Integritetspolicy

Integritetspolicy

Ägarinformation

Denna webbplats ägs och drivs av:
Dagens Samhälle AB
118 82  Stockholm
Telefon: +46 8 452 73 00

Allmänt

Dagens Samhälle AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer göra allt vi kan för att skydda dina data.

I Dagens Samhälles policy för behandling av personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du tecknar en prenumeration eller köper en produkt via post, e-post eller på annat sätt, deltar i tävlingar, använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Dagens Samhälle samt när du betalar för någon av dessa varor eller tjänster. Dagens Samhälle är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Dagens Samhälle inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund, eller från den som beställer till dig. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress, andra digitala adresser eller fysisk adress. Dagens Samhälle kan komma att uppdatera dina uppgifter via din beställare, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Dagens Samhälle registrerar personuppgifter i samband med:

a)     När du eller ditt ombud tecknar eller betalar en prenumeration som administreras av Dagens Samhälle.
b)     När du eller ditt ombud köper eller betalar annan produkt som säljs av Dagens Samhälle.
c)      När du anmäler dig till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Dagens Samhälle erbjuder.
d)     När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på våra webbplatser.
e)      När du uppdaterar dina uppgifter på Min sida som återfinns på dagenssamhalle.se/kundservice.
f)     Om du eller ditt ombud kontaktar oss via brev, e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier.
g)     Om du anmäler dig till något av Dagens Samhälles nyhetsbrev.
h)     Ditt besök på våra webbplatser och appar, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt till exempel den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket. 

Hur vi använder insamlad information

Dagens Samhälle behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

a)     För att fullgöra beställningar av produkter och tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Dagens Samhälle;
b)     För att möjliggöra god kundservice, till exempel att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information och varor som du har begärt, till exempel ett nyhetsbrev eller en tidskrift;
c)      Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
d)     För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
e)     För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster, men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
f)       För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och appar utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
g)     Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster;
h)     För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en kundrelation med oss;
i)       För att kontakta dig via app, SMS, e-post, telefon eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
j)       För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
k)     För att hjälpa oss att utveckla våra webbplatser och appar att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Dagens Samhälle genom att anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
l)       För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. distribution, analys eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

Dagens Samhälle samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies

För att förbättra användarvänligheten av webbplatsen och för kontakter med sociala medier använder Dagens Samhälle cookies. Du kan alltid blockera cookies via din webbläsare. Dock försämras funktionaliteten för dig som användare. Läs mer om detta här. Cookies lagrar information om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Dagens Samhälle ger du din tillåtelse till att Dagens Samhälle registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Dagens Samhälle att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Dagens Samhälle använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.  Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Dagens Samhälle kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en kundrelation med oss, dvs så länge vi utför leveranser eller mottager betalningar, samt ytterligare en tid för marknadsföringssyfte eller särskilda lagkrav. 

I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än två (2) år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in. Viss information kan behållas längre då det så krävs på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Dagens Samhälle kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss ser vi gärna att du i första hand kontaktar oss direkt. Du kan också höra av dig till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). 

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. 

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från Dagens Samhälle.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Dagens Samhälle saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dessas material ansvarar vi därför inte för det innehållet. Dagens Samhälle ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Personuppgiftsansvarig
Dagens Samhälle AB
118 82  Stockholm

E-postadress: kundservice@dagenssamhalle.se
Telefonnummer växel: 08-409 320 20
Telefonnummer Kundservice: 08-452 73 10

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-23.