolchef Ann-Sofi Persson
Ekonomichef Jörgen Petersén
Personalchef Johan Mejman
Utvecklingschef Mats Fransson

Kommunen äger också fyra bolag; Laxå Vatten, Laxå Värme, Laxå
Kommunfastigheter och Laxå Hem AB där det finns ett nära samarbete.

Laxå kommun ingår i en rad gemensamma nämnder och kommunförbund tillsammans med andra kommuner i Sydnärke.

Din Ledarroll i Laxå kommun
Som ledare har du en viktig roll för Laxå kommuns framtidsresa. Du leder din avdelning varje dag och i den andra rollen som medlem av kommunledningsgruppen har du ett övergripande och proaktivt fokus för verksamheten inom ekonomi, administration och kvalitetsuppföljning. För att lyckas som ledare i Laxå kommun kombinerar du dessa roller och kan anta ett stöttande eller styrande förhållningssätt i rätt situation. Som ledare fungerar du också som bollplank i olika sammanhang.

Kommunledningsgruppens arbete präglas idag av en stor öppenhet och prestigelöshet, där rollerna är tydliga och det finns ett engagemang för varandras områden.

Ledare för ekonomienheten 
Som ledare skapar du förutsättningar för att dina medarbetare skall lyckas genomföra sitt arbete inom ramen för var och ens roll. Det innebär att du stöttar medarbetarens utveckling mot de mål som satts. Du leder genom att känna dina medarbetares drivkrafter för att på rätt sätt kunna belöna och positivt
uppmärksamma ett väl utfört arbete.

Avdelningen består nu av ekonomichef, två controllers en ekonomihandläggare och en redovisningssekreterare.

Dina utmaningar
För ekonomichef ligger utmaningen i att involvera hela kommunen i ekonomi- och kvalitetsstyrning.

Få andra att se värdet av att vara involverade och ta ansvar för uppföljning och utvärdering av de beslut som rör ekonomi. Målet är att agera och prioritera i framtida ekonomiska spörsmål och inte reagera på uppkomna situationer. Pedagogiskt koppla kommunens mål och vision, till verksamhetsplan och budget. Driva olika projekt och utredningar samt stötta medarbetare i deras uppdrag i organisationen.

Vem tror vi att du är?
Ditt engagemang smittar av sig och du drivs av att involvera andra att se ekonomi, administration och kvalitet som en del av hela verksamheten. Du ser helheter, gillar att arbeta operativt och att driva viktiga frågor. Du kan ställa krav och är lyhörd i ditt ledarskap. I ledarrollen drivs du av kloka beslut och har en övertygelse att strukturer och processer bidrar. Sist men inte minst vill vi att du ska ha en balanserat liv där du värderar balansen mellan arbete, fritid och familj.

Vad tror vi att du kan?
Du drivs av att ta ansvar för verksamheter med ett långsiktigt engagemang.

Därigenom utveckla helheter, involvera medarbetare och bygga team på ett sätt som verkar för yrkesstolthet och rätt leverans.

Du har ett naturligt sätt att samverka över gränser och bidrar aktivt till strategiska frågor både på kommunnivå och bolagsnivå.

Det är en fördel om du har erfarenhet av ekonomiledningsarbete i politiskt styrd och kommunal verksamhet.

Du är naturligtvis en stadig ledare som är intresserad, konsekvent, lyhörd och prestigelös.

Du tror på vikten av god samhällsservice och engageras av komplexiteten i det kommunala uppdraget.

Du har akademisk utbildning eller motsvarande samt flera års erfarenhet av att leda verksamhet med bestående gott resultat.

Är du, utöver allt ovan, en teammänniska som gillar att resonera, samverka, uppmuntra och bygga individer och helheter. Ja då kan du vara helt rätt för uppdraget.

Välkommen att söka tjänsten!
Skicka CV och personligt brev till orebro@sandahls.se senast den 27/6.
För frågor, kontakta rekryteringskonsult Mia Haglund, Sandahl Partners på telefon 019-609 02 78.

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
Utvalda platsannonser
17 lediga jobb just nu