Integration

En god integration är avgörande för kommuner och regioner och påverkar bland annat lokal arbetsmarknad, bostadspolitik och ekonomi. Dagens Samhälle bevakar hur den fungerar.

En checklista vore inte fel, Löfven!

Vad Sverige behöver är en intensifiering av kontroller och krav på motprestationer för bidrag, skriver Deshira Flankör...
Debatt
Stefan Löfven
Deshira Flankör
kommunstyrelsens ordförande, Värmdö (M)

GAPF: Lagstifta också mot uppfostringsresor!

Utreseförbud för barn som riskerar bortgifte eller könsstympning behövs. Men inkludera också så kallade...
Debatt
Hederskultur
Omar Makram mfl
debattör och projektledare - Riksorganisationen GAPF