Ny på jobbet

Har du bytt jobb? Eller vill du tipsa om en intressant rekrytering? Mejla till karriar@dagenssamhalle.se eller fyll i formuläret.
Peter Arrhenius

Vd Inera

Peter Arrhenius tillträder den 1 september som ny vd i Inera. Han kommer senast från CGI och har lång erfarenhet från leverantörssidan och att driva digital transformation inom olika branschsegment, däribland offentliga aktörer.  
Filippa Kurdve

Chef huvuduppdrag hälsa Ängelholms kommun

Filippa Kurdve, sedan i höstas t f chef för huvuduppdrag hälsa i Ängelholms kommun, får den 1 juli tjänsten permanentad. Tidigare har hon bland annat arbetat som chef inom äldreomsorgen, för kommunala korttidsenheten på Ängelholms sjukhus och som verksamhetschef för uppdrag och stöd.
Anna Eckerstig

Projektutvecklingschef GoCo Health Innovation City Mölndal

Anna Eckerstig blir i höst ny projektutvecklingschef för innovationsklustret GoCo Health Innovation City i Mölndal. Närmast kommer hon från rollen som vice vd, hållbarhetschef och enhetschef på Chalmersfastigheter.
Björn Äng

Forskningschef Region Dalarna

Björn Äng är ny forskningschef i Region Dalarna. Han kommer senast från tjänsten som universitetslektor och ledare för Forskningscentrum för folkhälsa och idrott vid Högskolan Dalarna. 2012 utnämndes han till docent vid KI och har sedan 2016 varit senior forskare/vetenskaplig rådgivare vid Region Dalarna. 2015–2016 var han föreståndare vid Centrum för klinisk forskning. Han har även sedan 2019 ett tvåårigt uppdrag som sakkunnig gällande behandling av fibromyalgi vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.  
Nina Andersson

Näringslivschef Karlshamns kommun

Nina Andersson, i dag näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv, tillträder i augusti som ny näringslivschef i Karlshamns kommun. Tidigare har hon bland annat drivit anrika Ninas konditori i Mörrum.
Charlotta Holm Hildebrand

Planchef Haninge kommun

Charlotta Holm Hildebrand blir med start den1 augusti ny planchef i Haninge kommun. Närmast kommer hon från ett konsultuppdrag på Norconsult, och har tidigare varit branschchef och internationell chef på Sveriges Arkitekter.
Tomas Odin

Direktör socialförvaltningen Uppsala kommun

Tomas Odin tillträder den 10 augusti som direktör för socialförvaltningen i Uppsala. Han har tidigare bland annat varit direktör för omsorgsförvaltningen i samma kommun, och kommer närmast från en konsultchefstjänst med ansvar för konsulttjänster inom socialtjänst.
Ola Bjerding

Chef kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna kommun

Ola Bjerding, närmast vd på Musikaliska i Stockholm, är ny chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna kommun.
Christian Foster

Kommunchef Norberg

Christian Foster, närmast förbundsdirektör för Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje, är ny kommunchef i Norberg. Tidigare har han bland annat arbetat som socialchef i Sundbyberg och chef för arbetsmarknads- och flyktingfrågor på Länsstyrelsen i Stockholm.  
Fredrik Lundén

Vikarierande kommunalråd Linköping

Fredrik Lundén, ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Linköping, tillträder i juni som vikarierande kommunalråd och nämndordförande i social- och omsorgsnämnden.  
Pär Eriksson

T f direktör individ- och familjeförvaltningen Västerås stad

Pär Eriksson, senast kommundirektör i Eskilstuna, går in som tillförordnad direktör för individ- och familjeförvaltningen i Västerås stad från den 1 juni.  
Camilla Lindhe

Kommundirektör Höör

Camilla Lindhe blir med start den 1 juni ny kommundirektör i Höör. Hon har i flera år arbetat som hr-chef och biträdande kommundirektör i kommunen.  
Viweca Thoresson

Socialchef och vd Höganäs omsorg

Viweca Thoresson tar den 1 september över som kombinerad socialchef och vd för Höganäs omsorg.  
Eva-Lo Ighe

Generaldirektör ISF

Eva-Lo Ighe tillträder den 15 juni som ny generaldirektör och chef för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Närmast har hon varit chef för avdelningen för rättspsykiatri på Rättsmedicinalverket och tidigare bland annat arbetat med socialförsäkringsfrågor på Försäkringskassan.  
Johan Bäcklin

Vd Pireva

Johan Bäcklin blir med start den 1 september vd för Pireva, som svarar för dricksvattenförsörjning, insamling och återvinning av avfall samt rening av avloppsvatten inom Piteå kommun. Senast har han arbetat som nationell fastighets- och facilitychef på Swedbank.  
Sverker Härd

Generaldirektör Tillväxtanalys

Sverker Härd har utsetts till generaldirektör för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys. Närmast kommer han från posten som direktör och myndighetschef för Myndigheten för kulturanalys. Sin nya tjänst tillträder han den 1 september.
Anette Madsen

Kommundirektör Norrtälje

Anette Madsen blir med start den 7 september Norrtäljes nya kommundirektör. Hon har lång erfarenhet av arbete inom regeringskansliet och kommer senast från en tjänst som departementsråd på infrastrukturdepartementet.  
Anders Albertsson

Distriktsidrottschef RF-SISU Västra Götaland

Anders Albertsson tar den 1 september över som distriktsidrottschef för RF-SISU Västra Götaland. Närmast kommer han från rollen som evenemangschef för det kommunala bolaget Got Event i Göteborgs stad.  

Sidor