Infrastruktur

Ansvaret för mycket av samhällets allra viktigaste infrastruktur ligger på kommuner och regioner. Dagens Samhälle granskar hur de klarar de miljardinvesteringar som området behöver de närmaste åren.

Dricksvattnet måste bli dyrare

Kommunpolitiker bör höja priset på dricksvatten och planera för den vattenbrist som klimatförändringarna kan leda till,...
Debatt
Ekonomi
Anna Dahlman Petri
vattenexpert på konsultföretaget WSP

Bredband krävs för en hållbar utveckling

Om samhället ska kunna fortsätta utvecklas hållbart är det nödvändigt att vi kan arbeta och mötas digitalt.
Debatt
Bredband
Gustav Hemming mfl
ordförande (C) tillväxt och regionplanenämnden, Region Stockholm