Infrastruktur

Ansvaret för mycket av samhällets allra viktigaste infrastruktur ligger på kommuner och regioner. Dagens Samhälle granskar hur de klarar de miljardinvesteringar som området behöver de närmaste åren.

Bryt tystnaden kring hackerattacker!

DDoS-attackerna blir färre, men värre. Bästa sättet att möta hotet är genom större öppenhet från drabbade...
Debatt
It-säkerhet
Mikael Westerlund
CTO, IP-Only

Längs järnvägen växer jobben fram

Nya stambanor kan skapa en gemensam arbetsmarknad, med stora effekter på sysselsättning och ekonomisk utveckling.
Debatt
Järnväg
Jonas Sjöstedt & Johan Trouvé
Vänsterpartiet / Västsvenska Handelskammaren