Infrastruktur

Ansvaret för mycket av samhällets allra viktigaste infrastruktur ligger på kommuner och regioner. Dagens Samhälle granskar hur de klarar de miljardinvesteringar som området behöver de närmaste åren.

Vems behov bygger vi egentligen för?

Förslagen i slutbetänkandet Modernare byggregler skapar otydlighet och bidrar till att blir svårare att bygga.
Debatt
Byggregler
Rasmus Isaksson
förbundsordförande i DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet