Integration

En god integration är avgörande för kommuner och regioner och påverkar bland annat lokal arbetsmarknad, bostadspolitik och ekonomi. Dagens Samhälle bevakar hur den fungerar.

GAPF: Lagstifta också mot uppfostringsresor!

Utreseförbud för barn som riskerar bortgifte eller könsstympning behövs. Men inkludera också så kallade...
Debatt
Hederskultur
Omar Makram mfl
debattör och projektledare - Riksorganisationen GAPF 

Fler måste klara snabbspårens prov!

För få utrikesfödda läkare klarar snabbspårens tester. Låt dem ta hjälp av SFI-lärare och låt vissa slippa göra proven.
Debatt
Vårdpersonal
Jan-Åke Blomqvist
svensklärare

Lös personalbristen med inkludering

Offentlig sektor måste satsa på mer inkluderande arbetsplatser, där nyanlända får tidig yrkes- och språkträning.
Debatt
Personalbrist
Robert Persson Asplund
chefspsykolog Avonova