Integration

En god integration är avgörande för kommuner och regioner och påverkar bland annat lokal arbetsmarknad, bostadspolitik och ekonomi. Dagens Samhälle bevakar hur den fungerar.

Fler måste klara snabbspårens prov!

För få utrikesfödda läkare klarar snabbspårens tester. Låt dem ta hjälp av SFI-lärare och låt vissa slippa göra proven.
Debatt
Vårdpersonal
Jan-Åke Blomqvist
svensklärare

Missriktad integration föder otrygghet

Vad vi behöver göra nu är att steg för steg få tillbaka ordning och reda i samhället, skriver KD i Uppsala.
Debatt
Trygghet
Jonas Segersam
kommunalråd (KD) Uppsala

Ge nyanlända en bättre start i skolan

Hög tid att ifrågasätta om undervisningen av nyanlända elever som börjar skolan sent är utformad på bästa sätt.
Debatt
Nyanlända elever
Catharina Bildt Grape
integrationsexpert, fd politiskt sakkunnig