Ny på jobbet

Har du bytt jobb? Eller vill du tipsa om en intressant rekrytering? Mejla till karriar@dagenssamhalle.se eller fyll i formuläret.
Pär Eriksson

T f direktör individ- och familjeförvaltningen Västerås stad

Pär Eriksson, senast kommundirektör i Eskilstuna, går in som tillförordnad direktör för individ- och familjeförvaltningen i Västerås stad från den 1 juni.  
Camilla Lindhe

Kommundirektör Höör

Camilla Lindhe blir med start den 1 juni ny kommundirektör i Höör. Hon har i flera år arbetat som hr-chef och biträdande kommundirektör i kommunen.  
Viweca Thoresson

Socialchef och vd Höganäs omsorg

Viweca Thoresson tar den 1 september över som kombinerad socialchef och vd för Höganäs omsorg.  
Eva-Lo Ighe

Generaldirektör ISF

Eva-Lo Ighe tillträder den 15 juni som ny generaldirektör och chef för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Närmast har hon varit chef för avdelningen för rättspsykiatri på Rättsmedicinalverket och tidigare bland annat arbetat med socialförsäkringsfrågor på Försäkringskassan.  
Johan Bäcklin

Vd Pireva

Johan Bäcklin blir med start den 1 september vd för Pireva, som svarar för dricksvattenförsörjning, insamling och återvinning av avfall samt rening av avloppsvatten inom Piteå kommun. Senast har han arbetat som nationell fastighets- och facilitychef på Swedbank.  
Sverker Härd

Generaldirektör Tillväxtanalys

Sverker Härd har utsetts till generaldirektör för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys. Närmast kommer han från posten som direktör och myndighetschef för Myndigheten för kulturanalys. Sin nya tjänst tillträder han den 1 september.
Anette Madsen

Kommundirektör Norrtälje

Anette Madsen blir med start den 7 september Norrtäljes nya kommundirektör. Hon har lång erfarenhet av arbete inom regeringskansliet och kommer senast från en tjänst som departementsråd på infrastrukturdepartementet.  
Anders Albertsson

Distriktsidrottschef RF-SISU Västra Götaland

Anders Albertsson tar den 1 september över som distriktsidrottschef för RF-SISU Västra Götaland. Närmast kommer han från rollen som evenemangschef för det kommunala bolaget Got Event i Göteborgs stad.  
Tina Gunnarsson

Näringslivschef Kristianstads kommun

Tina Gunnarsson tillträder den 10 augusti som näringslivschef i Kristianstad. Hon kommer närmast från tjänsten som sektionschef på Arbetsförmedlingen i samma kommun.  
Victoria Bohlin

Affärsområdeschef Capio specialistkliniker

Victoria Bohlin blir med start den 1 juni ny affärsområdeschef för Capio specialistkliniker. Hon kommer närmast från tjänsten som CIO för Capio Nordic.  
David Lagneholm

Chef trafikförvaltningen Region Stockholm

David Lagneholm, närmast säkerhetsdirektör på MTR Nordic, blir i höst ny chef för Region Stockholms trafikförvaltning samt vd för SL och Waxholmsbolaget.  
Brittis Benzler

Landshövding Hallands län

Brittis Benzler har av regeringen utsetts till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen i Hallands län fram till den 20 november 2023. För närvarande sitter hon regionfullmäktige på Gotland och har tidigare varit regionråd på Gotland samt gruppledare i regionfullmäktige i över 20 år.
Anja Dalgaard-Nielsen

Styrelseordförande Nordic Safe Cities

Anja Dalgaard-Nielsen, terrorforskare och chef för Institutet för strategi vid danska Försvarsakademin, blir ny styrelseordförande för Nordic Safe Cities där hon kommer att leda samverkan mellan 19 nordiska kommuner i syfte att skapa trygga och säkra städer genom att förebygga extremistiskt våld, hat och desinformation.  
Kjell Ivarsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Blekinge

Kjell Ivarsson, i dag sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköping, tillträder den 31 augusti som ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.  
Clara Hellner

Forsknings- och innovationsdirektör Region Stockholm

Clara Hellner har utsetts till ny forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm, en tjänst hon tillträder i juni. I dag arbetar hon som forsknings-, utbildnings- och utvecklingsdirektör vid Stockholms läns sjukvårdsområde.  
Lars Johansson

Projektledare tekniska förvaltningen Askersunds kommun

Lars Johansson, tidigare chef för Sydnärkes byggnadsförvaltning, har gått över till en tjänst som projektledare på Askersunds kommuns tekniska förvaltning.  
Lars Strömgren

Vd Samhällsbyggarna

Lars Strömgren, närmast ordförande för Cykelfrämjandet, blir ny vd för Samhällsbyggarna från och med den 1 augusti. Han har en bred bakgrund inom samhällsplanering, management consulting, ekonomi och pr för bland andra Ramboll och United Minds.  
Fredrik Idevall

Samhällsbyggnadschef Sydnärkes byggförvaltning

Fredrik Idevall tillträder den 24 augusti som samhällsbyggnadschef för Sydnärkes byggförvaltning. Närmast kommer han från jobbet som enhetschef för samhällsplanering och infrastruktur på Region Örebro län.

Sidor