Infrastruktur

Ansvaret för mycket av samhällets allra viktigaste infrastruktur ligger på kommuner och regioner. Dagens Samhälle granskar hur de klarar de miljardinvesteringar som området behöver de närmaste åren.

Tillväxt kräver satsningar på infrastrukturen

Det är orimligt att vår region i årtionden får extremt låg tilldelning av statliga infrastrukturinvesteringar.
Debatt
Infrastrukturinvesteringar
Karin Helmersson mfl
regionråd (C) Region Kalmar län