Avdelningschef för samverkan, kvalité och utveckling

Håbo kommun
Ledning, Utvecklare/Strateg
Sista ansökningsdag:
29 augusti (6 dagar kvar)
Placeringsort:
Bålsta
Kontaktperson:
Josefin Johansson
Telefon: 070-862 09 90
Marina Sjölin
Telefon: 070-744 70 60
Publicerad:
7 augusti

Allt fler upptäcker Håbo kommun - en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 21 000 invånare och fortsätter att växa. Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter. I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till påverkan och beslut. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbete. Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet.

Som chef för avdelningen samverkan, kvalité och utveckling ingår du i en Socialförvaltning som på delegerat ansvar verkställer beslut från Socialnämnden och Vård- och Omsorgsnämnden. Genom att vi arbetar tillsammans och tillitsbaserat skapar vi en god kommunikation och dialog som präglas av öppenhet och prestigelöshet med fokus på uppdraget. Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor vill föra förvaltningen framåt i vårt gemensamma uppdrag.

Arbetsuppgifter
Som avdelningschef ansvarar du för att leda och driva utvecklingsprocesser samt att säkerställa att lagar och riktlinjer efterföljs. Du är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i dennes ledningsgrupp.

I rollen har du ansvar för en rad arbetsuppgifter som är nära kopplade till samordning, kvalité och utvecklingsfrågor. Till exempel innebär det att utveckla Socialförvaltningens ledningssystem för systematiska kvalitetsarbete, samordna system- och upphandlingsfrågor samt att ansvara för kundval och avtalsuppföljning av privata entreprenörer. Du förväntas även bidra i utvecklingen kring hur Socialförvaltningen i framtiden med stöd av välfärdstekniska lösningar ska öka kvalitén för invånarna och underlätta arbetet för våra anställda.

I rollen är du arbetsledande chef med budget- och arbetsmiljöansvar för ett antal funktioner. Vi har en horisontell och tillitsbaserad styrmodell som präglar det arbete vi utför. Som avdelningschef representerar du Håbo kommun och Socialförvaltningen i olika länsövergripande nätverk och relevanta samverkansgrupper för ditt område. Du biträder socialchefen i dennes frånvaro eller efter överenskommelse.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen i socialt arbete eller beteendevetenskap samt flerårig och bred erfarenhet av arbete från olika nivåer och områden inom socialtjänsten. Du har arbetat som chef för chefer med eget budget- och personalansvar eller annan erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Vidare har du erfarenhet av att självständigt planera och driva förändrings- och utvecklingsarbete. Du behöver ha en omfattande förståelse för, och kunskap om, det kommunala uppdraget. Särskilt viktigt är att ha god kännedom om kommunens ansvar för hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och att du är uppdaterad vad gäller socialtjänstens uppdrag och den kommunala hälso- och sjukvårdens utmaningar.

För att lyckas med ditt uppdrag krävs det att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Du har metoder och uthållighet för att hantera såväl långsiktiga som mer kortvariga processer. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du är trygg, prestigelös, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse.

Du är bekväm med att framträda inför grupper och förutsätts kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökan
Välkommen att visa intresse genom att registrera CV och ett motivationsbrev via signerarekrytering.se. Intervjuer sker löpande från och med augusti, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 29 augusti. Eventuella frågor besvaras av Signeras konsulter Josefin Johansson, tel. 070-862 09 90 eller Marina Sjölin, tel. 070-744 70 60.

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!

Sök jobbet
Utvalda platsannonser
29 lediga jobb just nu