Infrastruktur

Ansvaret för mycket av samhällets allra viktigaste infrastruktur ligger på kommuner och regioner. Dagens Samhälle granskar hur de klarar de miljardinvesteringar som området behöver de närmaste åren.

Staten måste stötta de regionala flygplatserna

I stället för att rusta välfärden går kommuners resurser till att säkerställa de regionala flygplatsernas fortlevnad.
Debatt
Flygtrafik
Peter Danielsson & Anna Tenje
kso (M) Helsingborg / kso (M) Växjö