Infrastruktur

Ansvaret för mycket av samhällets allra viktigaste infrastruktur ligger på kommuner och regioner. Dagens Samhälle granskar hur de klarar de miljardinvesteringar som området behöver de närmaste åren.

”Nya bostäder måste byggas för alla”

Redan vid planeringen måste många behov tillgodoses, skriver representanter för funktionsrättsrörelsen.
Debatt
Bostadsbyggande
Diana Chafik mfl
projektledare för Rätt från början, Funktionsrätt Sverige